April

april Första april


_______________________________________________________________________________________

Johannes Nilsson, född 1789 i Älmeboda, Småland


Everts morbror Oscars hustru Nannys farfars far Måns bror


Johannes föräldrar var Nils Mattisson (1757-1836) från Ljuder och Elins Svensdotter (1769-1813). Johannes hade åtta syskon. Bland dessa hittar vi Måns (1792-1853) som kom att gifta sig med Märtha Nilsdotter (1792-1855) från Långasjö i Blekinge. Deras son Carl Johan (1828-1875) är farfar till Nanny (1901-1988) som är 1926 gifte sig med Everts morbror Oscar Bernhard Olofsson (1899-1985).


Johannes avled 26 augusti 1794 i Älmeboda. Dödsorsaken var rödsot (dysenteri). Han blev 5 år.


_______________________________________________________________________________________

Maria Häckman, född 1837 i Turtola, Finland


Astas syster Alinas make Åkes morfar Magnus mor


Maria föddes i Turtola i Pello kommun i Finland. Finland var vid den här tiden ett storfurstendöme. Turtola ligger vid Torne älv mitt emot Svanstein.

Maria gifte sig sommaren 1862 med sågmannen och fjärdingsmannen Johan Wilhelm Bergdahl från Nederluleå församling. Paret fick tio barn. Ett av dessa var Magnus (1863-1936). Han kom att bli jordbruksarbetare och var även backstugusittare. Att vara backstugusittare innebar att man bodde på någon annans mark eller på allmänningen i en backstuga. Till skillnad från torpare arrenderade man normalt inte jorden till stugan man bodde i.


Maria fick åtminstone tre barnbarn. Ett av dessa var Hildur Amanda Bergdahl Palo (1890-1943). Hon fick åtta barn, Marias barnbarns barn. Bland dessa hittar vi Astas svåger Åke (1922-1975).


_______________________________________________________________________________________

Ingvar Wilhelm Ranstig, född 1941 i Tärendö, Norrbotten


Astas mors halvbror Arturs son


Ingvar föddes i Tärendö och föräldrar var Artur Wilhelm (1913-1986) och Aina Maria (1916-2008).

I mars 1967 gifte sig Ingvar med Mirja Irmeli (f 1945) från Finland. Paret skilde sig i mars 1998 och vad vi vet så här långt fick paret inga barn.


    • 1942 - systern Signe Helena föds
    • 1950 - bosatt på Huldregatan i Borås
    • 1960 - bosatt på Björkhemsgatan i Borås
    • 1967 - gifter sig med Mirja Irmeli från Finland
    • 1970 - bosatt på Barnhemsgatan i Borås och arbetar som metallarbetare
    • 1975 - bosatt på Fessingsgatan i Borås och arbetar som metallarbetare
    • 1980 - bosatt på Romansgatan i Borås
    • från omkring 1985 till omkring 1990 - bosatt på Mandolingatan i Borås
    • 1986 - fadern Artur Wilhelm avlider
    • 1998 - skiljer sig från hustrun  Mirja Irmeli
    • från omkring 2000 till  2016 - bosatt på Ringvägen i Hillared
    • 2002 - systern Signe Helena avlider
    • 2008 - modern Aina Maria avlider


Ingvar avled i Hillared, Sexdrega 21 april 2016. Han blev 75 år och ligger begravd på Brämhults Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

april Andra april

_______________________________________________________________________________________

Johan Persson, född 1813 i Bräkne-Hoby, Blekinge


Everts morfar Olofs far


Johan var gift med en kvinna vars efternamn var Olsdotter. Vi har inte kunnat tyda hennes efternamn ännu. Paret fick en son som döptes till Olof eller möjligen Ola (1845-1921). Han är Everts morfar.


_______________________________________________________________________________________

Laura Matti, född 1876 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas kusin


Lauras föräldrar var bonden och kyrkvärden Salomon Andersson Matti (1839-1903) och Karolina Henriksdotter (1844-1914). Morbror Isak (1823-1902) är far till Emils (1893-1960) styvmor Johanna (1869-1944).


Laura avled i Korpilombolo 7 september 1879. Dödsorsaken var brännskador. Hon blev 3 år.


_______________________________________________________________________________________

Erik Fritiof Severin, född 1881 i Stockholm


Everts far Gustafs syssling Anna Christinas make


Servitören Erik Fritiof gifte sig 1913 i Uppsala med pigan Anna Christina Johansson (1891-1972) från Östuna. Paret fick tre barn födda under åren 1909 till 1915.


Anna Christinas farmor Anna Stina (1819-1911) är äldre syster till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


Erik Fritiof avled 10 augusti 1936 i Stockholm. Dödsorsaken var tuberkulos. Han blev 55 år.


_______________________________________________________________________________________

april Tredje april

_______________________________________________________________________________________

Anna Maria Olofsson (född Olofsdotter), född 1821 i Gothem, Gotland


Everts farbror Torgnys första hustru Mias mormor 


I juli år 1849 gifte sig Anna Maria med Olof Olofsson (1812-1888) från Boge församling. Tillsammans fick paret sex barn. Ett av dessa, Anna Katarina (1855-1920) är mor till Mia (1890-1976) som under åren 1914 till 1924 var gift med Everts farbror Torgny (1890-1982).


Anna Maria avled 6 juni 1900 i Tjelder Boge, Gotland. Hon blev 79 år.


_______________________________________________________________________________________

Maria Johanna Kalliostenmaa (född Persdotter Uusitalo), född 1874 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas morfar Isaks kusin 


Marias föräldrar var drängen Petter Olof Andersson Uusitalo (1845-1912) från Korpilombolo och Sophia Johanna Gretasdotter Karbin (1841-1887) från Övertorneå.

När Maria var 23 år gifte hon sig med Lorens William Kaaliostenmaa (1876-1902) från Jerijärvi. Paret fick två barn, Jenny Maria (1900-1907) och Johan William (1902-1902).

Marias far hade en halvsyster som också hette Maria Johanna (1846-1919) och hon är Astas morfar Isak Benjamins (1878-1945) mor.


Familjen Kalliostenmaas öde var tragiskt. Första barnet Jenny Maria blev sju år. Hon avled i november 1907. Då var redan båda föräldrarna och lillebror Johan William döda sedan fem år. Alla tre avled 1902.


Maria Johanna avled 11 mars 1902. Hon blev 28 år.


_______________________________________________________________________________________

Astrid Linnéa Sjöström (född Lundgren), född 1904 i Vinäs, Småland


Everts far Gustafs kusin


Astrids föräldrar var statardrängen Carl August (1863-1943) och Anna Matilda (1866-1928). Förutom Astrid fick paret åtta barn födda under åren 1890 till 1909.

Astrids farbror Emil (1864-1940) är Everts farfar.


Astrid Linnéa avled i Tyresö 21 februari 1975. Hon blev 70 år.


_______________________________________________________________________________________

Henning Artur Brisheim (född Svensson), född 1916 i Åhagen, Småland


Everts syssling


Hennings föräldrar var Gustaf Adolf Svensson (1883-1969) från Ukna och Hedvik Viktoria Karlsson (1890-1966) från Gamleby.

Sommaren 1946 gifte sig Henning med Dagmar Kristina Svensson (1910-1962) från Odensvi. Henning var elektriker till yrket.


Fadern var tidigare gift med Elin Lundgren (1882-1912). Tillsammans med henne fick han fyra barn födda under åren 1906 till 1912. I andra giftet fick han förutom Henning ytterligare sex barn.

Första hustrun Elins far Johan Alfred (1850-1932) är äldre bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


Henning Artur avled i Gamleby 17 december 1970. Han blev 54 år.


_______________________________________________________________________________________

april Fjärde april

_______________________________________________________________________________________

dödfött flickebarn (född Perä), född 1873 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas kusin 


Barnets föräldrar var bonden Johan Johansson Perä (född 1839) och Elisabeth Margaeretha Henriksdotter (1840-1893). Moderns äldre bror Isak (1823-1902) är far till Johanna (1869-1944) som är styvmor till Astas far Emil (1893-1960).


Det dödfödda flickebarnet var nummer åtta i en syskonskara på 16 barn födda under åren 1864 till 1885.


_______________________________________________________________________________________

Jenny Maria Hurula (född Keikkala), född 1896 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas svåger Åkes syssling Evas svärmor 


Jenny Marias son Bruno Edvin (1925-2004) var gift med Eva Ingamaj Johansson (1925-2008) från Kivijärvi. Hennes mormor Auroras (1870-1946) storebror Magnus är morfar till Astas svåger Åke (1922-1975).


Jenny Maria avled i Kivijärvi 25 oktober 1959. Hon blev 63 år.


_______________________________________________________________________________________

Nanna Maria Eriksson (född Haapaniemi), född 1928 i Övertorneå, Norrbotten


Astas kusin


Nannas föräldrar var Karl Johan "Kalle" Haapaniemi (1891-1967) och Anna Teresia Eriksson (1895-1961). Faderns bror  Emil (1893-1960) är Astas far.


    • 1930 - brodern Gösta Edvard föds
    • 1932 - systern Gunhild föds
    • 1935 - systern Gerda Gunborg föds
    • 1950 - bosatt i Värmdö, Uppland och arbetar som sjukvårdsbiträde
    • 1952 - gifter sig med John Rune Eriksson från Kiruna
    • 1952 - sonen John Åke föds
    • 1957 - dottern Anna Maria föds
    • 1960 - bosatt i Solna, Uppland
    • 1961 - modern Anna Teresia avlider
    • 1967 - fadern Karl Johan "Kalle" avlider
    • 1983 - brodern Gustaf Ragnar avlider


Nanna Maria avled i Kista 13 februari 1990. Hon blev 61 år och ligger begravd på Ulriksdals Begravningsplats, Solna.


_______________________________________________________________________________________

april Femte april

_______________________________________________________________________________________

Greta Matilda Haapaniemi, född 1885 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas farfar Johans halvsyster


Greta Matilda föräldrar var bonden Johan Peter Johansson Haapaniemi (1839-1910) från Juoksengi och Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) från Finland.


Greta Matilda hade sju syskon och tre halvsyskon. Bland halvsyskonen finns Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918). Fadern är densamme men Johans mor heter Britta Johansdotter Bucht (1829-1868).


Greta Matilda avled i Kuivakangas 12 april 1888. Hon blev 3 år.


_______________________________________________________________________________________

Amanda Andersson (född Haapasaari), född 1885 i Jerijärvi, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin


Amandas föräldrar var muraren Oskar Isaksson Haapasaari (1855-1950) och Josefina Isaksdotter Jatko (1858-1896). Efter moderns död gifte sig fadern på nytt. Nästa hustru var Matilda Uusitalo (1866-1958) från Pirttiniemi. Hennes mor Johanna gifte sig år 1866 med Nils Petter Johansson Rantapää (1847-1912) från Torneå i Finland. Nils Petter är Astas morfar Isak Benjanins (1878-1945) far.


Amanda som arbetade som piga gifte sig år 1906 med Valfrid Andersson (1870-1951) från Vilhelmina. Tillsammans fick dom åtta barn födda under åren 1906 till 1915. Samtliga barn föddes i Jokkmokk församling.


Amanda avled i Vuollerim 21 april 1972. Hon blev 87 år.


_______________________________________________________________________________________

Ture Johan Hjärtström, född 1891 i Palokorva, Norrbotten


Astas bror Fahles hustru Ruths faster Anna Ingeborgs make


Tures föräldrar var Oskar Johansson Hjärström (1856-1908) och Johanna Mäki (1874-1893). När Ture var 40 år gammal gifte han sig med Anna Ingeborg Kalla (1897-1986) från Tärendö. Hustruns tvillingbror Oskar (1897-1986) är svärfar till Astas bror Fahle (1929-1981).


Ture Johan avled i Junosuando 30 juni 1979. Han blev 88 år.


_______________________________________________________________________________________

Hilda Mariana Tiensuu, född 1900 i Hangasjärvi, Norrbotten


Astas far Emils syssling


Hildas föräldrar var Petter Johansson Tiensuu (1874-1916) och Hilda Margareta Michelsdotter (1867-1941). Hildas morfar var Michel Henriksson Hannu (1842-1874) och hans äldre bror Isak (1823-1902) är far till Emils (1893-1960) styvmor Johanna (1869-1944). Emil är Astas far.


Hilda Maria avled i Kannusjärvi 3 augusti 1915. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 15 år.


_______________________________________________________________________________________

Hanna Maria Waarenperä, född 1901 i Saittajärvi, Norrbotten


Astas svägerska Ruths kusin


Hanna var förstfödd i en barnaskara bestående av tio barn. Föräldrar var Johan Waaranperä (1875-1937) och Sofia Elmina Kalla (1880-1957).

Moderns bror Oskar Fredrik (1897-1986) är svärfar till Astas bror Fahle (1929-1981). Hans hustru var Ruth (1926-2007).


Hanna Maria avled i Saittajärvi, Tärendö 30 april 1901. Hon blev 25 dagar.


_______________________________________________________________________________________

Olof Herbert Ferdinand Olofsson, född 1907 i Gäddegöl, Blekinge


Everts morbror


Olof var sistfödd i en syskonskara på sju barn. Ett av syskonen var Everts mor Ellen Karolina (1897-1935).


Föräldrarna var Olof Johnsson (1845-1923) från Aborremåla i Blekinge och Cissa Carlsdotter (1862-1938) från Färmatorpet i Munkamåla, Småland.


Olof Herbert Ferdinand avled i Gäddegöl 31 maj 1908. Han blev 13 månader.


_______________________________________________________________________________________

Hugo Wilhelm Mäkitalo, född 1908 i Lautakoski, Norrbotten


Astas svägerska Ruths kusin Elinas make


Hugos föräldar var Petter Jakobsson Mäkitalo (1860-1945) och Erika Elmina Koivuniemi (1882-1966).


Våren 1933 gifter sig Hugo med Elina Frideborg Waaranperä (1911-1995) från byn Saittajärvi i Tärendö församling.

Hustruns mor Sofia Elmina (1880-1957) är syster till Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) som är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007).

På luciadagen 1953 gifter sig Ruth med Astas bror Fahle (1929-1981).


Hugo Wilhelm avled i Lautakoski 27 januari 1978. Han blev 69 år och ligger begravd på Tärendö Gravgård.


_______________________________________________________________________________________

april Sjätte april

_______________________________________________________________________________________

Fredrik Pehrsson Ylijärvi, född 1812 i Yli-Kuittasjärvi, Norrbotten


Astas farmor Selma Christinas morfar


Fredrik var kronobonde i Yli-Kuittasjärvi, ca 1 mil norr om Svenstein.


Han gifte sig 1840 med Maria Johansdotter (1812-1889) och tillsammans fick dom elva barn. Det äldsta av dessa var Britta Helena (1840-1911) som 1868 födde dottern Selma Christina (1868-1903). Fadern var okänd. Selma Christina är Astas farmor.


Fredrik avled i Yli-Kuittasjärvi 15 november 1887. Han blev 75 år.


Artur Wilhelm Ranstig (född Rantapää), född 1913 i Koskullskulle, Lappland


Astas mors halvbror


Artur är son till Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) och Hilda Karolina Jatko (1887-1966).

Faderns var tidigare gift med Hilda Maria Kyrö (1878-1903) från Suaningi. Tillsammans hade dom fått tre barn varav två var i livet; Hilma Maria (1899-1979) och Otto Einar (1900-1938). Hilma är Astas mor.


Artur Wilhelm gifte sig Midsommarafton 1938 med stickerskan Aina Maria Isovaara (1916-2008) från Tärendö.

Artur hade flera yrken, bl a murare och skogsarbetare.


    • 1914 - systern Helga Lovisa föds
    • 1915 - brodern Emil Lennart föds
    • 1916 - flyttar till gården Alapää i Pirttiniemi
    • 1918 - systern Hilja Sofia föds
    • 1918 - flyttar till gården Keikkala, Pirttiniemi
    • 1919 - brodern Emil Lennart avlider
    • 1921 - brodern Gustef Erik föds
    • 1923 - brodern John Adolf föds
    • 1924 - systern Anna Alice föds
    • 1926 - systern Hilda Eugenia föds
    • 1928 - brodern Isak Arvid emigrerar till Portland Oregon, USA
    • 1928 - brodern Sven Bertil föds
    • 1931 - en bror föds som är avliden vid födseln
    • 1938 - gifter sig med Aina Maria Isovaara från Tärendö
    • 1938 - flyttar till Tärendö
    • 1938 - halvbrodern Otto Einar avlider av blindtarmsinflammation
    • 1940 - bosatt i Tärendö och arbetar som murare
    • 1941 - sonen Ingvar Vilhelm föds
    • 1942 - dottern Signe Helena föds
    • 1945 - fadern Isak Benjamin - Astas morfar - avlider av hjärnblödning
    • 1950 - bosatt på Huldregatan, Borås och arbetar som skomakare
    • 1960 - bosatt på Björkhemsgatan, Borås och arbetar som skogsarbetare
    • 1966 - modern Hilda Karolina avlider
    • 1967 - dottern Signe Helena gifter sig med Per Gunnar Lundqvist från Malåträsk
    • 1967 - sonen Ingvar Vilhelm gifter sig med Mirja Irmeli från Finland
    • 1970 - bosatt på Kyrkvägen, Brämhult och arbetar som fastighetsskötare
    • från omkring 1975 till 1986 - bosatt på Björkhemsgatan, Borås och arbetar som fastighetsskötare
    • 1979 - halvsystern Hilma Maria - Astas mor - avlider
    • 1980 - dottern Signe Helena skiljer sig från maken Per Gunnar
    • 1982 - dottern Signe Helena gifter sig med Börje Bertil Olof Janerholt från Ransberg
    • 1985 - brodern Sven Bertil avlider
    • 1986 - brodern Gustaf Erik avlider
    • 1986 - dottern Signe Helena skiljer sig från maken Börje Bertil Olof
    • 1986 - dottern Signe Helena gifter sig med Ernst Åke Ringh från Stockholm


Artur Wilhelm avled i Borås 21 december 1986. Han blev 73 år och ligger begravd på Brämhults Kyrkogård i Borås.

 

_______________________________________________________________________________________

april Sjunde april

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

april Åttonde april

_______________________________________________________________________________________

Emmy Margareta Raunavaara, född 1915 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils kusin


Emmy är dotter till Abram Persson Raunavaara (1871-1929) och Ida Wilhelmina Henriksdotter (1874-1930).

Farfar Per Johansson Raunavaara (1839-1910) var tidigare gift med Britta Johansdotter Bucht (1829-1868). Per och Britta är Astas far Emils farföräldrar.


Emmy Margareta avled i Kuivakangas 26 mars 1917. Hon blev 23 månader.


_______________________________________________________________________________________

april Nionde april

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

april Tionde april

_______________________________________________________________________________________

Johan Adolf Nyman, född 1860 i Kasinge, Småland


Everts farfar Emils svåger


Johan är son till Claes Johan Nyman (1830-1910) från Stockholm och Maria Eleonora Jonsdotter (1838-1920) från Ukna i Småland.

Johans hustru Albertina (1854-1936) som han gifte sig med hösten 1885. Albertina är syster till Everts farfar Emil (1864-1940).


    • 1861 - flyttar till Tällebo, Tjustad
    • 1863 - flyttar till Karstorp, Kasinge
    • 1885 - gifter sig med Albertina Lundgren från Björkelund, Blistena
    • 1886 - dottern Maria Linnéa föds
    • 1887 - flyttar till Melby
    • 1895 - flyttar till Holmbo, Hannäs där han arbetar som rättare
    • 1898 - flyttar till Erikstad , Svinstad/Bankekind där han arbetar som rättare och senare som daglönare
    • 1906 - flyttar till Nybygget i Grävsten där han arbetar som rättare
    • 1907 - flyttar till torpet Axevalla i Erikstad


Johan Adolf avled i Erikstad 2 april 1908. Dödsorsaken var vattusot. Han blev 47 år.


_______________________________________________________________________________________

John Adolf Rantapää, född 1923 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mor Hilmas halvbror


Föräldrarna hette Isak Benjamin (1878-1945) och Hilda Karolina (1887-1966). Hilda var Isaks andra hustru. Första hustrun hette Hilda Maria (1878-1903) och hon avled i april 1903. Paret hade då fått tre barn varav det äldsta var Astas mor Hilma (1899-1979). John Adolf är alltså Hilmas halvbror och således Astas morbror.


Johan Adolf gifte sig 8 juni 1947 med Frida Maria Larsson (1925-2004) från Mjölnarmyrviken i Överkalix.


    • 1924 - systern Anna Alice föds
    • 1926 - systern Hilda Eugenia föds
    • 1928 - brodern Isak Arvid emigrerar till Oregon, USA
    • 1928 - brodern Sven Bertil föds
    • 1938 - halvbrodern Otto Einar - Astas morbror - avlider av blindtarmsinflammation
    • 1931 - en dödfödd bror föds
    • 1940 - bosatt på gården Keikkala i Pirttiniemi och arbetar som skogs- och jordbruksarbetare
    • 1943 - skrivs in till militärtjänst
    • 1945 - fadern Isak Benjamin - Astas morfar - avlider av hjärnblödning
    • 1947 - gifter sig med Frida Maria Larsson från Mjölamyrviken
    • 1947 - dotter Karin Solbritt föds
    • 1949 - sonen John Hans Håkan föds
    • 1950 - bosatt i Korpilombolo och arbetar som vägarbetare
    • 1959 - sonen Karl Gunnar Mikael föds
    • 1960 - bosatt i Korpilombolo och försörjer sig som lastbilschaufför
    • 1966 - modern Hilda Karolina avlider
    • 1970 - bosatt i Korpilombolo och försörjer sig som lastbilschaufför
    • 1971 - dotter Karin Solbritt gifter sig med Rolf Åke från Östersund
    • 1975 - bosatt i Korpilombolo och försörjer sig som lastbilschaufför
    • 1979 - halvsystern Hilma Maria - Astas mor - avlider
    • från omkring 1980 till 1991 - bosatt på Överkalixvägen i Korpilombolo och arbetare som taxichaufför
    • 1985 - brodern Sven Bertil avlider
    • 1986 - brodern Gustaf Erik avlider
    • 1986 - brodern Artur Wilhelm avlider
    • 1987 - systern Svea Elina avlider


Johan avled i Korpilombolo 11 december 1991. Han blev 68 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

april Elfte april

_______________________________________________________________________________________

Måns Nilsson, född 1792 i Älmeboda, Småland


Everts morbror Oscars hustru Nannys farfar Carl Johans far


Måns föräldrar var Nils Mattisson (1757-1836) från Ljuder och Elin Svensdotter (1769-1813).

Sonen var gift med Märtha Nilsdotter (1792-1855) från Långasjö i Blekinge. Tillsammans fick dom sex barn födda under åren 1819 till 1831. Ett av dessa var Carl Johan (1828-1875). Han fick tillsammans med hustrun Gustava (1823-1882) sonen Frans Elof (1861-1949). Hans dotter Nanny gifte sig år 1826 med Oscar Bernhard Olofsson (1899-1985) från Eringsboda och han i sin tur är yngre bror till Everts mor Ellen (1897-1935).


Måns avled i Skärsjöhult, Älmeboda 31 mars 1853. Dödsorsaken var kolik. Han blev 60 år.


_______________________________________________________________________________________

Carl Lundgren, född 1829 i Ålkärr, Småland


Everts farfar Emils farbror


Carls far hetter Petter Olofsson Lundgren (1794-1869) och modern hette Maja Cajsa Jönsdotter (1797-1864).

Carl hade åtta syskon, ett av dessa var Lars Peter (1825-1901). Även han fick många barn. År 1864 föddes det åttonde, Emil (1864-1940) som är Everts farfar.

Carl är alltså Everts farfars farbror.


Vid 39 års ålder, i maj 1868 emigrerade Carl till Nordamerika.


_______________________________________________________________________________________

Helena Christina Michelsdotter, född 1845 i Mukkajärvi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas morbror Michels hustru


Helena är dotter till Michel Olofsson (1818-1880) från Övertorneå och Maria Johansdotter Niska (1809-1882) från Korpikylä.

Helenas svåger Isak (1823-1902) är far till Johanna (1869-1944) som våren 1904 gifte sig med änkemanning Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) från Kuivakangas. Johans första hustru var Selma Christian Ylijärvi (1868-1903) och dessa både är Astas farföräldrar.


    • 1864 - gifter sig med Michel Henriksson Hannu
    • 1865 - dottern Maria Josephina föds
    • 1866 - dottern Evelina föds
    • 1867 - dottern Hilda Margareta föds
    • 1869 - föder ett dödfött gossebarn
    • 1869 - flyttar till Hangasjärvi
    • 1871 - sonen Johan föds
    • 1872 - dottern Selma Sophia föds
    • 1874 - maken Michel avlider, han mördas
    • 1880 - fadern Michel avlider
    • 1882 - modern Maria avlider
    • 1886 - dottern Maria Josephina avlider


Helena Christina avled i Hangasjärvi 10 september 1888. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 43 år.


_______________________________________________________________________________________

Alfred Johansson, född 1852 i Stensveden, Småland


Everts farfar Emils kusin


Alfred var näst yngst i en syskonskara bestående av sex barn födda under åren 1841 till 1858. Föräldrar var Johan Petter Jansson Berg (1815-1885) från Löte i Odensvi, Småland och Anna Stina Lundgren Berg (1819-1911) från Blistena i Västra Ed, Småland.

Modern hade en bror som hetter Lars Peter (1825-1901) och han är Everts farfars far.


    • 1865 - flyttar til Cedersholm, Gärdesru
    • 1867 - flyttar till Lövudden, Hannäs där han arbetar som dräng
    • 1868 - flyttar till Larum, Hannäs där han arbetar som dräng
    • 1869 - flyttar till Gräfsätter, Hannäs
    • 1873 - anmäls för frånvaro utan förfall från vapenövning
    • 1874 - flyttar till Falerum, Gärdserum där han arbetar som dräng
    • 1875 - flyttar till Augustenberg, Gärdserum
    • 1876 - flyttar till Vårdsberg där han arbetar som statardräng
    • 1877 - flyttar till Kummelby, Sollentuna där han arbetar som dräng
    • 1878 - flyttar till Sparholm, Gräfsätter där han arbetar som dräng
    • 1879 - flyttar till Prästgården i Täby där han arbetar som dräng
    • 1880 - dottern Hulda Matilda föds
    • 1880 - flyttar till Viby, Täby
    • 1881 - gifter sig med Lovisa Karlsdotter från Edsberg
    • 1882 - flyttar till Sten, Sollentuna
    • 1881 - sonen Hjalmar Mattias föds
    • 1884 - dottern Helga Maria föds
    • 1884 - flyttar till Hägestalund, Spånga
    • 1885 - fadern Johan Petter avlider
    • 1886 - sonen Carl Alfred föds
    • 1887 - flyttar till Bromsten, Spånga
    • 1888 - flyttar till Hägestalund, Spånga
    • 1889 - sonen Henning Erik Algot föds
    • 1891 - flyttar till Åsbergsby, Östuna
    • 1891 - dottern Anna Christina föds
    • 1894 - dottern Hilma Margareta föds
    • 1895 - flyttar till Östhamra, Östuna
    • 1896 - dottern Alma Elisabeth föds
    • 1897 - flyttar till Untra, Östuna där han arbetar som ladugårdsdräng
    • 1898 - dottern Elsa Linnéa föds
    • 1899 - dottern Torborg Linnéa föds
    • 1901 - dottern Elsa Ingeborg föds
    • 1904 - dottern Sara Lovisa föds
    • 1906 - dottern Karolina föds
    • 1911 - modern Anna Stina avlider
    • 1923 - hustrun Lovisa avlider


Alfred avled i Untra 5 december 1932. Dödsorsaken var hjärtsjukdom och bukhinneinflammation. Han blev 80 år.


_______________________________________________________________________________________

Oskar Niemi, född 1912 i Kuurajärvi, Norrbotten


Astas far Emils kusin


Oskar är son till hemmansägaren Karl Arvid Niemi Annasson (1876-1945) från Rutvik och Catharina Wilhelmina Isaksdotter Hannu (1873-1955). Oskar hade tio syskon födda under åren 1900 till 1918.


Syskonens faster Johanna (1869-1944) gifte sig i april 1904 med änklingen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) från Kuivakangas men vid tiden för giftermålet bodde han i Jänkisjärvi. Hans första hustru Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) avled sommaren året innan av lungsot. Johan och Selma hann få tre barn. Ett av dessa var Astas far Isak Emil Haapaniemi (1893-1960).


Oskar Niemi som försörjde sig som skogsarbetare och byggnadsarbetare gifte sig i augusti 1943 med Eva Johanna Olivia Karlsson (1914-1964) från Vittangi och tillsammans fick dom tre barn.


    • 1916 - en dödfödd syster
    • 1918 - brodern Emil föds
    • 1928 - bröderna Karl Johan och Jakob Hjalmar emigrerar till Nordamerika
    • 1932 - inskriven till militärtjänst
    • 1940 - brodern Emil avlider genom olyckshändelse
    • 1943 - gifter sig med Eva Johanna Olivia Karlsson från Vittangi, Lappland
    • 1944 - sonen Bo Sixten föds
    • 1945 - sonen Göran Per-Erik föds
    • 1945 - fadern Karl Arvid avlider av cancer
    • 1947 - sonen Tore Sigvard föds
    • 1950 - bosatt i Haapakylä i Övertorneå församlng och arbetar som byggnadsarbetare


Oskar avled i Haapakylä 12 april 1951. Han blev 39 år och ligger begravd på Matarengi Kyrkogård i Övertorneå.


_______________________________________________________________________________________

Vega Birgitta, född 1934 i Lovikka, Norrbotten


Astas svägerska Ruths ingifta farbrors brorsdotter


Vega är dotter till skogsarbetaren Erik Anton Hjärtström (1908-2000) från Torneåfors och Selma Lovisa Johansson (1913-1998) från Poromaa.


Faderns halvbror Ture Johan Hjärtström (1891-1979) gifte sig i oktober 1931 med Anna Ingeborg Kalla (1897-1986). Hennes tvillingbror Oskar Fredrik är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Ruths make var Fahle Artur Haapaniemi (1929-1981).


    • 1935 - systern Vega Ingegerd föds
    • 1936 - brodern Henry Erling föds
    • 1938 - brodern Harry Elof föds
    • 1950 - bosatt på skolhemmet i Morjärvi, Töre och arbetar som hembiträde
    • 1958 - gifter sig med John Birger från Finland
    • 1960 - bosatt i Skönsberg, Skön och arbetar som sjuksköterska
    • 1998 - modern Selma Lovisa avlider
    • 1941 - brodern Björn Eilert föds
    • 1991 - maken John Birger avlider
    • 1992 - brodern Björn Eilert avlider
    • 2000 - fadern Erik Anton avlider
    • 2006 - brodern Henry Erling avlider


_______________________________________________________________________________________

Siv Solveig, född 1938 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas fyrmänning


Solveig är dotter till Paul Sune Anders Niva (1916-1989) från Korpilombolo och Kerstin Vivi Teresia Stenberg (1919-2014) från Orjasjärvi.

Nedkomsten skedde i Korpilombolo men Solveig folkbokfördes på moderns adress som var gården Talo i Orjasjärvi som ligger ca 5 km sydväst om Övertorneå.


    • 1938 - flyttar till Korpilombolo
    • från 1938 till omkring 1960 - bosatt i Korpilombolo
    • 1939 - systern Berit Hildegard föds
    • 1941 - brodern Henry Oskar Anders föds
    • 1944 - systern Kerstin Åsa Margareta föds
    • 1945 - brodern Paul Johny föds
    • 1948 - systern Ester Gudrun Margita föds
    • 1961 - gifter sig med Börje Hjalmar Sigvard Nylund från Teurajärvi
    • 1962 - dottern Signe Ingela föds
    • 1970 - bosatt på Mellangatan i Jönköping och arbetar som vårdbiträde
    • 1975 - bosatt på Oxhagsgatan i Huskvarna och arbetar som vårdbiträde
    • från omkring 1980 till omkring 1990 - bosatt på Kohagsgatan i Huskvarna
    • 1989 - fadern Paul Sune Anders avlider
    • 1992 - dottern Signe Ingela gifter sig med Peter Wilhelm från Turinge
    • från omkring 2000 till 2002 - bosatt på Mosstigen, Tovrida Udde, Lekeryd


Solveig avled i Lekeryd 1 november 2002. Hon blev 64 år och ligger begravd på Södertälje Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Björn, född 1959 i Jönköping, Småland


Astas och Everts son


Björn, son till Asta och Evert och smålänning av födsel och ohejdad vana, bor och lever i Jönköping.


_______________________________________________________________________________________

april Tolfte april

_______________________________________________________________________________________

Nanny Vilhelmina Olofsson (född Fransson), född 1901 i Ulvsmåla, Blekinge


Everts morbror Oscars hustru


Nanny är dotter till jordbruksarbetaren Frans Elof Karlsson (1861-1949) från Älmeboda och Elemina Nilsdotter (1864-1950) från Tving. Nanny hade sex syskon, två bröder och fyra systrar. Nanny var nästyngst.


Nanny gifte sig i maj 1926 med Oscar Bernard Olofsson (1899-1985) som är yngre bror till Everts mor Ellen (1897-1935).


    • 1906 - brodern Karl Idolf föds
    • 1915 - systern Ida Augusta emigrerar till Danmark
    • 1915 - systern Hildegard emigrerar till Danmark
    • 1926 - gifter sig med Oscar Bernard Olofsson från Eringsboda
    • 1926 - sonen Verner Edmund föds
    • 1930 - sonen Arvid föds
    • 1934 - sonen Börje Allan föds
    • 1947 - sonen Verner Edmund avlider
    • 1949 - fadern Frans Elof avlider
    • 1950 - modern Elemina avlider
    • 1950 - bosatt i Hällasjömåla i Emmaboda
    • 1960 - bosatt i Växjö
    • 1983 - brodern Karl Idolf avlider
    • 1985 - maken Oscar Bernard avlider


Nanny Vilhelmina avled i Vissefjärda 1 juli 1988. Hon blev 87 år och ligger begravd på Vissefjärda Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

april Trettonde april

_______________________________________________________________________________________

Ida Severina Niva, född 1900 i Lautakoski, Norrbotten


Astas svägerska Ruths faster Lydia svägerska


Ida är dotter till Karl Isaksson Niva (1864-1941) och Maria Emilia Tervahauta (1872-1913). Båda föräldrarna kommer från Tärendö.


Idas bror Hugo (1897-1966) gifte sig sommaren 1927 med Lydia Kristina Kalla (1900-1966) och hon är syster till lekmannapredikanten Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) som i sin tur är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Ruth gifte sig på Lucia-dagen 1953 med Astas bror Fahle (1929-1981).


Ida Severina avled Lautakoski Tärendö 23 november 1900. Hon blev 7 månader och ligger begravd på Tärendö Gravgård.


_______________________________________________________________________________________

Ingrid Birgitta Jatko (född Aittamaa), född 1913 i Tärendö, Norrbotten


Astas morfar Isaks andra hustru Hildas brorson Svens hustru


Ingrid gifte sig våren 1950 med Sven Bertil Jatko (1925-1986) och tillsammans fick dom fyra barn, tre pojkar och en flicka.

Makens far William (1881-1932) är bror till Hilda Karolina (1887-1966) och hon gifte sig i augusti 1909 med änklingen Isak Benjamin Rantapää. Isaks första hustru var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi. Isak och Hilda Maria är Astas morföräldrar.


    • 1950 - gifter sig med Sven Bertil Jatko från Narken
    • 1950 - bosatt i Narken
    • 1950 - sonen Håkan Sven-Erik föds
    • 1951 - sonen Bengt Hans-Olof föds
    • 1953 - dottern Doris Birgitta föds
    • 1954 - sonen Jan Roland föds
    • 1960 - bosatt i Malmberget
    • 1986 - maken Sven Bertil avlider


Ingrid Birgitta avled i Malmberget 3 maj 2004. Hon blev 73 år och ligger begravd på Malmbergets Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Märta Teresia Vallén (född Haapaniemi), född 1917 i Koskullskulle, Lappland


Astas kusin


Märta är dotter till gruvarbetaren och skomakaren Karl Johan "Kalle" (1891-1967) från Kuivakangas och Anna Teresia Eriksson (1895-1961) från Teurajärvi. Märta föddes som nummer två i ordningen i en syskonskara bestående av tio barn. Äldst var Johan Harald (1915-1920) och yngst är Gerda Gunborg (f 1935).

Fadern är äldre bror till Astas far Emil (1893-1960).


I mars 1944 gifter sig Märta med Karl Helge Vallén (1911-1997) från Tillinge i Uppland. Vad vi vet så här långt fick paret ett barn, dottern Märta Kristina (f 1952).

 

    • 1919 - flyttar till Jänkisjärvi
    • 1932 - flyttar till Nedertorneå
    • 1944 - gifter sig med Karl Helge Vallén från Tillinge i Uppland
    • 1950 - bosatt i Lundby i Uppland
    • 1952 - dottern Märta Kristina föds
    • 1960 - bosatt i Lundby i Uppland
    • 1997 - maken Karl Helge avlider


Märta Teresia avled i Enköping 25 juni 2009. Hon blev 92 år och ligger begravd på Tillinge Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Edvin Seth Bergdahl, född 1925 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas systers Alinas svärmors kusin


    • från 1934 - bosatt i Vahtijärvi
    • 1940 bosatt på gården Lompolovaara i Teurajärvi och arbetar som jordbruksarbetare
    • 1944 - flyttar till Teurajärvi och arbetar som jordbruksarbetare
    • från 1944 till omkring 1975 - bosatt i Teurajärvi och arbetar som kaféidkare, köpman och klädeshandlare
    • 1945 - skrivs in till militärtjänst
    • 1945 - sonen Sten Eivin föds
    • 1946 - gifter sig med Elina Johanna Mood från Finland
    • 1947 - sonen Bengt Viktor föds
    • 1948 - dottern Marita Yvonne föds
    • 1950 - dottern Dagny Marianne föds
    • 1952 - dottern Irene Maj-Lis föds
    • 1959 - dottern Eva Ann-Carina föds
    • 1969 - dottern Marita Yvonne gifter sig med Nils Ronnie från Gävle
    • 1970 - dottern Dagny Marianne gifter sig med Per-Erik Christer från Solna
    • 1972 - dottern Irene Maj-Lis gifter sig med Sven Erik från Lahnajärvi
    • 1975 - dottern Marita Yvonne skiljer sig från maken Nils Ronnie
    • 1977 - dottern Marita Yvonne gifter sig med Knut Ove Bertil från Laxarby
    • 1978 - dottern Dagny Marianne skiljer sig från maken Per-Erik Christer
    • från omkring 1980 till omkring 1985 - bosatt på Överkalixvägen, Korpilombolo
    • 1984 - dottern Irene Maj-Lis skiljer sig från maken Sven Erik
    • 1990 - bosatt i Korpilombolo
    • 1990 - dottern Eva Ann-Carina gifter sig med Mats Ivar från Kainulasjärvi
    • 1995 - dottern Eva Ann-Carina skiljer sig från maken Mats Ivar
    • 2000 - bosatt på Kyrkogatan, Korpilombolo
    • 2011 - sonen Sten Eivin avlider
    • 2015 - hustrun Elin Johanna avlider
    • till 2018 - bosatt på Tallgården, Korpilombolo 


Edvin avled i Korpilombolo 3 december 2018. Hon blev 93 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Fahle Artur Haapaniemi, född 1929 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas bror


Fahle är nummer sex i ordningen i syskonskaran Haapaniemi. Föräldrar var Isak Emil Haapaniemi (1893-1960) och Hilma Maria Rantapää (1899-1979). Tidigare hade Adele Maria (1921-1948), Fale Manfred (1923-1927), Laila Paulina (1924-2007), Alina Milda (1926-2015) och Asta kommit till världen.


Fahle arbetade som rörtekniker och levde och bodde med sin familj, hustrun Ruth (1926-2007) som han gifte sig med på Lucia-dagen 1953 och barnen Inger (f 1954), Kjell (f 1955) och Ewa (f 1961) i Ohtanajärvi knappt en mil norr om Korpilombolo.


Fahle är yngre bror till Asta.


    • 1931 - brodern Per Ingvar föds
    • 1933 - brodern Folke Erland föds
    • 1935 - systern Judit Agda föds
    • 1936 - brodern Åke Göran föds
    • 1938 - brodern Gunnar Karl föds
    • 1939 - brodern Elis Henning föds
    • 1941 - brodern Bertil Henning
    • 1948 - syster Adele Maria avlider
    • 1950 - gör värnplikten på Västernorrlands regemente I21 i Sollefteå
    • 1953 - gifter sig med Ruth Inga Kalla från Korpilombolo
    • 1954 - dottern Inger Rut föds
    • 1955 - sonen Kjell Artur föds
    • 1960 - fadern Isak Emil avlider
    • 1961 - dottern Ewa Ann-Marie föds
    • 1979 - modern Hilma Maria avlider


Fahle avled i Korpilombolo 7 mars 1981. Han blev 51 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

april Fjortonde april

_______________________________________________________________________________________

Alva Mathilda Wickerfält (född Nyman), född 1887 i Kasinge, Småland


Everts far Gustafs kusin


Alva är dotter till rättaren Johan Adolf Nyman (1860-1908) och Albertina Lundgren (1854-1936).

Modern är syster till Everts farfar Emil (1864-1940).


Alva gifte sig i november 1923 med Wiktor Joakim Wickerfält (1888-1973) från Vallentuna i Uppland.


    • 1887 - flyttar till Melby, Ukna
    • 1889 - systern Edit Charlotta föds
    • 1892 - flyttar till Högtomta, Ukna
    • 1893 - brodern Johan Helge föds
    • 1895 - flyttar till Holmbo, Hannäs
    • 1898 - flyttar till Erikstad, Svinstad/Bankekind
    • 1899 - brodern Johan Valter föds
    • 1905 - flyttar till Norrköping där hon arbetar som piga hos familjen Quellmaltz
    • 1908 - fadern Johan Adolf avlider
    • 1908 - flyttar till Agelsbo, Östra Eneby där hon arbetar som tjänarinna
    • 1909 - flyttar till Enskede, Brännkyrka
    • 1911 - flyttar till Stockholm
    • 1915 - flyttar till Katrineberg, Brännkyrka
    • 1917 - flyttar till Stockholm
    • 1923 - gifter sig med Wiktor Joakim Wickerfält
    • 1936 - modern Albertina avlider
    • 1950 - bosatt i Enskede, Skarpnäck
    • 1954 - brodern Johan Helge avlider
    • 1960 - bosatt i Skarpnäck, Johanneshov
    • 1967 - systern Maria Linnea avlider
    • 1973 - maken Wiktor Joakim avlider
    • 1974 - systern Edit Charlotta avlider


Alva Mathilda avled i Enskede, Skarpnäck 4 maj 1979. Hon blev 92 år och ligger begravd på Skogskyrkogården i Stockholm.


_______________________________________________________________________________________

Erik Henrik Lundgren, född 1918 i Skärblacka, Östergötland


Everts syssling


Erik är son till pappersbruksarbetaren Karl Gustaf Henrik Lundgren (1886-1920) och Gertrud Eugenia Jacobsson (1891-1958). I familjen fanns också storasyster Majken Viola (1913-1913).


Barnens farfar Gustaf (1858-1942) är bror till Everts farfar Emil (1864-1940).

Erik gifte sig hösten 1947 med Majlis Viktoria Sjöberg (1918-1972) från Linköping.


    • 1920 - fadern Karl Gustaf Henrik avlider
    • 1930 - flyttar till Skärblacka Pappersbruk, Östergötland
    • 1930 - modern gifter sig med Olof Markus Olofsson
    • 1930 - flyttar till Högstad Södergård i Kullerstad, Östergötland
    • 1947 - gifter sig med Majlis Viktoria Sjöberg
    • 1949 - dottern Eva Birgitta föds
    • 1950 - bosatt i Linköping där han arbetar som stationskarl
    • 1958 - modern Gertrud Eugenia avlider
    • 1960 - bosatt i Linköping där han arbetar som resebyråtjänsteman
    • 1972 - hustrun Majlis Viktoria avlider


Evert Henrik avled i Linköping 9 juli 1999. Han blev 81 år och ligger begravd på Linköpings Södra Griftegård.


_______________________________________________________________________________________

april Femtonde april

_______________________________________________________________________________________

Lars Persson, född 1752 i Blistena, Småland


Everts farfar farfar fars bror


Lars föräldrar var Per "Petter" Larsson (1728-1805) och Ingeborg Olofsdotter (1727-1814).


Lars var äldst i en syskonskara på sex barn. Näst yngst av dessa var Olof (1767-1845) som var skräddare till yrket. Han i sin tur fick tre barn. Mellanbarnet Petter (1794-1869) är Everts farfars farfar.


Lars avled i Barngölshagen, Vinäs 15 maj 1826. Dödsorsaken var "magens oordentlighet". Han blev 74 år. 

I dödboken kan vi läsa följande:


"Varit bruksskräddare, sedan trakteur på Eds värdshus och senast handlande, bosatt på Vinäs ägor.
Född i Ed 1752-04-15. Bragte genom flit och ordentlighet sig upp till en ansenlig förmögenhet.
Känd för en redlig vandel och utmärkt genom ett sällan eller aldrig uraktlåtet bevistande av den allmänna gudstjensten.
Efterlemnar enka, 3 döttrar, 9 barnbarn och 1 barnbarnsbarn."


_______________________________________________________________________________________

Carl Johan Myllykangas, född 1843 i Juoksengi, Norrbotten


Astas farmor Selma Christinas fosterfar


Carl Johan gifte sig för andra gången år 1891 med Britta Helena Fredriksdotter (1840-1911). Hustrun hade sedan tidigare fem barn vars far var okänd. Bland dessa barn hittar vi Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) som är Astas farmor.

I första äktenskapet med Brita Cajsa Johansdotter (1838-1887) fick Carl Johan fyra barn födda under åren 1873 till 1881.

Slutet av livet tillbringade Carl Johan på fattighuset.


Carl Johan avled i Juoksengi 24 september 1905. Dödsorsaken var lungsot. Carl Johan blev 62 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Emil Kallgrund (född Kalla), född 1894 i Saittajärv, Norrbotten


Astas svägerska Ruths farbror


Johan föddes som nummer åtta i ordningen i en syskonskara på tolv barn. Föräldrar var Isak Karlsson Kalla (1859-1902) och Sofia Andersdotter Engström (1858-1945).

Johans bror, lekmannapredikanten Oskar Fredrik (1897-1986) gifte sig sommaren 1925 med Edla Sofia Kuru (1895-1988) från Jerijärvi. Deras förstfödda var Inga Ruth (1926-2007) och hon gifte sig på Luciadagen 1953 med Astas bror Fahle (1929-1981).


På Juldagen 1928 gifte sig Johan med Alexandra Maria Karlsson (1898-1986).


    • 1896 - brodern Albert Hugo föds
    • 1896 - brodern Albert Hugo avlider
    • 1897 - tvillingsyskonen Oskar Fredrik och Anna Ingeborg föds
    • 1900 - systern Lydia Kristina föds
    • 1902 - fadern Isak avlider
    • 1904 - flyttar till Laittajärvi i Tärendö
    • 1928 - gifter sig med Alexandra Maria
    • 1938 - dottern Lilly Elisabet föds
    • 1945 - modern Sofia avlider
    • 1950 - bosatt i Saittajärvi. Arbetar som skolvaktmästare
    • 1957 - systern Sofia Elmina avlider
    • 1960 - bosatt i Saittajärvi. Arbetar som skolvaktmästare
    • 1966 - systern Lydia Kristina avlider


Johan Emil avled i Saittajärvi, Tärendö 4 december 1966. Han blev 72 år och ligger begravd på Tärendö kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Johan Hilding Niva, född 1909 i Lautakoski, Norrbotten


Astas svägerska Ruths kusin


Johan är förstfödda barnet till Johan Isaksson Niva (1868-1920) och Maria Maximiliana Isaksdotter Kalla (1888-1965). Paret fick ytterligare fem barn födda under åren 1910 till 1919. Sommaren fick modern ytterligare ett barn, sonen Arne William (1923-1999) vars far är okänd.

När Johan Hilding var 20 år gammal gifte sig modern på nytt. Den nya maken var Oskar Olof Karkea (1885-1969). Paret fick tillsammans fyra barn som föddes under åren 1926 till 1935.

Johan Hilding har alltså fem helsyskon och lika många halvsyskon.


Johans morbror Oskar Fredrik (1897-1986) är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007. Ruth gifte sig på Luciadagen 1953 med Astas bror Fahle (1929-1981).


    • 1910 - brodern Erik Ludvig föds
    • 1912 - brodern Isak Edvin föds
    • 1914 - brodern Yngve Oskar Sigvard föds
    • 1916 - brodern Gösta Emil föds
    • 1919 - brodern Otto Harald föds
    • 1920 - fadern Johan avlider
    • 1923 - halvbrodern Arne William föds vars far är okänd
    • 1926 - halvsystern Gerda Magnhild föds vars far är Oskar Olof Karkea
    • 1929 - modern gifter sig med Oskar Olof Karkea
    • 1929 - halvsystern Maria Ingeborg föds vars far är Oskar Olof Karkea
    • 1933 - halvsystern Greta Elisabet föds vars far är Oskar Olof Karkea
    • 1933 - gifter sig med Frida Linnéa Aittamaa
    • 1933 - sonen Henry Johan föds
    • 1934 - tvillingsystrar föds
    • 1934 - tvillingsystrar avlider
    • 1935 - halvbrodern Yngve Oskar föds vars fader är Oskar Olof Karkea
    • 1936 - sonen Torsten Ingemar föds
    • 1938 - dottern Irma Irene föds
    • 1940 - sonen Eilert Gottfrid föds
    • 1941 - dottern Sally Ingegärd föds
    • 1943 - sonen Tage Mauritz föds
    • 1949 - dottern Doris Linnéa föds
    • 1950 - dottern Ulla Kristina föds
    • 1951 - sonen Henry Johan avlider


Johan Hilding avled i Lautakoski 25 november 1962. Han blev 53 år och ligger begravd på Junosuando Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Lennart Niemi, född 1914 i Kuurajärvi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas systerson


Lennart är som till Karl Arvid Niemi Annasson (1876-1945) och Catharina Wilhelmina Isaksdotter Hannu (1873-1955). Lennart var nummer nio i en syskonskara på elva barn födda under åren 1900 till 1918. Ett av dom han aldrig få något namn. Det var 1916 då kom ett dödfött flickebarn.

Lannart kom att arbeta som chaufför och garvare. Han var även åkeriägare.


Syskonens moster Johanna (1869-1944) gifte sig i april 1904 med änklingen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918). Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kuittasjärvi. Johan och Selma är Astas farföräldrar.


    • 1916 - ett dödfött flickebarn föds
    • 1918 - brodern Emil föds
    • 1928 - bröderna Karl Johan och Jakob Hjalmar emigrerar till Amerika
    • 1933 - flyttar till Vittangi i Lappland
    • 1940 - brodern Emil avlider
    • 1945 - fadern Karl Arvid avlider
    • 1951 - brodern Oskar avlider
    • 1955 - modern Catharina Wilhelmina avlider
    • 1935 - sonen Arne Bertil föds
    • 1939 - dottern Ingrid Birgitta föds
    • 1972 - brodern Isak Arvid avlider
    • 1979 - systern Sofia Wilhelmina avlider
    • 1982 - systern Hilda Maria avlider
    • 1986 - sonen Arne Bertil avlider
    • 1986 - hustrun Hildur Gensina avlider
    • 1986 - brodern Henrik avlider
    • 1995 - brodern Albin avlider


Lennart avled i Vittangi 10 april 1995. Han blev 80 år och ligger begravd på Vittangi Nya Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Alice Margareta Lindén (född Lundgren), född 1920 i Björsäter, Norrbotten

 

Everts far Gustafs syssling


Alice som föddes på Lakviks gård i Björsäters församling i Östergötland. Föräldrar var väg- och sågarbetaren Gottfrid Johan Lundgren (1875-1957) och Augusta Charlotta Karlsson-Mars (1882-1952). Alice var yngst i en skara bestående av fem barn.

Sommaren 1940 gifter sig Alice med skogsarbetaren och senare Facit-arbetaren Valter Karl Harald Lindén (1914-2001) från Kättilstad.


Barnens farfar Johan (1832-1895) är bror till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


    • 1924 - flyttar till Forsaström, Gärdserum
    • 1928 - flyttar till Tollstad Åsebo, Gärdserum
    • 1940 - flyttar till Eriksberg Åsebo, Gärdserum
    • 1940 - gifter sig med Valter Karl Harald Lindén
    • 1944 - sonen Karl Gösta föds
    • 1950 - modern Augusta Charlotta avlider
    • 1957 - fadern Gottfrid Johan avlider
    • 1958 - brodern Erik Folke avlider
    • 1981 - brodern Elis Nils avlider
    • 1996 - brodern Thure Konrad avlider
    • 2001 - maken Valter Karl Harald avlider
    • 2004 - systern Elin Maria avlider


Alice Margareta avled i Sturefors 27 juni 2012. Hon blev 92 år.


_______________________________________________________________________________________

april Sextonde april

_______________________________________________________________________________________

Henrik Henriksson, född 1803 i Bränna, Norrbotten


Astas farbror Karl Johans hustru Anna Teresias farmors far


Henrik är son till Henrik Larsson (1766-1847) och Cajsa Jönsdotter (1767-1852). I familjen fanns ytterligare sex barn födda under åren 1793 till 1808. Det var fyra flickor och tre pojkar.


Tidigt 1830 gifter sig Henrik med Greta Catharina "Cajsa" Josefsdotter (1811-1899). Paret fick under åren 1829 till 1853 tolv barn. Nummer tre i ordningen kom Greta Cajsa (1835-1926) och hennes barnbarn Anna Teresia (1895-1961) gifte sig i augusti 1915 med Astas farbror, skomakaren Karl Johan Haapaniemi (1891-1967).


    • 1807 - flyttar till Vahtijärvi som då tillhörde Överkalix församling
    • 1829 - sonen Henrik Josef föds
    • 1829 - sonen Henrik Josef avlider
    • 1830 - gifter sig med Greta Catharina Josefsdotter
    • 1831 - sonen Nils Petter föds
    • 1835 - dottern Greta Cajsa föds
    • 1836 - dottern Anna Maria föds
    • 1838 - sonen Henrik föds
    • 1840 - sonen Johannes föds
    • 1843 - sonen Wilhelm föds
    • 1846 - sonen Gustaf föds
    • 1847 - fadern Henrik avlider
    • 1848 - tvillingarna Mathilda och Josefina föds
    • 1850 - dottern Sofia Magdalena föds
    • 1852 - modern Cajsa avlider
    • 1853 - dottern Evelina föds


Henrik avled i Vahtijärvi 21 juli 1892. Dödsorsaken var ålderdomsbräcklighet. Han blev 89 år.


_______________________________________________________________________________________

Maria Eufemia Persson Haapaniemi, född 1889 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas faster


Maria Eufemia är dotter till Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) och Selma Christina Ylijärvi (1868-1903). Marias lillebror är Astas far Emil (1893-1960).


    • 1891 - brodern Karl Johan föds
    • 1892 - flyttar till torpet Lehto i Jänkisjärvi
    • 1893 - brodern Isak Emil föds
    • 1903 - modern Selma Christina avlider
    • 1904 - fadern gifter sig med Johanna Isaksdotter Hannu
    • 1905 - halvsyskonen Elis och Elin föds
    • 1906 - halvbrodern Elis avlider
    • 1906 - halvsystern Elin avlider
    • 1906 - halvbrodern Elis Henning föds
    • 1907 - halvbrodern Elis Henning avlider
    • 1907 - halvsystern Ellen Margareta föds
    • 1908 - halvsystern Ellen Sofia föds
    • 1908 - halvsystern Ellen Margareta avlider
    • 1905 - emigrerar till Boston Massachusetts, USA
    • 1911 - halvbrodern Henning föds
    • 1913 - halvsystern Emma Elisabeth föds
    • 1916 - halvbrodern Johannes föds
    • 1918 - fadern Johan avlider
    • 1919 - halvsystern Emma Elisabeth avlider


Vid endast 16 år ålder, 7 oktober 1905, emigrerade Maria till USA. Destinationen var Boston i Massachusetts.


_______________________________________________________________________________________

Tore Helmer Johansson, född 1911 i Stuverum, Småland


Everts far Gustafs syssling Carolas make


Tore är son till stalldrängen Karl August Robert Johansson (1876-1966) från Sundsholm i Hjorted och Alma Teresia Johansson (1880-1939) från Norrhult i Hjorted.Tore som under från 1920-talet arbetade som sjöman och senare som grovarbetare, gifte sig sommaren 1942 med Carola Maria Fransisca Björnsköld från Bellsjö i Västra Ed. Paret fick vad vi vet så här långt tre barn.


Makans farmor Lovisa (1839-1885) är syster till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


    • 1911 - flyttar till Hägg i Lofta, Småland
    • 1916 - flyttar till Målserum i Västervik
    • 1939 - modern Alma Teresia avlider
    • 1942 - gifter sig med Carloa Maria Fransisca
    • 1943 - sonen Gustav Bendly Thorbjörn föds
    • 1947 - dottern Carola Lisbeth föds
    • 1949 - dottern Britt-Louise Margareta föds
    • 1950 - bosatt i Västervik där han arbetar som grovarbetare
    • 1960 - bosatt i Västervik där han arbetar som byggnadsgrovarbetare
    • 1966 - fadern Karl August Robert avlider


Tore Helmer avled i Västervik 27 mars 1991. Han blev 79 år och ligger begravd på Västerviks Nya Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Elina Ingeborg Niemi (född Rantapää), född 1911 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin


Elina Ingeborg föddes på gården Alapää i Pirttiniemi där också fadern Levi Rantapää (1880-1959) är född. Mor var Matilda Persdotter Kyrö (1878-1956) från Suaningi.


I augusti 1935 gifte hon sig med Johan Emil (1909-2003), också han kom från Pirttiniemi. Paret fick vad vi vet tre barn, en pojke och två flickor.


Elinas far Levi är yngre bror till Astas morfar Isak Benjamin Rantapää (1878-1945).


    • 1913 - brodern Hugo Brynolf föds
    • 1915 - brodern Väinö Bertil föds
    • 1916 - brodern Oskar Levi föds
    • 1919 - brodern Eino Sigvard föds
    • 1925 - brodern Karl Alrik föds
    • 1929 - systern Linda Maria emigrerar till Detroit, Michigan, USA
    • 1935 - brodern Karl Alrik avlider
    • 1935 - gifter sig med Johan Emil Niemi från Korpilombolo
    • 1935 - sonen Tyke Alrik Daniel föds
    • 1936 - dottern Ulla Ingeborg föds
    • 1942 - dottern Kerstin Ingegerd föds
    • 1956 - modern Matilda avlider
    • 1959 - fadern Levi avlider
    • 1965 - brodern Eino Sigvard avlider
    • 1979 - systern Helga Wilhelmina avlider
    • 1979 - brodern Oskar Levi avlider
    • 1996 - systern Helmi Maria avlider
    • 1999 - brodern Hugo Brynolf avlider
    • 2000 - brodern Väinö Bertil avlider


Elina Ingeborg avled i Korpilombolo 9 juni 2000. Hon blev 89 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

april Sjuttonde april

_______________________________________________________________________________________

Ivan Alf Georg Andersson, född 1911 i Gäddeglo, Småland


Everts sysslings make


xxx


Ivan avled i Gamleby 8 december 1996. Hon blev 86 år och ligger begravd på Lofta Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

april Artonde april

_______________________________________________________________________________________

Anders Persson Raunavaara Haapaniemi, född 1875 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas farfars halvbror


Anders är son till Peter Johansson Raunavaara Haapaniemi (1839-1910) från Juoksengi och Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) från Finland.


Anders hade sju helsyskon och tre halvsyskon. Ett av halvsyskonen var Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918). Syskonen har samma far, Peter men Anders mor var alltså Maria Wahlborg Abramsdotter.


Anders är halvbror till Astas farfar, skomakare Johan Persson Raunavaara Haapaniemi.


Tillsammans med hustrun Kristina Gustava Isaksdotter (1862-1941) som tidigare var gift med Johan Juuso (1847-1889) fick han två barn, Petter Emil (1901-1950) och Karl Malte (1903-1907).


    • 1877 - systern Johanna föds
    • 1879 - brodern Petter Olof föds
    • 1881 - systern Kristina föds
    • 1885 - systern Greta Matilda föds
    • 1885 - systern Kristina avlider
    • 1888 - systern Greta Matilda avlider
    • omkring 1900 - flyttar till Juoksengi
    • 1900 - gifter sig med Kristina Gustafva Isaksdotter från Juoksengi
    • 1901 - sonen Petter Emil föds
    • 1903 - sonen Karl Malte föds
    • 1907 - sonen Karl Malte avlider av lungsot
    • 1910 - fadern Per avlider av tuberkulos
    • 1911 - modern Maria Walborg avlider


Anders avled 19 november 1912 i Juoksengi. Dödorsaken var lunginflammation. Han blev 37 år.


_______________________________________________________________________________________

Gulli Maria Cecilia Pettersson, född 1913 i Anderse, Gotland


Everts kusin Tages hustru Gurllis syster


Gulli föddes som på torpet Bergklint i Hörsne/Bara församling kom som nummer fyra i ordningen i en skara på åtta barn. Föräldrar var jordbruksarbetaren Oskar Johan Pettersson (1884-1968) från Fleviker och Agda Martina Jonsson (1889-1939) från Stegesund i Uppland.

Gullis lillasyster Gurlli (1914-1986) som föddes ungefär en månad efter Gullis död kom att gifta sig med Everts kusin Tage (1914-1991).


Gulli Maria Cecilia avled i Visby 7 februari 1914. Dödsorsaken var brännskador. Hon blev 9 månader.


_______________________________________________________________________________________

Britta Ragnhild Sofia Kalla, född 1935 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas bror Fahles svägerska


Brittas föräldrar var arbetaren och lekmannapredikanten Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) från Saittajärvi och Edla Sofia Kuru (1895-1988) från Jerijärvi. Bland syskonen märks Ruth (1926-2007) som var gift med Astas bror Fahle (1929-1981).


    • 1936 - brodern Sixten Mauritz föds
    • 1938 - brodern Hugo Holmfrid föds
    • 1945 - brodern Per Oskar Fabian avlider av tuberkulos
    • 1978 - gifter sig med busschauffören Karl Elis Lennart Sandberg från Kiruna
    • 1981 - maken Karl Elis Lennart avlider


Britta Ragnhild Sofia avled i Kiruna 22 december 1985. Hon blev 50 år och är begravd på Kiruna Kolumbarium.


_______________________________________________________________________________________

april Nittonde april

_______________________________________________________________________________________

Oscar Bernard Pettersson, född 1873 i Aner Boge, Gotland


Everts farmor Vendlas bror


Föräldrarna hette Niklas Petter (1827-1877) och Christina Charlotta (1838-1913). Oscar hade ett halvsyskon och åtta helsyskon. Näst äldst av helsyskonen var Vendla Maria Kristina (1861-1907) som så småningom gifte sig med Emil (1864-1940) från Småland. Emil är Everts farfar.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugonde april

_______________________________________________________________________________________

Oscar Emanuelsson Brännwall, född 1865 i Teurajärvi, Norrbotten


Astas svåger Åkes mor Hildurs faster Auroras make


Oscars föräldrar var Emanuel Henriksson (1834-1869) och Cajsa Greta Häggström (1836-1906).

Sonen som var byggnadsarbetare till yrket gifte sig år 1891 med Aurora Bergdahl (1870-1946) från Korpilombolo. Paret fick tolv barn födda under åren 1891 till 1912.


Hustrun Aurora hade nio syskon. Ett av dessa var Magnus (1863-1936) och hans barnbarn är Åke som i december 1947 gifte sig med Astas syster Alina (1926-2015).


Oscar avled i Teurajärvi 5 augusti 1935. Dödsorsaken var lunginflammation. Han blev 70 år.


_______________________________________________________________________________________

Herman Isaksson Jatko, född 1870 i Jerijärvi, Norrbotten


Astas morfar Isaks styvmor Maria Johannas svärson


Herman har tillsammans med Matilda Uusitalo (1866-1958) två barn, Amanda Maria (f 1889) och Hilda Karolina (f 1890). Paret var inte gifta.

Matildas mor Maria Johanna Persdotter (1846-1919) gifte sig år 1869 med Nils Petter Johansson Rantapää (1847-1912) från Torneå i Finland. Tillsammans fick dom åtta barn. Bland dom hittar vi Astas morfar Isak Benjamin (1878-1945).


Herman avled i Tärendö 21 juli 1953. Han blev 83 år.


_______________________________________________________________________________________

Isak Emil Haapaniemi, född 1893 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas far


Emil är son till Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) från Kuivakangas och Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kuittasjärvi. Emil föddes som nummer tre i syskonskaran. Övriga syskon var Maria Eufemia (1889-) som emigrerade till Boston 1905 och Karl Johan "Kalle" (1891-1967). Syskonen är födda i Kuivakangas varifrån familjen flyttade i början av 1890-talet. Man flyttade in i torpet Lehto i Jenkisjärvi.


Efter moderns död gifter sig fadern på nytt. Den nya hustrun var Johanna Isaksdotter Hannu (1969-1944) från gården Hannu i Jänkisjärvi. Paret fick under åren 1905 till 1916 åtta barn.


Emil gifte sig med Hilma i Övertorneå 1921. Sonen Åke har berättat att dom cyklade till kyrkan och efter vigseln cyklade dom helt sonika hem igen, en sträcka på ca 10 mil tur och retur.

Paret bildade sitt hem i Makkarajärvi där dom byggde sitt hus. Året var 1924. Tillsammans fick dom 13 barn under åren 1921 till 1941.


Enligt notering i födelseboken för Övertorneå församling döptes Emil samma dag som han föddes. Det var ett så kallat nöddop.

Emil var som sin bror Kalle skomakare men var också kronotorpare.


    • 1903 - modern Selma Christina avlider
    • 1904 - fadern Johan gifter sig med Johanna Isaksdotter Hannu
    • 1905 - systern Maria Eufemia emigrerar till Boston, USA
    • 1915 - skrivs in i Kalix till militärtjänstgöring
    • 1918 - fadern Johan avlider
    • 1920-talet - arbetar som gruvarbetare i Dennewitz-gruvan i Malmberget, Lappland dit och åkte skidor


"Dennewitz var ett mindre gruvsamhälle mellan Malmberget och Koskullskulle. Samhället byggdes upp under slutet av 1800-talet i samband med gruvnäringens expansion och som mest bodde cirka 800 personer där. Samhället hade såväl skola som mataffär. Den sista familjen lämnade Dennewitz under mitten av 1960-talet. Alla byggnader är nu rivna eftersom samhället hamnade i ett rasrisk-område. Namnet Dennewitz är taget från en plats i den tyska kommunen Niedergörsdorf i Brandenburg, sydväst om Berlin, där 1813 slaget vid Dennewitz stod."

Källa: Wikipedia 


    • 1921 - gifter sig med Hilma Maria Rantapää från gården Alapää i Pirttiniemi, Korpilombolo församling, Norrbotten
    • 1921 - dottern Adele Maria föds
    • 1923 - sonen Fale Manfred föds
    • 1924 - dottern Laila Paulina föds
    • 1924 - bygger och flyttar till huset i Makkarajärvi i Ruokojärvi, Korpilombolo församling, Norrbotten
    • 1926 - dottern Alina Milda föds
    • 1927 - sonen Fale Manfred avlider avlider av difteri
    • 1927 - dottern Asta Albertina föds
    • 1929 - sonen Fale Arthur föds
    • 1931 - sonen Per Ingvar föds
    • 1933 - sonen Folke Erland föds
    • 1935 - dottern Judit Agda föds
    • 1936 - sonen Åke Göran föds
    • 1938 - sonan Gunnar Karl föds
    • 1939 - sonen Elis Helge föds
    • 1941 - sonen Bertil Henning föds
    • 1944 - styvmodern Johanna avlider
    • 1948 - dottern Adela Maria avlider
    • 1950 - bosatt i Makkarajärvi i Ruokojärvi, Korpilombolo församling, Norrbotten
    • 1960 - bosatt i Juoksengi i Övertorneå församling, Norrbotten


Emil avled i Juoksengi 22 januari 1960. Dödsorsaken var cancer. Han blev 66 år och ligger begravd på Övertorneå Skogskyrkogård.

Emil omkring 1915

Huset i Jänkisjärvi där Emil växte upp

Emil med dottern Asta och mågen Evert samt barnbarnen Sonja, Lars-Erik och Rolf

Bilden tagen 1956

Emil och Hilma på 1950-talet vid huset i Makkarajärvi

_______________________________________________________________________________________

Sandra Amalia Johansdotter, född 1890 i Kivijärvi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas systerdotter


Sandras föräldrar var bonden Johan Petter Andersson (1854-1929) och Maria Isaksdotter Hannu (1859-1915). Sandra hade tretton syskon födda under åren 1878 till 1906. Moder Marias lillasyster Johanna gifte sig år 1904 med änkemannen Johan som är Astas farfar.


Sandra Amalia avled i Kivijärvi 4 juni 1900. Hon blev 10 år.


_______________________________________________________________________________________

Emelie Wiktoria Johansson (född Carlsdotter), född 1897 i Älmeboda, Småland


Everts mor Ellens kusin


Emelie var förstfödd i en syskonskara på sju barn. Syskonen föddes under åren 1900 till 1913. Föräldrarna var drängen Carl Johan Carlsson (1866-1936) från Munkamåla och Elemina Hansdotter (1869-1957) från Tving.

Emelies faster Sissa (1862-1938) är Everts mormor.

I juni 1919 gifte sig Emelie med grovarbetaren August Teodor Johansson (1889-1959) från Svarthövderyd i Blekinge. Om paret fick några barn vet vi inte ännu.


Emelie Wiktoria avled i Eringsboda 14 oktober 1979. Hon blev 82 år.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugoförsta april

_______________________________________________________________________________________

Naemi Theresia Johansson (född Andersdotter), född 1879 i Unnaryd, Halland


Everts dotter Sonjas make Per-Owes morfar Oskars syster


Naemis föräldrar var stenhuggaren Anders Nilsson (1836-1916) från Järanäs och Kristina Andersdotter (1838-1905) från Unnaryd. Naemi var nummer fyra i en syskonskara på fem barn. Yngst var Oskar Vilhelm (1882-1950). Brodern gifte sig år 1920 med Signe Elisabeth Svensson (1880-1972) från Norrköping. Deras dotter Maj-Britt (f 1922) är svärmor till Everts dotter Sonja (1944-2018).


År 1908 gifte sig Naemi med snickaren Karl Rickard Johansson från Visnum i Värmland.


Naemi avled i Spånga 4 december 1944. Dödsorsaken var lunginflammation. Hon blev 65 år.


_______________________________________________________________________________________

Mathilda Amalia Öquist (född Bergdahl), född 1881 i Hannumäki, Norrbotten


Astas svåger Åkes morfar Magnus syster


Mathilda var yngst i en syskonskara på tio barn. Föräldrarna var sågkarlen och fjärdingsmannen Johan Wilhelm Bergdahl (1839-1896) från Nederluleå och Maria Häckman (1837-1909) från Turtola i Finland.

År 1922 gifte sig Mathilda med Sten Öquist (1891-1956) från Nedertorneå.

Mathildas bror Magnus (1863-1936) är morfar till Astas svåger Åke (1922-1975).


Mathilda avled i Luleå 17 januari 1971. Hon blev 89 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Petter Tiensuu, född 1902 i Hangasjärvi, Norrbotten


Astas far Emils fostermor Johannas kusin Hildas son


Johans föräldrar var Petter Johansson Tiensuu (1874-1916) från Övertorneå och Hilda Margareta Michelsdotter (1867-1941). Johan hade fyra syskon, tre systrar och en bror.

Mor Hildas kusin Johanna (1869-1944) gifte sig 1904 med änkemannen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) från Kuivakangas. Hans son Emil (1893-1960) är Astas far.


Johan Petter avled i Kannusjärvi 21 december 1914. Dödsorsaken var lungsot. Han blev 12 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Emil Niemi, född 1909 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin Elinas make


Johan Emil är son till hemmansägare Johan Henriksson Niemi Baltsari (1869-1954) från Pirttiniemi och Brita Sofia Kuoppala (1876-1940) frånn Korpilombolo.

När Emil var 26 år gifte han sig med Elina Ingeborg Rantapää (1911-2000) från gården Alapää i Pirttiniemi. Hennes far Levi (1880-1959) är yngre bror till Astas morfar Isak Benjamin Rantapää (1878-1945).


Johan Emil avled i Korpilombolo 10 november 2003. Han blev 94 år.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugoandra april

_______________________________________________________________________________________

Kristina Linnea Forsberg (född Lundgren), född 1889 i Edsbruk, Småland


Everts far Gustafs kusin


Kristina Linnea är dotter till cellulosaarbetaren Gustaf Larsson Lundgren (1858-1942) och Hulda Kristina Nilsdotter (1860-1931).

Kristina var nummer fyra i ordningen i en skara på tio barn. Fadern är äldre bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


Söndagen 23 juni 1912 gifte sig Kristina med Karl Henrik Birger Forsberg (1888-1971). Tillsammans fick dom fem barn födda under åren 1912 till 1922. Samtliga föddes i bruksorten Edsbruk i norra delen av Kalmar län.

Kristina Linnea bodde en kort period i Västervik men förutom det förblev hon födelseförsamlingen trogen livet ut.


Kristina Linnea avled i Edsbruk 22 januari 1945. Dödsorsaken var hjärtsvaghet och influensa. Hon blev 55 år och ligger begravd på Västra Eds Nya Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Edla Maria Emilia Lundgren (född Larsson), född 1889 i Väskinde, Gotland


Everts faster


Emilia det förstfödda barnet till Emil Hägvide (1864-1940) och Vendla Maria Kristina Pettersson (1861-1907). Paret fick ytterligare tre barn. Det yngsta av dom, sonen Gustaf Sven Napoleon (1896-1942) är Everts far.


Emilia fick tre döttrar födda under åren 1913 till 1925. Ingen av barnens far är känd.


Emilias sista bostadsadress var Baldersgatan i Visby.


    • 1889 - flyttar till Hästnäs
    • 1890 - flyttar till Klintebys
    • 1890 - brodern Torgny Karl Edvin föds
    • 1892 - flyttar till Stava, Barlingbo
    • 1893 - systern Lilly Matilda Elvira föds
    • 1893 - flyttar till Rosendal, Follingbo
    • 1894 - flyttar till socknen i Follingbo
    • 1895 - flyttar till Stenstugårds, Viklau
    • 1896 - brodern Gustaf Sven Napoleon - Everts far - föds
    • 1906 - flyttar till Dune, Dalhem och arbetar som piga hos Hansén
    • 1907 - flyttar till Godrings, Ekeby och arbetar som piga
    • 1909 - flyttar till Visby och arbetar som piga
    • 1913 - dottern Jonnie Agda Maria föds
    • 1914 - flyttar till Stockholm och bosätter sig på Folkungagatan
    • 1916 - flyttar till Visby
    • 1916 - dottern Greta Emilie Arvida föds
    • 1917 - flyttar till Sovalls, Havdhem och arbetar som piga
    • 1921 - flyttar till Lilla Vasstäde, Hablingbo och arbetar som tjänarinna
    • 1923 - flyttar till Gandarve, Vänge
    • 1923 - gifter sig med Klas Ernst Gotthard Lundgren från Båtels, Näs
    • 1924 - sonen Klas Gustaf Allan föds
    • 1924 - flyttar till Suderbys, Västerhejde
    • 1926 - dottern Svea gunvor Maria föds
    • 1928 - flyttar till Kube, Stenkumla
    • 1929 - flyttar till Valde, Eskelshem
    • 1930 - flyttar till Suderbys, Västerhejde
    • 1932 - flyttar till Björkebos, Follingbo
    • 1932 - flyttar till Harstäde, Dalhem
    • 1935 - dottern Jonnie Agda Maria gifter sig med David Oskar Emanuell Rosvall från Skogs, Väte
    • 1935 - flyttar till Burge, Lummelunda
    • 1936 - flyttar till Diskarve, Roma
    • 1936 - flyttar till Harstäde, Dalhem
    • 1937 - flyttar till Sigsarve, Viklau
    • 1937 - flyttar till Kube, Stenkumla
    • 1938 - flyttar till Nygårds, Västerhejde
    • 1940 - flyttar till Visby
    • 1942 - brodern Gustaf Sven Napoleon - Everts far - avlider av blodförgiftning och lunginflammation
    • 1943 - dottern Greta Emilie Arvida gifter sig med Axel Manfred Hedin från Motala
    • 1947 - skiljer sig från maken Klas Ernst Gotthard
    • 1953 - systern Lilly Matilda Elvira avlider
    • 1906 - flyttar till Dune i Dalhem församling, Gotland och arbetar som piga
    • 1907 - modern Vendla Maria Kristina avlider
    • 1907 - flyttar till Godrings i Ekeby församling, Gotland och arbetar som piga
    • 1909 - flyttar till Visby domkyrkoförsamling, Gotland
    • 1914 - flyttar till Katarina församling i Stockholm, Södermanland
    • 1940 - fadern Emil - Everts farfar  avlider av inflammation och ålderdom
    • 1946 - dottern Svea gunvor Maria gifter sig med Gustaf Oskar Arne Blomberg från Visby
    • 1950 - bosatt i Visby och arbetar som städerska
    • 1950 - dottern Greta Emilie Arvida skiljer sig från Axel Manfred Hedin
    • 1952 - sonen Klas Gustaf Allan gifter sig med Barbro Sofia Astrid Pettersson från Visby
    • 1960 - bosatt i Visby och arbetar som städerska
    • 1970 - bosatt i Visby och arbetar som städerska


Edla Maria Emilia avled i Visby 17 april 1976. Hon blev 86 år och ligger begravd på Visby Södra Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Milda Alina Larsson (född Mikko), född 1894 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas svåger Åkes mor Hildurs kusin John Fredriks svärmor


Mor hette Johanna Henriksdotter Mikko (f 1863). Fader är okänd.


Milda som var småskollärare till yrket gifte sig i april 1915 med Lars Peter Larsson (1891-1952) från Rödupp i Överkalix. Vi vet att paret fick åtminstone ett barn. Dottern Elin Linnea (1917-1991). Kanske blev det fler men det är än så länge mer än vi vet.

Dotter kom att gifta sig med John Fredrik Brännwall (1909-1983) och hans mor Aurora (1870-1946) är yngre syster till Magnus Bergdahl (1863-1936) som i sin tur är Åke Bergdahls (1922-1975) morfar.

Åke är make till Astas syster Alina (f 1926).


Milda Alina avled i Teurajärvi 31 december 1930. Dödsjursaken var njurinflammation. Hon blev  35 år.


_______________________________________________________________________________________

Karl Oskar Nygård (född Uusitalo), född 1904 i Pajala, Norrbotten


Astas mor Hilmas syssling


Karl Oskars föräldrar var Frans Oskar Uusitalo (1866-1917) från Övertorneå och Alexandra Gustafva Niemelä (1877-1914) från Munioniska i Finland. Farmor hette Sofia Johanna Gretasdotter Karbin (1841-1887) och hennes make Petter Olof Andersson Uusitalo (1845-1912) är halvbror till Astas morfar Isak Benjamins (1878-1945) mor Maria Johanna Rantapää (1846-1919) från Pirttiniemi.


Karl Oskar som försörjde sig som jordbruksarbetare gifte sig år 1930 med Aines Dagmar Törmä (1908-1983) från Kaunisvaara strax norr om Pajala. Vi vet ännu inte om paret fick några barn.


Karl Oskar avled i Pajala 22 juli 1998. Han blev 93 år.


_______________________________________________________________________________________

Hugo Holmfrid Kalla, född 1938 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas bror Fahles svåger


Hugo Holmfrids äldsta syskon Ruth (1926-2007) var gift med Astas bror Fahle (1929-1981). Hugo som var yngst i syskonskaran hade ytterligare nio syskon. Barnen var födda under åren 1926 till 1938. Föräldrar var lekmannapredikanten Oskar (1897-1986) och Edla Sofia (1895-1988).


Hugo Holmfrid avled 28 mars 2005 i Korpilombolo. Han blev 66 år.


_______________________________________________________________________________________

Ella Ann-Marie, född 1947 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas brorson Kjells sambo


Ella bor tillsammans med Kjell (f 1955) i Bromma. Kjell är son till Astas bror Fahle (1929-1981).


_______________________________________________________________________________________

april Tjugotredje april

_______________________________________________________________________________________

Johan Svensson, född 1823 i Fridlevstad, Blekinge


Everts mor Ellens halvsyster Hildas morfar


Johan som var torpare i Blekinge var gift med Botilla Trullsdotter (f 1823) från Nättraby. Tillsammans fick paret sex barn. Näst yngst av dessa var Karin (1852-1888). Hon gifte sig år 1879 med Olof/Ola Johansson (1845-1921) och dom fick fyra barn. Ett av dessa var Hilda (1885-1934). När mor Karin avled 1888 träffad Olof en ny kvinna, Sissa Carlsdotter (1862-1938) från Älmeboda. Ett av deras sju gemensamma barn var Everts mor Ellen (1897-1935).


_______________________________________________________________________________________

april Tjugofjärde april

_______________________________________________________________________________________

Isak Isaksson Hannu, född 1871 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas far Emils fostermor Johannas systerson


Isaks föräldrar hette Isak Henriksson Hannu (1823-1902) och Maria Johanna Johansdotter (1831-1918). Han hade åtta syskon födda under åren 1859 till 1878.


Isaks storasyster Johanna (1869-1944) gifte sig år 1904 med änkemannen Johan (1864-1918). Han hade sedan tidigare tre barn. Yngst av dessa var Astas far Emil (1893-1960).

 

    • 1873 - systern Catharina Wilhelmina föds
    • 1878 - brodern Lars Levi föds
    • 1890 - systern Carolina avlider
    • 1902 - fadern Isak avlider
    • 1910 - gifter sig med Anna Elisabeth Enman
    • 1911 - dottern Gerda Maria föds
    • 1912 - sonen Johan Elis föds
    • 1915 - sonen Isak Edvard föds
    • 1916 - sonen Isak Edvard avlider
    • 1916 - systern Maria avlider
    • 1917 - sonen Isak Emil föds
    • 1918 - modern Maria Johanna avlider
    • 1919 - systern Anna Britta avlider
    • 1919 - sonen Erik Emanuel föds
    • 1921 - dottern Milda Elisabeth Mildred föds
    • 1926 - sonen Enok föds
    • 1930 - sonen Henrik Evert föds


Isak avled i Jänkisjärvi 25 juni 1935. Dödsorsaken var cancer. Han blev 64 år.


_______________________________________________________________________________________

Greta Wilhelmina Mattila (född Johansdotter Perä), född 1878 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas kusin


Greta är dotter till Johan Johansson Perä (1839-) och Elisabeth Margaretha Henriksdotter (1840-1893). Hennes kusin Johanna (1869-1944) gifte sig i april 1904 med änklingen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918). Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903). Johan och Selma är Astas farföräldrar.

Astas far Emils fostermor Johannas systerson


    • 1893 - modern Elisabeth Margaretha avlider
    • 1898 - flyttar till gården Mattila i Kuivakangas
    • 1898 - gifter sig med Erik Mattias Eriksson Mattila
    • 1898 - får ett dödfött gossebarn
    • 1900 - sonen Magnus Ferdinand föds
    • 1900 - fadern flyttas till obefintligboken vilket innebär att hans bostadsadress är okänd
    • 1902 - dottern Helga Charlotta föds
    • 1903 - dottern Bertha Gunilla föds
    • 1905 - dottern Johanna Margaretta föds
    • 1907 - sonen Erik Tobias föds
    • 1909 - dottern Blenda Wilhelmina föds
    • 1911 - sonen Knut Mattias föds
    • 1912 - sonen Stefan Emil föds
    • 1924 - sonen Magnus Ferdinand emigrerar till Nordamerika
    • 1928 - sonen Knut Mattias emigrerar tilll Nordamerika
    • 1929 - sonen Erik Tobias emigrerar till Nordamerika
    • 1948 - maken Erik Mattias avlider


Greta Wilhelmina avled i Kuivakangas 19 mars 1950. Hon blev 71 år.


_______________________________________________________________________________________

Ester Linnéa Lundgren, född 1895 i Stensnäs, Småland


Everts far Gustafs kusin


Ester är dotter till Johan Alfred Lundgren (1850-1932) från Ukna församling i Småland och Emma Charlotta Carlsdotter (1857-1906) från Gryts församling i Östergötland.

Ester föddes som nummer åtta i ordningen i en syskonskara bestående av elva barn. Syskonen föddes under åren 1877 till 1904.

I mars föder Ester dottern Majken Linnéa. Fader är Karl Edvin Eriksson (1894-1969). Paret var inte gifta och kom inte heller att gifta sig senare heller.


Esters far är äldre bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


    • 1897 - brodern David Becker föds
    • 1900 - systern Nancy Deborah föds
    • 1904 - systern Lilly Karin Maria föds
    • 1906 - flyttar till gården Vidalund i Härnum
    • 1906 - modern Emma Charlotta avlider
    • 1912 - systern Elin Mathilda avlider
    • 1919 - flyttar till Svenstorpet i Vinäs
    • 1921 - dottern Majken Linnéa föds
    • 1922 - flyttar till Skarpinge
    • 1932 - fadern Johan Alfred avlider
    • 1947 - systern Anna Charlotta avlider
    • 1950 - bosatt i Lilla Helleberg där hon arbetar som hushållerska
    • 1956 - brodern Karl Johan avlider
    • 1960 - bosatt på pensionärshemmet i Edsbruk
    • 1963 - brodern Axel Georg avlider


Ester Linnéa avled i Edsbruk 8 juni 1969. Hon blev 74 år och ligger begravd på Västra Eds Nya Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Hilma Matilda Ingeborg Oreest (född Brännwall), född 1903 i Teurajärvi, Norrbotten


Astas svåger Åkes moster


Hilma är dotter till byggnadsarbetaren Oscar Emanuelsson Brännwall (1865-1935) och Aurora Bergdahl (1870-1946). Hilma hade tolv syskon. Barnen var födda under åren 1891 till 1912.


Barnens moster Hildur (1890-1941) är mor till Astas svåger Åke (1922-1975). Åke gifte sig i december 1947 med Astas syster Alina (1926-2015).


    • 1905 - brodern Viktor Albin föds
    • 1906 - systern Amalia Mia föds
    • 1909 - brodern John Fredrik föds
    • 1911 - brodern Ragnar Arthur föds
    • 1912 - systern Nanna Karolina föds
    • 1915 - systern Nanna Karolina avlider
    • 1924 - flyttar till Stockholm
    • 1935 - fadern Oscar avlider
    • 1943 - brodern Ragnar Arthur avlider
    • 1944 - skiljer sig från maken
    • 1946 - modern Aurora avlider
    • 1971 - brodern John Axel avlider
    • 1972 - systern Maria Aurora avlider
    • 1976 - systern Tekla Sofia avlider
    • 1976 - systern Sanda Viktoria avlider
    • 1980 - brodern Oskar Emil avlider
    • 1983 - brodern John Fredrik avlider
    • 1986 - systern Hildur Amanda avlider


Hilma Matilda Ingeborg avled i Stockholm 22 mars 1992. Hon blev 88 år och begravdes på Skogskyrkogården i Stockholm.


_______________________________________________________________________________________

Jenny Maria Gustafsson (född Kuoppala), född 1917 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas fyrmänning


Jennys föräldrar var bonden och hemmansägaren Isak Eriksson Kuoppala (1869-1920) från gården Palo i Kivijärvi och Alida Isaksdotter Niemi (1886-1964) från Teurajärvi.


Jennys mormors far Henrik Henriksson Satios (1831-1885) andra hustru Johanna (1854-1943) är syster till Astas mormors mor Matilda (1856-1899).


    • 1919 - brodern Johan Arvid föds
    • 1920 - brodern Johan Arvid avlider
    • 1920 - fadern far Isak avlider
    • 1923 - modern Alida gifter sig med Oskar Johansson Keikkala
    • 1923 - halvsystern Elina Vilhelmina föds
    • 1924 - halvsystern Alma Sofia föds
    • 1928 - halvbrodern Fale Oskar föds
    • 1932 - halvsystern Alma Sofia avlider
    • 1940 - flyttar till Suaningi
    • 1940 - gifter sig med Herman Sigurd från Korpilombolo
    • 1942 - flyttar till Pirttiniemi
    • 1943 - sonen Tage Artur föds
    • 1944 - sonen Karl Erik föds
    • 1950 - styvfar Oskar avlider
    • 1964 - modern Alida avlider
    • 1974 - systern Anna Elise avlider
    • 1977 - brodern Erik Artur avlider
    • 1985 - maken Herman Sigurd avlider


Jenny Maria avled i Korpilombolo 26 september 1991. Hon blev 74 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Anna Stina Karolina Hansson (född Uusitalo), född 1934 i Vittangi, Lappland


Astas far Emils styvmor Johannas syster Catharinas barnbarn


Annas föräldrar var Johan William Uusitalo (1891-1935) från Vittangi och Sofia Wilhelmina Niemi (1902-1979) från Kuurajärvi i Övertorneå.


Annas mormor Catharina (1873-1955) är syster till Johanna (1869-1944) som i april 1904 gifte sig med änklingen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi. Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) och Johan och Selma är Astas farföräldrar.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugofemte april

_______________________________________________________________________________________

Ellen Margareta Johansson, född 1920 i Koskullskulle, Lappland


Astas syssling


Ellen är dotter till gruvarbetaren Johan Martin Johansson (1894-1972) och Josefina Henriksson (1893-1974). I familjen fanns ytterligare sex barn. Ellen var nummer tre i ordningen.


Barnens farmor Hilma (1874-1939) är syster till Astas morfar Isak Benjamin Rantapää (1878-1945).


Ellen Margareta avled i Koskullskulle 29 december 1920. Dödsorsaken var kikhosta. Hon blev åtta månader.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugosjätte april

_______________________________________________________________________________________

Wilhelmina Johansdotter Perä, född 1874 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas kusin


Wilhelmina är dotter till Johan Johansson Perä (1839-) och Elisabeth Margaretha Henriksdotter (1840-1893). Hennes kusin Johanna (1869-1944) gifte sig i april 1904 med änklingen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918). Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903). Johan och Selma är Astas farföräldrar.


Wilhelmina avled i Kuivakangas 7 juni 1876. Hon blev 2 år.


_______________________________________________________________________________________

Joel Leonard Carlsson, född 1875 i Älmeboda, Småland


Everts mormor Sissas bror


Joel Leonard hade åtta helsyskon och ett halvsyskon. Föräldrarna hette Carl Carlsson (1834-1891) och Johanna Fredrika Samuelsdotter (1839-1919). Äldsta systern Sissa (1862-1938) gifte sig med änklingen Olof (1845-1921) och tillsammans fick dom sju barn. Ett av dessa var Everts mor Ellen (1897-1935).


Joel Leonard avled i Älmedboda 11 februari 1894. Han blev 18 år.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugosjunde april

_______________________________________________________________________________________

Johanna Johansson Haapaniemi, född 1866 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas farfar Johans syster


Johanna är syster till Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) som är Astas farfar.


Föräldrarna hette Peter Johansson Raunavaara Haapaniemi (1839-1910) från Juoksengi och Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) från Övertorneå.


Johanna avled i Kuivakangas 8 februari 1868. Hon blev 19 månader.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugoåttonde april

_______________________________________________________________________________________

Maria Sofia Bergdahl (född Abrahamsdotter), född 1879 i Vahtijärvi, Norrbotten


Astas svåger Åkes morfars svägerska


I mars 1900 gifte sig Sofia med Emil Bergdahl (1870-1924) från Korpilombolo. Tillsammans fick dom nio barn; fem döttrar och fyra söner.


På Nyårsafton 1924 avled maken efter en tragisk olycka. Dödsorsaken var fraktur på skallbasen som han ådrog sig efter att ha slagit i huvudet under åkning efter en skenande häst. Förutom hustru Sofia efterlämnade han sju barn. Det yngsta var sju år och det äldsta 23 år.


    • 1900 - flyttar till Hannumäkki Kronojägarboställe i Korpilombolo
    • 1900 - gifter sig med Emil Bergdahl från gården Hällfors i Korpilombolo
    • 1901 - dottern Maria Emilia föds
    • 1902 - dottern Anna Sofia föds
    • 1905 - flyttar till Teurajärvi
    • 1905 - sonen Emil Torsten föds
    • 1908 - sonen Axel August föds
    • 1908 - sonen Axel August avlider
    • 1909 - sonen Harald Ferdinand föds
    • 1911 - dottern Alida Amalia föds
    • 1914 - dottern Matilda Julia föds
    • från 1916 till 1955 - bosatt på gården Lompolovaara i Teurajärvi
    • 1917 - dottern Tekla Viktoria föds
    • 1920 - sonen Jakob Valfrid föds
    • 1920 - sonen Jakob Valfrid avlider
    • 1924 - dottern Maria Emilia gifter sig med Karl Gustav Karkiainen från Teurajärvi
    • 1924 - maken Emil avlider av en olyckshändelse
    • från 1924 - försörjer sig som hemmansägare på gården Lompolovaara i Teurajärvi
    • 1926 - dottern Anna Sofia gifter sig med Oskar Alfrid Johansson från Korpilombolo
    • 1932 - sonen Harald Ferdinand gifter sig med Elsa Maria Jatko från Jerijärvi
    • 1938 - sonen Emil Torsten gifter sig med Marta Johanna Henriksson från Vuouo
    • 1944 - dottern Matilda Julia gifter sig med Gustaf Adolf Nylund från Puolamajärvi


Sofia avled i Teurajärvi 20 juli 1955. Hon blev 76 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Henrik Ylinenpää, född 1897 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas kusinbarn


Henriks föräldrar var hemmansägaren Isak Henriksson Ylinenpää (1851-1931) och Johanna Gustafsdotter (1864-1898). Förutom Henrik fick paret ytterligare fyra barn som föddes under åren 1886 till 1894. Modern avled när Henrik var endast 1 år gammal.


Syskonen mor hade en kusin som precis som modern hette Johanna (1869-1944) och hon gifte sig i april 1904 med änkligen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918). Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kuittasjärvi. Johan och Selma är Astas farföräldrar.


Henrik avled i Jänkisjärvi 7 april 1900. Dödsorsaken var lungsot. Han blev 2 år.


_______________________________________________________________________________________

Gertrud May Bergdahl, född 1928 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas svåger Åkes syster


Gertrud är dotter till kaféidkersan Hildur Amanda Bergdahl Palo (1890-1941) från gården Palo i Korpilombolo. Fadern är okänd. Gertud hade ytterligare fyra syskon vars far är okänd. Ett av dessa var Åke Gunnar (1922-1975) som i december 1947 gifte sig med Astas syster Alina (1926-2015).


Förutom de fyra syskonen hade Gertrud tre halvsyskon, Birger Arvid (1924-2008), Bertil Harry (1925-1991) och Eira Gunborg (f 1933). Far till dessa barn var Isak Arvid Isaksson (1882-1965) från Holmfors i Överluleå församling. Föräldrarna var aldrig gifta med varandra.


Gertrud May avled i Korpilombolo 8 maj 1928. Hon blev 10 dagar.


_______________________________________________________________________________________

april Tjugonionde april

_______________________________________________________________________________________

Hilda Elisabeth Lomm, född 1866 Innanbäcken, Norrbotten


Astas bror Bertils hustru Brittas farfars far Augusts syster


Hilda var yngst i en skara på  sex barn. Föräldrarna var färjekarlen och skomakaren Efraim Johansson Lomm (1823-1890) från Kemi i Finland och Lisa Greta Åberg (1824-1877) från Ytterbyn.

Näst äldst av Hildas syskon var August (1855-1944). Hans barnbarns barn Britta (f 1941) är gift med Astas bror Bertil (f 1941).


Hilda Elisabeth avled i Sundbyberg 11 april 1943. Dödsorsaken var hjärnblödning. Hon blev 76 år.


_______________________________________________________________________________________

Hilda Maria Kyrö, född 1878 i Suaningi, Norrbotten


Astas mormor


Hilda Maria fick tre barn tillsammans med maken Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) som hon gifte sig med i februari 1899. Dessa var Hilma Maria (1899-1979), Otto Einar (1900-1938) och Vilhelmina (1902-1903). Hilda arbetade som piga.


Hilda Marias andra barn, Hilma Maria, är Astas mor.


Hilda Maria avled i Korpilombolo 23 april 1903. Hon blev 24 år.


_______________________________________________________________________________________

april Trettionde april

_______________________________________________________________________________________

John Albin Sigvard Niva, född 1912 i Lautakoski, Norrbotten


Astas bror Fahles hustru Ruths faster Lydias svåger


Johns föräldrar var Karl Isaksson Niva (1864-1941) från Tärendö och Maria Emilia Tervahauta (1872-1913), också hon från Tärendö.

Johns bror Hugo (1897-1966) gifte sig sommaren 1927 med Lydia Kristina Kalla (1900-1966). Lydias storebror Oskar är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Maken är Astas lillebror Fahle (1929-1981).


John Albin Sigvard avled i Tärendö 23 juli 1913. Dödsorsaken var kikhosta. Han blev 1 år.


_______________________________________________________________________________________

Rut Margareta Karlsson (född Svensson), född 1927 i Stensnäs, Småland


Everts far Gustavs kusin Elins make Gustaf Adolfs dotter i andra äktenskapet med Hedvig


Ruts föräldrar är fabriksarbetaren, stalldrängen Gustaf Adolf Svensson (1883-1969) och Hedvig Viktoria Karlsson (1890-1966). Innan fadern bildade familj med Hedvig var han gift med Elin Mathilda Lundgren (1882-1912). Hon i sin tur är kusin till Everts far Gustaf (1896-1942).


Förutom fyra halvsyskon från faderns första äktenskap med Elin hade Rut sex syskon. Hon gifte sig i september 1951. Vi vet ännu inte namnet på maken eller om paret fick några barn.


Rut Margareta avled i Västervik 17 oktober 1998. Hon blev 71 år.


_______________________________________________________________________________________

april Övriga april

_______________________________________________________________________________________

Carina, född 1959


Astas systerdotter


Carina är näst yngst i en skara av 6 barn. Far är Åke (1922-1975) och mor är Alina (1926-2015). Alina är Astas storasyster.


Carina är gift med Hans (f 1960) och tillsammans har dom barnen Jens (f 1984) och Jonas (f 1988).


Christer, född 1977


Astas bror Fahles dotterson

 

Christer är son till Inger (f 1954) och Lasse (f 1950). Inger är dotter till Astas lillebror Fahle (1929-1981).


När Christer föddes fick han ett medlemskap i Gällivare SK av sin mammas farbror Elis (f 1939) och vid den tiden var han klubbens yngste medlem. Kanske var det då som idrottsintresset grundades för han lär ha ett stort sådant.


Christer lever tillsammans med sambon Caroline och hennes tre barn.

 

Christoffer, född 1998


Astas syster Alinas dotter Ingers dotterson


Christoffers föräldrar är Conny (f 1969) och Malin (f 1972). Malins mormor är Astas syster Alina (1926-2015).


Johan, född 1974


Astas bror Elis före detta svärson 


Johan var gift med Astas brordotter Anna. Tillsammans har dom tre barn. Svärfar heter Elis och svärmor Berit.


Linda, född 1974

 

Astas bror Bertils svärdotter

 

Linda är gift med Patrik, Bertils son.


Robin, född 1992


Astas och Everts son Jans fosterson


Robins mor heter Inez och hon är gift med Astas och Everts son Jan. Robin har en syster som heter Sofia (f 1994) och två halvsyskon som heter Louice (f 1997) och Christoffer (f 2002).


Roland, född 1946


Astas syster Judits dotter Christinas sambo

 

Roland bor i Ösmo tillsammans med Christina (f 1961) som är yngsta dotter till Astas syster Judit (1935-2017) och Everts bror Kalle (1922-1991).


_______________________________________________________________________________________