Larsson

Evert Larsson (1920-1999)


Evert föddes 18 juni 1920 i Viklau församling på Gotland. Han var äldst i en skara på fem barn. Övriga syskon var Kalle (1922-1991), Ingrid (1925-2015), Åke (1926-2004) och Olof (1928-1975).


Evert och syskonen växte upp i Viklau där dom gick i skolan som ligger intill byns kyrka. Evert började skolan  i augusti 1928 och konfirmerades 1935. Redan i unga år fick han ge sig ut i arbetslivet. Oftast handlade det om arbete hos bönderna i trakten. Evert har berättat att han bl a plockade betor på åkrarna.


Syskonen blev föräldrarlösa tidigt, Mamma Ellen avled 1935 och pappa Gustaf avled 1942. Evert skulle fylla 22 år månaden efter och yngsta brodern Åke var bara 13 år gammal.

 Barnen


Sonja (1944-2018)

Lars-Erik (1950-1965)

Rolf (1955-1998)

Björn (f 1959)

Monica (f 1961)

lillebror (1966-1966)

Jan (f 1967)

Syskonen


Karl Emil Erén (1920-1999)

Herta Ingrid Cecilia (1922-2015)

Åke Willy (1926-2004)

Lars Olof Erén (1928-1975)


Everts far Gustaf är också född i Viklau medan modern Ellen kommer från Älmeboda i södra Kronoberg. Viklau ligger mitt på Gotland några km utanför Roma. Mormor Sissa, Ellens mor, kommer även hon från Älmeboda medan Ellens far Olof är född i Backaryd i Blekinge.


Farfar Emil kommer från Ålkärr, Eds församling som ligger i norra delen av Kalmar län. Han kom till Gotland 1882. Everts farmor Vendla Maria Kristina (f. 1861) är gotländska, född i Aner, Boge församling strax utanför Slite.
Yrkeslivet


Några år innan pappans död, 1939 flyttade Evert till Visby och I18 där han tog värvning eller "snodde värvning" som han uttryckte det själv. Han blev volontär vilket innebar att han frivilligt tog värvning i armén. 1941-42 gick han en furirsutbildning på mekanikerlinjen och 1944 fick han furirs grad.Familjen


Evert  träffade Adele som arbetade på Gutekällaren i Visby. Paret gifte sig i november 1944 och 14 dagar senare föddes Sonja.

Adele insjuknade i turbekulos kort efter och avled i september 1948.

Några år tidigare hade Adeles syster Asta flyttat till Gotland för att hjälpa till under systerns sjukdom. Bl a för att ta hand om Sonja.

En tid efter Adeles död blev Evert och Asta ett par. Dom gifte sig i Visby 10 april 1950 och i maj samma år             föddes första gemensamma barnet Lars-Erik. Det skulle komma ytterligare 5 varav ett avled strax efter födseln 1966.


6 november 1953 flyttade familjen till Duvgatan i Jönköping. Evert hade fått arbete som armétekniker på A6 regemente. Utbildningen hade han fått på I18 och utnämningen fick han 1 juli 1950. Evert blev kvar på A6 till pensionen. Under karriären fortsatte han utbildningen och utnämndes till förste tygverkmästare 1964 och första arméverkmästare 1974. Vid pensionen hade Evert kaptens grad.


November 1963 tilldelades han Vasamedaljen i guld av 5:e storleken. Det var en belöningsmedalj för "allmänt medborgerliga förtjänster".

Förutom arbetet på A6 ägnade sig Evert åt politik. Han var engagerad i Centerpartiet.


1997 fick Evert en propp i ena benen som gjorde att man senare samma år tvingades till amputation. Därefter och fram till sin död togs han om hand i hemmet av hustrun Asta.

Evert avled i Jönköping 11 oktober 1999, 79 år gammal.


Släkten Larsson härstammar från Småland och Blekinge.


Föräldrna


Gustaf  Sven Napoleon (1896-1942)

Ellen Karolina Sofie (1897-1935)