Augusti

augusti Första augusti


_______________________________________________________________________________________

Sofia Kalla (född Andersdotter Engström), född 1858 i Tärendö, Norrbotten


Astas bror Fahles hustru Ruths farmor


Sofia gifte sig 1881 med Isak Karlsson Kalla (1859-1902). Tillsammans fick dom tolv barn, fyra flickor och åtta pojkar.

Den yngste av pojkarna hette Oskar (1897-1986) som bland annat kom att bli lekmannapredikant. Oskar gifte sig Edla Sofia (1895-1988) och tillsammans fick dom elva barn. Den förstfödda av dessa döptes till Ruth (1926-2007) och hon kom att gifta sig med Astas bror Fahle (1929-1981).


    • 1880 - dottern Sofia Elmina föds
    • 1881 - gifter sig med Isak Karlsson Kalla
    • 1883 - sonen Sylvester föds
    • 1885 - sonen Isak Hjalmar föds
    • 1886 - sonen Isak Hjalmar avlider av scharlakansfeber
    • 1887 - sonen Isak Hjalmar föds
    • 1887 - sonen Isak Hjalmar avlider
    • 1888 - dottern Maria Maximiliana föds
    • 1889 - sonen Sylvester avlider
    • 1890 - sonen Karl Isak föds
    • 1891 - sonen Erik Hjalmar föds
    • 1894 - sonen Johan Emil föds
    • 1896 - sonen Albert Hugo föds
    • 1896 - sonen Albert Hugo avlider
    • 1897 - tvillingarna Oskar Fredrik och Anna Ingeborg föds
    • 1900 - dottern Lydia Kristina föds
    • 1902 - maken Isak avlider av slag
    • 1924 - sonen Karl Isak avlider


Sofia avled i Saittajärvi Tärendö 28 april 1945. Hon blev 86 år och ligger begravd på Tärendö Gravgård.


_______________________________________________________________________________________

Axel Hjalmar Karlsson, född 1895 i Örnfälla, Småland


Everts far Gustafs syssling Alice make


Axel är son till Sven Algot Carlsson (1864-1941) från byn Oshult i Markaryd och Hilda Gustava Svensdotter (1866-1952) från Södra Århult Mellangård i Markaryd.


Sommaren 1937 gifte sig Axel med Alice Lydia Eugenia Lundgren (1904-1998) från Norrköping. Hustruns farfar Gustaf Lundgren (1823-1914) är bror till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


    • 1915 - skrivs in till militärtjänstgöring
    • 1915 - flyttar till Lagared, Knäred och arbetar som jordbruksarbetare
    • 1918 - flyttar till Örnafälla, Markaryd
    • 1925 - får Kungliga Majt:s tillstånd att emigrera och emigrerar till Nordamerika
    • 1933 - immigrerar till Örnafälla, Markaryd
    • 1933 - flyttar till Kornberga Södergård, Hallaryd
    • 1937 - gifter sig med Alice Lydia Eugenia Lundgren från Norrköping
    • 1938 - sonen Leif Åke Hjalmar föds
    • 1940 - sonen Sivert Sven Bengt föds
    • 1941 - fader Sven Algot avlider av hjärtförlamning
    • 1943 - sonen Bengt Axel Evald föds
    • 1950 - bosatt i Kornberga Södergård, Hallaryd och försörjer sig som hemmansägare
    • 1952 - modern Hilda Gustava avlider
    • 1960 - bosatt i Kornberga Södergård, Hallaryd och försörjer sig som hemmansägare


Axel Hjalmar avled i Markaryd 23 september 1982. Han blev 87 år och ligger begravd på Markaryds Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Frans Alfred Raunavaara, född 1908 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils kusin


Frans är son till Abram Persson Raunavaara (1871-1929) från Kuivakangas och Ida Wilhelmina Henriksdotter (1874-1930) Pyhäjärvi. I familjen fanns ytterligare tolv syskon födda under åren 1896 till 1917.

Frans var nummer nio i ordningen.


Fadern Abram är halvbror till Astas farfar Johan (1864-1918). Abrams och Johans far var Per Johansson Raunavaara (1839-1910) från Juoksengi. Abrams mor var Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) från Finland och Johans mor var Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) från Lukkari.


    • 1910 - brodern Petter Elis föds
    • 1913 - brodern Karl Henrik föds
    • 1915 - systern Emmy Margareta föds
    • 1917 - systern Emmy Margareta avlider


Frans Alfred avled i Kuivakangas 1 april 1917. Dödsorsaken var difteri. Han blev 8 år.


_______________________________________________________________________________________

Amalia Johansson (född Jatko), född 1913 i Jerijärvi, Norrbotten


Astas mor Hilmas styvmor Hildas systerdotter


Amalia är dotter till torparen Axel Robert Eriksson Jatko (1884-1981) och Kristina Wilhelmina Wikman (1888-1944). Kristina kom precis som maken från Jerijärvi men från gården Rantatalo. I familjen fanns ytterligare elva barn.


Syskonens faster Hilda Karolina (1887-1966) gifte sig i augusti 1909 med änklingen Isak Benjamin Rantapää (1878-1945). Vigseln stod i Koskullskulle där paret bodde vid den här tiden. Isaks första hustru var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi. Isak och Hilda är Astas morföräldrar.


I juli 1933 gifte sig Amalia med Oskar Artur Johansson (1902-1973) från gården Riekkola i Jerijärvi. Paret fick under åren 1933 till 1953 fem barn.


    • 1915 - brodern Magnus Ivar föds
    • 1916 - flyttar till Dylta, Jerijärv
    • 1916 - brodern Magnus Ivar avlider
    • 1916 - systern Ida Sofia föds
    • 1919 - brodern John Edvin föds
    • 1919 - brodern John Edvin avlider
    • 1920 - brodern John William föds
    • 1922 - systern Hildur Matilda föds
    • 1925 - systern Maria Eugenia föds
    • 1928 - systern Emmy Wilhelmina föds
    • 1931 - systern Märta Elisabeth föds
    • 1932 - brodern John William avlider
    • 1932 - brodern Sven Erland föds
    • 1933 - flyttar till Jerijärvi
    • 1933 - dottern Irma Sigrid föds
    • 1933 - gifter sig med Oskar Artur Johansson från Riekkola
    • 1934 - sonen Reino Artur föds
    • 1934 - sonen Reino Artur avlider
    • 1935 - dottern Helga Irene föds
    • 1939 - dottern Hildur Majbritt föds
    • 1944 - modern Kristina Wilhelmina avlider av inflammation i hjärtat
    • 1950 - bosatt i Jerijärvi
    • 1953 - sonen Jan Erik föds


Amalia avled i Jerijärvi 15 juli 1960. Hon blev 46 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

augusti Andra augusti

_______________________________________________________________________________________

Anna Lovisa Pettersson (född Eriksson), född 1849 i Hov, Östergötland


Everts kusin Tages hustru Gurllis farmor


Anna Lovisa är dotter till Anders Eriksson (1811-1885) från Linköping och Johanna Winqvist (1813-1875) från Hov församling i Östergötland.


Anna Lovisa gifte sig sommaren 1873 med statardrängen Carl Johannes Pettersson (1840-1926) från Kassle i Hangvar församling på norra Gotland. Paret fick tillsammans tre barn, två pojkar och en flicka.


En av pojkarna, sonen Oskar Johan Mauritz (1884-1968) är far till Gurlli Lovisa Sofia (1914-1986) som föddes på torpet Bergklint i Hörsne/Bara församling på Gotland. Hon kom att gifta sig med Tage Evert Olofsson (1914-1991) som är kusin till Evert. Tages mor Hilda (1885-1934) är halvsyster till Everts mor Ellen (1897-1935).


    • 1851 - flyttar till Austers, Hangvar
    • 1854 - flyttar till Bunge
    • 1857 - flyttar till Kappelshamn, Hangva
    • 1858 - flyttar till Flenviker, Hangvar
    • 1866 - konfirmeras
    • 1866 - flyttar till Tibbles, Hangvar och arbetar som piga
    • 1867 - flyttar till Flenviker, Hangvar och arbetar som piga
    • 1871 - flyttar till Lilla Häftings, Hangvar och arbetar som piga
    • 1873 - gifter sig med Carl Johannes Pettersson från Kassle, Hangvar 
    • 1873 - flyttar till Kassel, Hangvar
    • 1873 - dottern Anna Maria Carolina föds
    • 1874 - flyttar till Lunds, Västerhejde
    • 1874 - flyttar till Stenstu, Västerhejde
    • 1875 - modern Johanna avlider av vattensot
    • 1876 - sonen Karl Petter Rudolf föds
    • 1879 - flyttar till Rosendal, Follingbo
    • 1880 - flyttar till Kassle, Hangvar
    • 1882 - flyttar till Fleviker, Hangvar
    • 1884 - sonen Oskar Johan Mauritz föds
    • 1885 - fadern Anders avlider av åldersbräcklighet
    • 1886 - flyttar till Skälstäde, Hangvar
    • 1887 - flyttar till Fleviker i Hangvar, Gotland
    • 1899 - sonen Karl Petter Rudolf gifter sig med Emma Kristina Karlsson från Tibbles, Hangvar
    • 1909 - sonen Oskar Johan Mauritz gifter sig med Agda Martina Jonsson från Stegesund, Österåker


Anna Lovisa avled i Flenviker Hangvar 22 maj 1913. Dödsorsaken var maglidande. Hon blev 63 år.


_______________________________________________________________________________________

Abram Persson Raunavaara, född 1871 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas farfar Johans halvbror


Abrams föräldrar heter Per Johansson Raunavaara Haapaniemi (1839-1910) och Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911).


Abram hade sju helsyskon och tre halvsyskon. Ett av halvsyskonen var Johan (1864-1918) och han fick så småningom elva barn varav ett hette Emil (1893-1960), Astas far.


Abram kom att gifta sig med Ida Wilhelmina Henriksdotter (1874-1930) och under åren 1896 till 1917 fick dom tretton barn. Samtliga föddes i Kuivakangas i Övertorneå församling.


    • 1873 - brodern Isak föds
    • 1875 - brodern Anders föds
    • 1877 - systern Johanna föds
    • 1879 - brodern Petter Olof föds
    • 1881 - systern Kristina föds
    • 1885 - systern Greta Matilda föds
    • 1885 - systern Kristina avlider
    • 1888 - systern Greta Matilda avlider
    • 1894 - gifter sig med Ida Wilhelmina Henriksdotter från Pyhäjärvi
    • 1896 - sonen Johan Albert föds
    • 1897 - sonen Frans Oskar föds
    • 1897 - sonen Frans Oskar avlider
    • 1898 - sonen Isak Emil föds
    • 1899 - dottern Hanna Maria föds
    • 1901 - dottern Sofia Elisabeth föds
    • 1903 - sonen Axel Olof föds
    • 1905 - dottern Anna Wilhelmina föds
    • 1906 - dottern Hilda Eufemia föds
    • 1908 - sonen Frans Alfred föds
    • 1910 - fadern Per avlider av tuberkulos
    • 1910 - sonen Petter Elis föds
    • 1911 - modern Maria Wahlborg avlider
    • 1912 - brodern Anders avlider av lunginflammation
    • 1913 - sonen Karl Henrik föds
    • 1915 - dotter Emmy Margareta föds
    • 1915 - dotter Emmy Margareta avlider
    • 1917 - sonen Frans Alfred avlider av difteri
    • 1917 - dottern Emmy Lydia föds
    • 1917 - dottern Sofia Elisabeth avlider av lungsot
    • 1917 - dottern Emmy Lydia avlider
    • 1918 - dottern Hilda Eufemia avlider av spanska sjukan
    • 1920 - sonen Axel Olof avlider
    • 1926 - dottern Anna Wilhelmina avlider av lungsot
    • 1927 - sonen Isak Emil avlider av lunginflammation


Abram avled i Kuivakangas 25 december 1929. Dödsorsaken var lungsot. Han blev 58 år.


_______________________________________________________________________________________

Lilly Märtha Ingeborg Nyström (född Brännvall), född 1930 i Teurajärvi, Norrbotten


Astas svåger Åkes syssling 


Lilly är dotter till Oskar Emil Brännvall (1900-1980) från Teurajärvi och Märta Ingeborg Järvenpää (1911-1971) från Jerijärvi. Lilly var förstfödd i en syskonskara på tio barn. Yngst är Bernt Christer (f 1945).


Vid tjugo års ålder gifter sig Lilly med Bo Inge Emanuel Nyström (f 1930) från Västerås. Var vi vet så här långt fick paret ett barn, dottern Inger Catrine (f 1950).


Lillys farmor Aurora (1870-1946) är syster till Magnus Bergdahl (1863-1936) som är morfar till Astas svåger Åke (1922-1975). Åke gifte sig strax före Jul 1947 med Astas syster Alina (1926-2015).


    • 1931 - brodern Arne Emil föds
    • 1932 - brodern Arne Emil avlider
    • 1933 - brodern John Axel föds
    • 1935 - brodern Henrik Emanuel föds
    • 1937 - systern Peggy Hjördis föds
    • 1938 - dottern Ethel Kajsa-Greta föds
    • 1940 - brodern Maurits Emil Lennart föds
    • 1942 - brodern Börje Herbert föds
    • 1944 - brodern Kjell Gunder föds
    • 1945 - brodern Bernt Christer föds
    • 1950 - bosatt i Västerås och arbetar som affärsbiträde
    • 1950 - gifter sig med Bo Inge Emanuel Nyström från Västerås
    • 1950 - dottern Inger Catrine föds
    • 1960 - bosatt i Västerås och arbetar som affärsbiträde
    • 1971 - modern Märta Ingeborg avlider
    • 1980 - fadern Oskar Emil avlider
    • 2001 - brodern John Axel avlider
    • 2012 - brodern Maurits Emil Lennart avlider


_______________________________________________________________________________________

augusti Tredje augusti

_______________________________________________________________________________________

Britta Johanna Jatko (född Andersdotter Heikkilä), född 1847 i Pajala, Norrbotten


Astas morfar Isaks svärmor i andra äktenskapet 


Britta gifte sig i mars 1868 med Erik Nilsson Jatko (1839-1917) från Jerijärvi. Tillsammans fick dom tretton barn.

Ett av dessa, dottern Hilda Karolina (1887-1966) gifte sig i augusti 1909 med änklingen Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) från Pirttiniemi. Makens första hustru var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi. Isak och Hilda Maria är Astas morföräldrar.


    • 1868 - gifter sig med Erik Nilsson Jatko, Jerijärvi
    • 1868 - flyttar till Jerijärvi
    • 1869 - dottern Erika Johanna föds
    • 1871 - sonen Johan Erik föds
    • 1873 - sonen Isak Wilhelm föds
    • 1874 - dottern Kristina föds
    • 1875 - sonen Isak Wilhelm avlider av mässlingen
    • 1876 - sonen Fredrik föds
    • 1878 - sonen Karl föds
    • 1878 - sonen Karl avlider
    • 1879 - dottern Anna Maria föds
    • 1881 - sonen William föds
    • 1884 - sonen Axel Roberg föds
    • 1886 - dottern Kristina avlider
    • 1887 - dottern Hilda Karolina föds
    • 1890 - dottern Sara Wilhelmina föds
    • 1890 - dottern Sara Wilhelmina avlider
    • 1891 - sonen Henning Lorens föds
    • 1893 - dottern Hilma Amanda föds
    • 1905 - dottern Anna Maria avlider
    • 1917 - maken Erik avlider
    • 1925 - dottern Hilma Amanda avlider av lungsot


Britta Johanna avled i Jerijärvi 19 oktober 1925. Dödsorsaken var slag. Hon blev 78 år.


_______________________________________________________________________________________

Emma Charlotta Lundgren (född Carlsdotter), född 1857 i Fredriksnäs, Östergötland


Everts farfar Emils svägerska 


Emma är dotter till torparen och senare rättaren Carl Erik Carlsson (1823-1905) från Karstorp i Ukna församling och Christina Charlotta Carlsdotter (1825-1893) från Ukna församling.


Hösten 1877 gifte sig Emma med Johan Alfred Lundgren (1850-1932) från gården Holmbo i Tjustad. Under åren 1877 till 1904 fick paret elva barn.


Maken  Johan Alfred är bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


    • 1857 - flyttar till Hudebo, Ukna
    • 1867 - flyttar till Malmstaddal, Stensnäs
    • 1877 - gifter sig med Johan Alfred Lundgren
    • 1877 - dottern Anna Charlotta föds
    • 1880 - sonen Karl Johan föds
    • 1882 - dottern Elin Mathilda föds
    • 1883 - flyttar till gården Cathrineholm i Hudebo
    • 1885 - sonen Gustaf Albin föds
    • 1887 - sonen Axel Georg föds
    • 1889 - sonen Erik Sigfrid föds
    • 1892 - sonen Rudolf Linnér föds
    • 1892 - flyttar till Lilla Göltorpet, Löckerum
    • 1893 - modern Christina Charlotta avlider av nervfeber
    • 1893 - flyttar till Malmstaddal, Stensnäs
    • 1895 - dottern Ester Linnéa föds
    • 1897 - sonen Daved Becker föds
    • 1900 - dottern Nancy Debora föds
    • 1904 - dottern Lilly Karin föds
    • 1905 - fadern Carl Erik avlider av ålderdom
    • 1906 - flyttar till gården Vidalund i Härnum


Emma Charlotta avled i Härnum Västra Ed 29 juli 1906. Dödsorsaken var magcancer. Hon blev 48 år.


_______________________________________________________________________________________

Karl Arvid Niemi, född 1876 i Rutvik, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas svåger 


Karl Arvid gifte sig på Juldagen 1899 med Catharina Wilhelmina Isaksdotter Hannu (1873-1955) från Jänkisjärvi. Tillsammans fick dom elva barn.


Hustruns syster Johanna (1869-1944) gifte sig 1904 med änklingen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) som tillsammans fick åtta barn. Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) och från det äktenskapet har Johan tre barn. Ett dessa var Astas far Emil (1893-1960).


    • 1899 - gifter sig med Catharina Wilhelmina Isaksdotter Hannu från Jänkisjärvi
    • 1900 - sonen Isak Arvid föds
    • 1902 - dottern Sofia Wilhelmina föds
    • 1903 - sonen Karl Johan föds
    • 1905 - dottern Hilda Maria föds
    • 1907 - sonen Jakob Hjalmar föds
    • 1909 - sonen Henrik föds
    • 1910 - sonen Albin föds
    • 1912 - sonen Oskar föds
    • 1914 - sonen Lennart föds
    • 1916 - ett dödfött flickebarn föds
    • 1918 - sonen Emil föds
    • 1928 - sonen Henrik emigrerar till Nordamerika
    • 1928 - sönerna Karl Johan och Jakob Hjalmar emigrerar till Nordamerika
    • 1940 - sonen Emil avlider


Karl Arvid avled i Kuurajärvi 31 januari 1945. Dödsorsaken var cancer. Han blev 68 år och ligger begravd på Matarengi Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Elsa Ingeborg Berger (född Johansson), född 1901 i Untra Söderfors, Uppland


Everts far Gustafs syssling 


Elsa är dotter till statardrängen Alfred Johansson (1852-1932) från Blistena som ligger i norra delen av Kalmar län och Lovisa Karlsdotter (1864-1923) från Edsberg i Närke. Förutom Elsa fick paret ytterligare tolv barn.

Fadern lämnade hembyn 1861 och flyttade omkring en hel del för att på hösten 1897 hamna i byn Untra där Elsa föddes. Untra ligger i Söderfors församling i Uppland på gränsen till Gästrikland.


Elsa kom att gifta sig med en man från Tyskland. Han namn var Erich Ernst Bernhard Berger (1894-1924) och kom från Straussberg, Brandenburg strax utanför Berlin. Om paret fick några barn är än så länge okänt.


Barnens farmor Anna Stina (1819-1911) från Blistena var äldst i en syskonskara på nio barn. Ett av hennes syskon var Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901) från Ålkärr i Eds församling.


    • 1904 - systern Sara Lovisa föds
    • 1906 - systern Karolina föds
    • 1922 - gifter sig med Erich Ernst Bernhard Berger från Tyskland
    • 1923 - modern Lovisa avlider av gallsten
    • 1924 - maken Erich Ernst Bernhard avlider
    • 1928 - systern Hilma Margareta avlider av bukhinneinflammation
    • 1932 - fadern Alfred avlider av hjärtsjukdom och bukhinneinflammation
    • 1938 - systern Helga Maria avlider
    • 1939 - systern Hulda Matilda avlider
    • 1950 - bosatt i Högalid, Stockholm och arbetar som kaffekokerska
    • 1952 - brodern Hjalmar Mattias avlider
    • 1960 - bosatt i Högalid, Stockholm och arbetar som matsalsbiträde
    • 1968 - brodern Karl Alfred avlider
    • 1972 - systern Anna Kristina avlider
    • 1973 - systern Alma Elisabet avlider
    • 1973 - systern Karolina avlider
    • 1973 - brodern Henning Erik Algot avlider
    • 1975 - systern Torborg Linnéa avlider
    • 1985 - systern Sara Lovisa avlider


Elsa Ingeborg avled i Högalid 2 oktober 1984. Hon blev 83 år och ligger begravd på Skogskyrkogården i Stockholm.


_______________________________________________________________________________________

augusti Fjärde augusti

_______________________________________________________________________________________

Oskar Arvid Johansson Uusitalo, född 1870 i Teurajärvi, Norrbotten


Astas farbror Karl Johans "Kalle" svärfar Johans bror 


Oskar var nummer sex i en skara på åtta barn födda under åren 1860 till 1874. Samtliga föddes i byn Teurajärvi strax söder om Korpilombolo. Föräldarna var Johan Erik Jönsson Uusitalo (1824-1893) från Teurajärvi och Greta Cajsa Henriksdotter (1835-1926) från Vahtijärvi som ligger strax söder om Teurajäriv längs vägen mot Överkalix.


Oskars äldre bror Johan Gustaf (1862-1922) är far till Anna Teresia (1895-1961) och hon kom så småningom att gifta sig och bilda familj med Karl Johan "Kalle" Haapaniemi (1891-1967) från Kuivakangas. Kalles bror Emil (1893-1960) är Astas far.


Oskar Arvid avled i Teurajärvi 30 juni 1871. Han blev 11 månader.


_______________________________________________________________________________________

Elin Maria Jonsson (född Lundgren), född 1904 i Åtvid, Östergötland


Everts far Gustafs syssling 


Elin var näst äldst i en syskonskara på fem barn födda under åren 1902 till 1920. Hon var dotter till vägarbetaren och sågaren Johan Gotfrid Lundgren (1875-1957) från Blistena i Småland och pigan Augusta Charlotta Karlsson (1882-1950) från Åtvid församling i Östergötland.


Elins farfar Johan (1832-1895) är yngre bror till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


Vid 18 års ålder gifter sig Elin med statardrängen Elon Harry Jonsson (1893-1972) från Björsäter i Östergötland. Vigseln förrättades i makens hemförsamling i Östergötland.

Paret fick tre barn. Döttrarna Maria Elisabeth (1922-2004) och Margit Linnéa (1926-2002) samt sonen Sven Olov Harry (1931-2011).


    • 1904 - flyttar till Västra Bjärserum, Åtvid
    • 1907 - flyttar till Stora Örsäter Gästgivargård, Åtvid
    • 1909 - flyttar till Berga i Lilla Örsäter, Åtvid
    • 1911 - flyttar till Norrby i Grebo
    • 1916 - flyttar till Nysäter Ytterby, Värna
    • 1917 - flyttar till Backasand, Björsäter
    • 1918 - flyttar till Paulstorp, Lakviks gård i Björsäter
    • 1922 - gifter sig med statardrängen Elon Harry Johnsson från Asplund i Björsäter församling, Östergötland
    • 1922 - dottern Maria Elisabeth föds
    • 1925 - flyttar till Missmyra, Långedal i Björsäter
    • 1926 - dottern Margit Linnéa föds
    • 1928 - flyttar till Forsaström, Gärdserum
    • 1930 - flyttar till Rosenhill, Lakvik
    • 1931 - sonen Sven Harry Olov föds
    • 1938 - flyttar till Paulstorp i Lakvik
    • 1950 - bosatt på gården Paulstorp i Lakvik
    • 1950 - modern Augusta Charlotta avlider
    • 1957 - fadern Gottfrid Johan avlider
    • 1950 - bosatt på gården Paulstorp i Lakvik
    • 1950 - dottern Maria Elisabeth gifter sig med Knut Lennart Johansson från Linköping
    • 1955 - sonen Sven Harry Olov gifter sig med Anna Elsie Elisabet Bohman från Åtvidaberg
    • 1972 - maken Elon Harry avlider
    • 2002 - dottern Margit Linnéa avlider


Elin Maria avled i Åtvidaberg 10 december 2004. Hon blev 100 år och ligger begravd på Åtvids Gamla Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

augusti Femte augusti

_______________________________________________________________________________________

Johanna Fredrika Carlsson (född Samuelsdotter), född 1839 i Älmeboda, Småland


Everts mormors mor 


Johannas föräldrar var torparen Samuel Andersson (1811-1878) och Lena Kajsa Eriksdotter (1807-1858). Modern kommer från Algutsboda i Småland och fadern från Älmeboda. Vid tiden för Johannas födelse bodde familjen på torpet Norräng i Skärsjöhult som ligger i Älmeboda församling i Småland. Skärsjöhult ligger strax norr om gränsen till Blekinge.


Johanna Fredrika som kom att arbeta som piga gifte sig med Carl Carlsson (1834-1891) från Broddamåla i Tving församling. Tillsammans fick dom åtta barn födda under åren 1862 till 1881. Först kom dottern Sissa (1862-1938) som så småningom kom att gifta sig med Olof Johnsson (1845-1921) från Aborremåla i Blekinge. Tillsammans fick dom sju barn. Ett av dessa, Ellen Karolina (1897-1935), är Everts mor.

Sedan tidigare hade Johanna sonen August (1856-1916) vars far är okänd.


    • 1851 - flyttar till Södra Toramåla i Skärsnäs, Älmeboda församling i Småland
    • 1856 - sonen August föds
    • 1858 - modern Lena Kajsa avlider av vattusot
    • 1862 - flyttar till Tving i Blekinge
    • omkring 1862 - gifter sig med Carl Carlsson från Broddamåla i Tving församling, Blekinge
    • 1862 - flyttar till Färmatorpet i Munkamåla, Älmeboda församling i Småland
    • 1862 - dottern Sissa - Everts mormor - föds
    • 1864 - dottern Hilda Elise föds
    • 1866 - sonen Carl Johan föds
    • 1868 - systern Lovisa Mathilda emigrerar till Amerika
    • 1869 - sonen Josef Ferdinand föds
    • 1870 - dottern Hilda Elisa avlider
    • 1872 - dottern Johanna Mathilda föds
    • 1875 - sonen Joel Leonard föds
    • 1878 - fadern Samuel avlider
    • 1878 - tvillingarna, sonen Otto Wilhelm och dottern Josefina Elmina födsföds
    • 1879 - sonen Otto Wilhelm avlider
    • 1891 - dottern Johanna Mathilda emigrerar till Danmark
    • 1892 - dottern Josefina Elmina avlider
    • 1894 - sonen Joel Leonard avlider
    • 1898 - brodern Carl Johan avlider 
    • 1916 - sonen August avlider av hjärtförlamning


Johanna Fredrika avled i Älmeboda 25 april 1919. Dödsorsaken var ålderdomsavtyning. Hon blev 79 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Viktor Jansson, född 1843 i Blistena, Småland


Everts farfar Emils kusin 


Johans föräldrar var Johan Peter Jansson Berg (1815-1885) från Odensvi och Anna Stina Lundgren Berg (1819-1911) från Blistena. Förutom Johan fick paret ytterligare sju barn födda under åren 1841 till 1864.


Johans farbror Lars Peter (1825-1901) är Everts farfars far.


Johan Viktor avled i Blistena 16 mars 1848. Dödsorsaken var bröstfeber. Han blev 4 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Remenzeff, född 1887 i Suaningi, Norrbotten


Astas mormor Hildas kusin 


Föräldrarna var handlaren Michael Wachrameijeff Remenzeff (1846-1897) från Archangelsk i Ryssland och Christina Catharina Stinasdotter Kuoppala Haapaniemii (1846-1890) från Korpilombolo. Johan hade tre systrar, Anna Sofia (1881-1904), Maria Kristina (1883-1920) och Greta Johanna (1885-1926).


Johans mors halvsyster Matilda (1856-1899) är Astas mormors mor. Johans morfar är okänd. Mormor Christina (1821-1893) gifte sig år 1847 med drängen och backstugusittaren Gustaf Isaksson Kuoppala Haapaniemi (1826-1881) och tillsammans fick dom sju barn. Ett av dessa var Astas mormors mor Matilda.

avlider


    • 1890 - modern Christina Catharina avlider av lugsot
    • 1895 - flyttar till Malmberget
    • 1895 - flyttar till gården Hietala, Pirttiniemi
    • 1897 - fadern Michael avlider
    • 1904 - systern Anna Sofia avlider
    • 1905 - flyttar till gården Huhta, Suaningi
    • 1908 - skrivs in till militärtjänst


Johan avled i Gällivare 19 juli 1909. Han blev 21 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Oskar Ridbäck (född Tervolanta), född 1915 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas morbror Ottos hustru Almas styvdotter Hilmas make


Johan gifte sig i januari 1940 med Hilma Maria Kero (1918-2004) från Ohtanajärvi. När hustrun var 13 år avled mor Edit Maria (1890-1931), Johan Oskars svärmor. Efter en tid, närmare bestämt 17år, träffade Hilma Marias fadern Johan Axel  en ny kvinna. Det var änkan Alma Augusta (1902-1973) som då hette Rantapää vilket hon hade gift sig till sommaren 1923. Maken som hade avlidit i oktober 1938 var Otto Einar Rantapää (1900-1938) är Astas mor Hilmas bror.


Johan Oskar avled Korpilombolo 7 april 1999. Han blev 83 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Sjätte augusti

_______________________________________________________________________________________

August Carlsson, född 1868 i Möljeryd, Blekinge


Everts mormor Sissas kusin


Augusts föräldrar var torparen Carl Johan Samuelsson (1837-1898) från Skärsjöhult i södra Småland och Sissa Persdotter (1836-1882) från Karlaby i Blekinge. Förutom August fick paret ytterligare fem barn. August var näst äldst.

I september 1893 gifte sig August som var jordbruksarbetare och snickare till yrket, med Amanda Charlotta Håkansdotter (1868-1914) från Ronneby.


Augusts faster Johanna Fredrika (1839-1919) är Everts mormors mor.


    • 1887 - flyttar till Skarup, Ronneby och arbetar som dräng
    • 1888 - flyttar till Sjöhaga, Ronneby och arbetar som dräng
    • 1889 - flyttar till Backaryd och arbetar som dräng
    • 1890 - flyttar till Sjöhaga, Ronneby och arbetar som dräng, jordbruksarbetare och snickeriarbetare
    • 1893 - gifter sig med Amanda Charlotta Håkansdotter från Ronneby
    • 1899 - sonen Gustaf Arvid föds
    • 1937 - flyttar till Ronneby
    • 1914 - hustrun Amanda Charlotta avlider av lunginflammation
    • 1923 - sonen Gustaf Arvid avlider av tuberkulos
    • 1950 - bosatt i Lilla Kulleryd i Kullåkra, Bräkne-Hoby


August avled i Bräkne-Hoby 3 mars 1953. Han blev 84 år.


_______________________________________________________________________________________

Knut Sixten Nilsson, född 1889 i Dagsberg, Östergötland


Everts syssling Gunvors far


Knut Sixten erkände 23 december 1918 faderskapet till dottern Gunvor Alice (1918-1960). Modern var pigan Anna Matilda Lundgren (1884-1956) från Edsbruk i Småland. Föräldrarna kom aldrig att gifta sig med varandra.

Anna Matilda hade sedan tidigare dottern Dagmar Viola (1914-2006) vars far är okänd. I november 1919 gifte hon sig dock med Axel Teodor Appelgren (1887-1970) som hon fick söner med.


Gunvors morfar Gustaf Larsson Lundgren (1858-1942) är äldre bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


Knut Sixten avled i Norrköping 30 juni 1960. Han blev 70 år.


_______________________________________________________________________________________

Karin Vilhelmina Molin (född Lindström), född 1913 i Skärblacka, Östergötland


Everts fyrmänning


Karin är näst yngst i en syskonskara på fem barn födda under åren 1906 till 1918. Föräldrarna var Fredrik Konrad Lindström (1880-1963) från Ukna församling i Småland och Alma Wilhelmina Wennerström (1881-1964) från Edsbruk.


Karins mormors mor Maja Lisa Lundgren (1821-1907) är storasyster till Lars Peter (1825-1901) som är Everts farfars far.


Karin Vilhelmina avled i Västerås 14 oktober 2011. Hon blev 98 år.


_______________________________________________________________________________________

Ruth Dagmar Charlotta  Strömqvist (född Johansson), född 1913 i Vinäs, Småland


Everts syssling


Precis som sina fem syskon föddes Ruth på gården Logårdsäng i Vinäs strax norr om Edsbruk i norra delen av Kalmar län.

Föräldrarna var torparen Johan Ferdinand Karlsson (1878-1931) från Ramgölen och Anna Charlotta Lundgren (1877-1947) från Malmstaddal.

Ruths morfar Johan Alfred Lundgren (1850-1932) är storebror till Everts farfar Emil (1864-1940).


14 december 1974 gifte sig Ruth med Axel August Strömqvist (1907-2001) från Döderhult.


Ruth Dagmar Charlotta avled i Stockholm 7 juli 2004. Hon blev 90 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Sjunde augusti

_______________________________________________________________________________________

Per Erik Ersson, född 1831 i Lindesberg, Västmanland


Astas bror Åkes sambo Yvonnes farfars far


Per Erik som arbetade som dräng och dagkarl gifte sig i oktober 1866 med Catharina Ulrika Svan från Baggå i Skinnskattebergs församling. Vi vet att paret fick en son i mars 1870. Om dom fick fler barn vet vi ännu inte.

Sonen döptes till Axel (1870-1942) och han kom så småningom att arbeta som smed.

Vid 30 års ålder gifte sig Axel med hushållerskan Alma Augusta Eriksson (1870-1928) från Norrbärke församling i Dalarna. Alma hade sedan tidigare en dotter vars far var okänd. I äktenskapet med Axel fick hon ytterligare två barn, Ernst Olov (1902-1963) och Valter (1903-1972).


Ernst Olov är far till Yvonne (f 1936). Modern heter Märta Hildegard (1902-1986). Yvonnes sambo är Astas bror Åke (f 1936). Åke och Yvonne har levt tillsammans sedan 2003.


Per Erik avled 23 december 1888. Han blev 57 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Petter Hansson, född 1857 i Klinte, Gotland


Everts farbror Torgnys första hustru Mias faster Emmas svåger


Johan Petters bror, klockaren Jakob Niklas (1865-1942) gifte sig år 1887 med Emma Maria Helena Nyberg (1861-1929). Hennes bror, Johan Niklas Laurentius (1857-1899), fick tillsammans med Anna Katarina Olofsson (1855-1920) två barn.

Det förstfödda hette Mia (1890-1976) och hon gifte sig 1914 med Everts farbror Torgny.


_______________________________________________________________________________________

Herman Isaksson Niva, född 1870 i Tärendö, Norrbotten


Astas svägerska Ruths faster Marias svåger


Hermans föräldrar var Isak Ersson Niva (1825-1894) och Brita Kajsa Isaksdotter (1829-1907). Båda födda i Lautakoski som ligger i Tärendö församling.

Hermans äldre bror Johan (1868-1920) gifte sig på Valborgsmässoafton 1907 med Maria Maximilliana Isaksdotter Kalla (1888-1965) från Saittajärvi, Tärendö. Maria i sin tur är äldre syster till Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) vars dotter var gift med Astas bror Fahle (1929-1981).


Herman gifte sig sommaren 1898 med Wilhelmina Johansdotter (1879-1916) från Pajala. Tillsammans fick dom tio barn, sju flickor och tre pojkar. Barnen föddes under åren 1899 till 1915.

Till yrket var Herman en så kallad timmertummare. Det innebar att han mätte och märkte timmer.


Herman avled 23 april 1950 i Lautakoski och ligger begravd i Vittangi. Han blev 79 år.


_______________________________________________________________________________________

Sven Bertil Ranvald (född Rantapää), född 1928 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas mor Hilmas halvbror


Sven Bertil är son till Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) och Hilda Karolina Eriksdotter Jatko (1887-1966). Han hade elva helsyskon och tre halvsyskon. Fadern var tidigare gift med Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi som är Astas morföräldrar. Förutom dottern Hilma (1899-1979) som är Astas mor fick paret två barn. Sonen Otto Einar (1900-1938) och dottern Vilhelmina (1902-1903).


    • 1931 - en dödfödd bror föds
    • 1938 - halvbrodern Otto Einar avlider av blindtarmsinflammation
    • 1945 - fadern Isak Benjamin avlider
    • 1950 - bosatt i Pirttiniemi och arbetar försörjer sig som hemmansägare och virkesmätare 
    • 1956 - gifter sig med Evi Ingrid Lundin från Korpilombolo
    • 1956 - dottern Ingrid Elisabeth föds
    • 1960 - bosatt i Korpilombolo och arbetar som skogsarbetare
    • 1966 - modern Hilda Karolina avlider
    • 1979 - halvsystern Hilma Maria avlider
    • 1982 - skiljer sig från hustrun Evi Ingrid


Sven Bertil avled i Korpilombolo 5 februari 1985. Han blev 56 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Anna Aurora Eriksson (född Johansson), född 1929 i Kivijärvi, Norrbotten


Astas svåger Åkes syssling


Annas föräldrar var torparen och jordbrukaren Frans August Johansson (1880-1957) från Paturi och Hildur Amanda Brännvall (1892-1986) från Teurajärvi. Anna hade tio syskon, nio systrar och en bror.


Syskonens mormor Aurora Bergdahl (1870-1946) är också mormor till Astas svåger Åke (1922-1975) som i december 1947 gifte sig med Astas syster Alina (1926-2015).


Anna Aurora gifte sig så småningom. Än så länge är makens namn okänt. Det är också okänt om paret fick några barn.


Anna Aurora avled i Kungsängen 10 juni 2010. Hon blev 80 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Åttonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Olof Mattias Pettersson, född 1801 i Visby, Gotland


Everts farmors farfar


Olof fick tillsammans med Lena Maja Quick från Sles i Boge två barn. Äldst av dessa var Nils/Niklas Petter (1827-1877). Han i sin tur fick åtta barn. Ett av dessa var dottern Vendla (1861-1907). Hon gifte sig så småningom och bildade familj med Emil (1864-1940), Everts farfar.

Olof arbetade bl a som dräng på gården Lilla Gudings, Vallstena som ligger mellan Visby och Slite.


    • 1817 - flyttar till Stora Bjärge, Vallstena där han arbetar som dräng
    • 1821 - flyttar till Bäl
    • 1824 - flyttar till Grinds, Vallstena och arbetar som dräng
    • 1825 - flyttar till Lilla Gudings, Vallstena och arbetar som dräng
    • 1825 - gifter sig med Lena Maja Quick från Sles, Boge
    • 1827 - sonen Nils/Niklas Petter - Everts farmors far - föds
    • 1829 - dottern Lena Carin föds
    • omkring 1830 - flyttar till Allkvie och försörjer sig som torpare och arbetskarl
    • 1832 - sonen Olof Johan föds
    • 1847 - hustrun Lena Maja avlider av vattusot
    • 1857 - sonen Nils/Niklas Petter gifter sig med Catharina Elisabeth Elise Petridotter från Aner, Boge
    • 1858 - sonhustrun Catharina Elisabeth Elise Petridotter avlider
    • 1859 - sonen Nils/Niklas Petter gifter sig med Christina Charlotta Persdotter - Everts farmors mor - från Aner, Boge
    • 1863 - sonen Olof Johan gifter sig med Carolina Catharina Elisabeth Andersson från Hallvards, Västerhejde
    • 1870 - dottern Lena Carin gifter sig med Jacob Peter Qviberg från Martebo
    • 1877 - sonen Nils/Niklas Petter - Everts farmors far - avlider, han tar sitt liv på Cellfängelset i Visby


Olof avled i Vallstena 24 mars 1886. Han blev 84 år.


_______________________________________________________________________________________

Leo Haapasaari, född 1887 i Korpikylä, Norrbotten


Astas morfars halvsyster Matildas svågers son


Leo är son till torparen Isak Isaksson Haapasaari (1854-1941) och Johanna Henriksdotter Savela (1861-1939). Båda kommer från Korpikylä som ligger vid Torneälven ca 5 mil söder om Övertorneå.


Leos farbror Oskar (1855-1950) gifte sig sommaren 1919 med Matilda Uusitalo (1866-1958) som i sin tur är halvsyster till Astas morfar Isak Benjamin (1878-1945).


I december 1911 gifter sig Leo med 19-åriga Isa Sofia Wuolo (1891-1965) från Kukkola. Tillsammans fick dom fem barn; två döttrar och tre söner.


    • 1887 - flyttar till Matojärvi
    • 1888 - systern Maria Johanna föds
    • 1890 - brodern Oskar föds
    • 1892 - systern Hilda föds
    • 1893 - brodern Karl föds
    • 1894 - brodern Isak Vilhelm föds
    • 1897 - systern Sofia avlider av mässling
    • 1897 - brodern Petter föds
    • 1899 - brodern Johan Hjalmar avlider
    • 1902 - systern Sofia föds
    • 1904 - brodern Johan Hjalmar föds
    • 1905 - flyttar till gården Uusitalo i Matojärvi
    • 1906 - flyttar till Matojärvi
    • 1907 - brodern Johan Hjalmar avlider
    • 1910 - systern Hilda avlider av lungsot
    • 1911 - systern Sofia avlider av tuberkulos
    • 1911 - gifter sig med Isa Sofia Wuolo från Kukkola
    • 1913 - flyttar till Seskarö och arbetar som sågverksarbetare
    • 1913 - dottern Blenda Sofia föds
    • 1915 - sonen Frans Leo föds
    • 1916 - brodern Karl avlider av lungsot
    • 1917 - sonen Oskar Alexander föds
    • 1921 - sonen Seth Allan föds
    • 1923 - dottern Berta Sylvia föds
    • 1929 - flyttar till gården Virkamaa i Ohtanajärvi där han försörjer sig som kolinist
    • 1936 - sonen Oskar Alexander avlider av lunginflammation
    • 1939 - modern Johanna avlider av ålderdom
    • 1940 - bosatt på gården Virkamaa i Ohtanajärvi
    • 1941 - fadern Isak avlider


Leo avled i Ohtanajärvi 11 januari 1950. Han blev 62 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


Leo Haapasaari

_______________________________________________________________________________________

Elin Mathilda Petersson (född Lundgren), född 1894 i Hulta, Småland


Everts far Gustafs kusin


Elin föddes i byn Hulta som ligger i norra delen av Kalmar län nära gränsen till Östergötland. Hon var nummer fyra i ordningen i en skara på åtta barn. Föräldrarna var statardrängen Carl August Larsson Lundgren (1863-1943) från Ålkärr och Anna Matilda Hagström (1866-1928) från Edabruk.


Elin gifte sig med Axel Petersson (1884-1962). Än så länge vet vi inte mer än så om paret.


Elin Mathilda avled i Stockholm 15 juni 1926. Hon blev 31 år.


_______________________________________________________________________________________

Axel Rudolf Strebjer (född Kero), född 1913 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas morbror Ottos hustru Almas styvson


Axel är son till Johan Axel Kero (1891-1976) från Ohtanajärvi och Edit Maria Witsaniemi (1890-1931) från Ylitorneå i Finland.


Sommaren 1939 gifte sig Axel med Alva Karin Palo (1919-1976) och tillsammans fick dom fyra barn.


Några år efter moderns död gifte sig fadern Johan med änkan Alma Gustava Niemi (1902-1973) från Pirttiniemi. Almas första make var Otto Einar Rantapää (1900-1938) som är bror till Astas mor Hilma (1899-1979).


    • 1916 - brodern Oskar Emil föds
    • 1918 - systern Hilma Maria föds
    • 1920 - brodern Ture Johan föds
    • 1920 - brodern Ture Johan avlider
    • 1921 - brodern Johan Leo föds
    • 1924 - systern Elsa Sofia föds
    • 1924 - brodern Johan Leo avlider
    • 1925 - brodern Leo Erik och hans dödfödda tvillingbror föds
    • 1925 - brodern Leo Erik föds
    • 1926 - brodern Fritiof Leonard föds
    • 1929 - systern Agnes Sylvia föds
    • 1929 - systern Agnes Sylvia avlider
    • 1931 - modern Edit Maria avlider av äggvita
    • 1939 - gifter sig med Alva Karin Palo från Ohtanajärvi
    • 1939 - sonen Tor Axel föds
    • 1941 - sonen Inge Sören Sigfrid föds
    • 1947 - tvillingarna Jan Ulf Jörgen och Siv Ulla-Britt föds
    • 1947-  halvsystern Doris Maria föds
    • 1949 - fadern gifter sig med Alma Augusta Niemi, tidigare gift Rantapää, från Pirttiniemi
    • 1950 - bosatt i Ohtanajärvi och arbetar som snickarmästare
    • 1960 - bosatt i Ohtanajärvi och arbetar som snickarmästare
    • 1976 - fadern Johan Axel avlider


Axel Rudolf avled i Ohtanajärvi 14 oktober 1967. Han blev 54 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Hilma Maria Ridbäck (född Kero), född 1918 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas morbror Ottos hustru Almas styvson


Hilma är dotter till Johan Axel Kero (1891-1976) från Ohtanajärvi och Edit Maria Witsaniemi (1890-1931) från Ylitorneå i Finland.


På nyåret, 6 januari 1940 gifte sig Hilma med Johan Oskar Tervahauta (1915-1999) från Korpilombolo. Under åren 1940 till 1957 fick paret fem barn, fyra pojkar och en flicka.


Några år efter moderns död gifte sig fadern Johan med änkan Alma Gustava Niemi (1902-1973) från Pirttiniemi. Almas första make var Otto Einar Rantapää (1900-1938) som är bror till Astas mor Hilma (1899-1979).


    • 1920 - brodern Ture Johan föds
    • 1920 - brodern Ture Johan avlider
    • 1921 - brodern Johan Leo föds
    • 1924 - systern Elsa Sofia föds
    • 1924 - brodern Johan Leo avlider
    • 1925 - brodern Leo Erik och hans dödfödda tvillingbror föds
    • 1925 - brodern Leo Erik föds
    • 1926 - brodern Fritiof Leonard föds
    • 1929 - systern Agnes Sylvia föds
    • 1929 - systern Agnes Sylvia avlider
    • 1940 - flyttar till Narken
    • 1940 - gifter sig med Johan Oskar Tervahauta från Korpilombolo
    • 1940 - sonen Harry Oskar föds
    • 1941 - sonen Göte Gunnar föds
    • 1943 - dottern Astrid Harriet föds
    • omkring 1945 - familjen tar namnet Ridbäck
    • 1947-  halvsystern Doris Maria föds
    • 1949 - fadern gifter sig med Alma Augusta Niemi, tidigare gift Rantapää, från Pirttiniemi
    • 1950 - bosatt i Narken
    • 1955 - sonen Kenneth Roland föds
    • 1957 - sonen Bror Georg föds
    • 1960 - bosatt i Narken
    • 1976 - fadern Johan Axel avlider
    • 1999 - maken Johan Oskar avlider


Hilma Maria avled i Korpilombolo 5 december 2004. Hon blev 86 år och ligger begravd på Narkens Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Sten Emil Algot Kalla, född 1930 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas svägerska Ruths bror


Sten föddes som nummer fem i ordningen i en syskonskara som kom att bli elva barn stor. Föräldrar var lekmanna-predikanten Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) från Saittajärvi i Tärendö församling och Edla Sofia Kuru (1895-1988) från Jerijärvi i Korpilombolo församling.

Äldst bland Stens syskon var Ruth (1926-2007). Hon gifte sig på Luciadagen 1953 med Astas bror Fahle (1929-1981).


Sten Emil Algot avled i Ohtanajärvi 12 november 1930. Han blev 3 månader.


_______________________________________________________________________________________

augusti Nionde augusti

_______________________________________________________________________________________

Karolina Matti (född Henriksdotter), född 1844 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas faster


Karolina föddes på gården Hannu i Jänkisjärvi. Hon var yngst i en skara på tretton barn. Föräldrarna var bonden Henrik Isaksson (1799-1863) från Övertorneå och Anna Caisa Michelsdotter (1800-1886). Enligt en notering i kyrkboken läspade Karolina.


Sommaren 1865 gifte sig Karolina med bonden och kyrkvärden Salomon Andersson Matti (1839-1903) från Kivijärvi. Paret fick precis som Karolinas föräldrar tretton barn. Barnen föddes under åren 1866 till 1930. Samtliga föddes i byn Matti i Korpilombolo församling.


Karolinas bror Isak Henriksson Hannu (1823-1902) är far till Johanna (1869-1944) och hon i sin tur gifte sig i april 1904 med med änklingen Johan Persson Haapaniemi (1864-1918). Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903). Johan och Selma är Astas farföräldrar.


Karolina avled i Korpilombolo 17 juni 1914. Dödsorsaken var en magsjukdom. Hon blev 69 år.


_______________________________________________________________________________________

Sylvia Ingrid Ingeborg Skoglund (född Raunavaara), född 1917 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils kusin


Sylvia är dotter till Hilma Matilda Johansdotter Waara (1879-1956) från Kannusjärvi i Övertorneå församling. Fadern är okänd. Modern hade ytterligare nio barn, Sylvias halvsyskon.


Modern var gift två gånger. 1901 gifte hon sig med Karl Johan Sturk (1879-) från Kannusjärvi och dom fick fem barn. Efter sexton års äktenskap skilde sig paret. På hösten samma år som skilsmässan från Karl Johan gifte sig modern på nytt. Året var 1918 och den nya maken var Petter Olof Raunavaara (1879-1949) från Kuivakangas och dom fick tillsammans tre barn.

Petters halvbror till Astas farfar Johan (1864-1918).


Sylvia gifte sig i mars 1943 med Karl Axel Skoglund (1913-1979) från Sundbyberg. Vad vi vet så här långt fick paret ett barn, dotter Ingrid Anita (f 1943).


    • 1918 - modern skiljer sig från Karl Johan Sturk
    • 1918 - modern gifter sig med Petter Olof Raunavaara från Kuivakangas
    • 1919 - halvbrodern Petter Andreas föds
    • 1923 - halvsystern Maj Karin föds
    • 1927 - halvsystern Rakel Ulla föds
    • 1927 - halvbrodern Karl Uno emigrerar till Nordamerika
    • 1943 - gifter sig med Karl Axel Skoglund från Sundbyberg, Uppland
    • 1943 - dottern Ingrid Anita föds
    • 1949 - styvfadern Petter Olof avlider
    • 1950 - bosatt i Sundbyberg, Uppland
    • 1956 - modern Hilma Matilda avlider
    • 1960 - bosatt i Sundbyberg, Uppland och arbetar som expedit
    • 1981 - halvsystern Anna Eufemia avlider
    • 1984 - halvsystern Aina Maria avlider
    • 2000 - halvbrodern Petter Andreas avlider


Sylvia Ingrid Ingeborg avled i Sundbyberg 24 november 2003. Hon blev 86 år och ligger begravd på Sundbybergs Begravningsplats.


_______________________________________________________________________________________

Nancy Hedvig Kalla, född 1929 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas svägerska Ruths syster


Nancy föddes som nummer fyra i ordningen i en syskonskara som kom att bli elva barn stor. Föräldrar var lekmannapredikanten Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) från Saittajärvi i Tärendö församling och Edla Sofia Kuru (1895-1988) från Jerijärvi i Korpilombolo församling.

Äldst bland Nancys syskon var Ruth (1926-2007). Hon gifte sig på Lucia-dagen 1953 med Astas bror Fahle (1929-1981).


Nancy Hedvig avled i Ohtanajärvi 15 januari 1931. Dödsorsaken var influensa. Hon blev blev 17 månader.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tionde augusti

_______________________________________________________________________________________

Isak Johansson Haapaniemi, född 1845 i Juoksengi, Norrbotten


Astas farfar Johans mor Brittas svåger


Isak var son till Johan Olofsson Mattila Haapaniemi (1815-1879) från Kuivakangas och Cecilia Johansdotter (1813-1870) från Lukkari. Pojken föddes på Haapaniemi Kronohemman i Juoksengi.


År 1868 gifte sig Isak med Elisabeth Johandotter Bucht (1835-1871) från Raunavaara i Kuivakangas.

Hustrun hade en äldre syster som hette Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) och hon var gift med Peter Johansson Raunavaara Haapaniemi (1839-1910). Dom i sin tur fick tre barn. Yngst av dessa var Astas far Emil (1893-1960).


    • 1868 - flyttar till Raunavaara, Kuivakangas
    • 1868 - gifter sig med Elisabeth Johansdotter Bucht från Lukkari i Övertorneå församling, Norrbotten
    • 1869 - dottern Maria föds
    • 1870 - modern Cecilia avlider
    • 1871 - hustrun Elisabeth avlider
    • 1879 - fadern Johan avlider


Isak avled i Kuivakangas 16 december 1894. Han belv 49 år.


_______________________________________________________________________________________

Tekla Maria Sundqvist (född Bergdahl), född 1876 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas svåger Åkes morfar Magnus syster


Tekla är dotter till Johan Wilhelm Bergdahl (1839-1896) från Nederluleå och Maria Häckman (1838-1909) från Brahestad i Finland. Tekla föddes som nummer åtta i ordningen i en syskonskara bestående av tio barn. Ett av syskonen, storebror Magnus (1863-1936) år morfar till Astas svåger Åke (1922-1975). Åke gifte sig i december 1947 med Astas syster Alina (1926-2015).


Tekla gifte sig sommaren 1899 med Johan Alfred Sundqvist (1859-1933) från Nederkalix. Tillsammans fick dom fyra barn, tre döttrar och en son.


    • 1879 - brodern Axel Alexander föds
    • 1879 - flyttar till Hannumäki, Korpilombolo
    • 1879 - systern Elisabeth Fredrika avlider i barnsbörd
    • 1881 - systern Mathilda Amalia föds
    • 1896 - fadern Johan Wilhelm avlider av cancer
    • 1899 - gifter sig med Johan Alfred Sundqvist från Nederkalix
    • 1900 - dottern Tekla Linnea Ingeborg föds
    • 1902 - dottern Estrid Matilda Elisabet föds
    • 1902 - flyttar till Nederkalix
    • 1904 - dottern Agda Cecilia föds
    • 1906 - sonen Axel Alvar föds
    • 1909 - modern Maria avlider
    • 1924 - brodern Emil avlider i en olyckshändelse, han stöter i huvudet under åkning efter en skenande häst
    • 1933 - brodern Wiktor avlider av förstorad prostata
    • 1933 - maken Johan Alfred avlider av hjärtförlamning
    • 1936 - brodern Magnus avlider av ålderdomssvaghet
    • 1939 - brodern Johan Wilhelm avlider av åderförkalkning
    • 1945 - brodern Axel Alexander avlider av hjärnblödning
    • 1946 - systern Aurora avlider
    • 1950 - bosatt i Kalix, Norrbotten


Tekla Maria avled i Nederkalix 22 juni 1959. Hon blev 82 år och ligger begravd på Nederkalix Älvkyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Johan Henrik Aittamaa, född 1886 i Tärendö, Norrbotten


Astas svägerska Ruths kusin Johans svärfar


Sommaren 1910 gifte sig Johan med Lena Kajsa Johansson Siivula (1887-1983) från Ylivetoli i Vasa, Finland.

År 1906 hamnar Johan Henrik i obefintligboken vilket man gör om bostadsadressen är okänd. Förmodligen vistades han i USA. Enligt notering i husförhörsboken gifte han sig med Lena Kajsa 26 maj 1910 i Butte, Montana i USA.


I mars 1914 föddes dottern Frida och hon kom att gifta sig med hemmansägaren Johan Hilding Niva (1909-1962) från Lautakoski. Makens mor Maria (1888-1965) är syster till Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) som är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Ruth gifte sig på Luciadagen 1953 med Astas bror Fahle (1929-1981).


    • 1888 - flyttar till hemmanet Aittamaa, Tärendö
    • 1906 - flyttas till obefintligboken för Tärendö församling
    • 1910 - gifter sig med Lena Kajsa Johansson Sivola från Ylivetoli i Vasa, Finland
    • 1911 - sonen Johan Felix föds
    • 1913 - flyttar till hemmanet Aittamaa, Tärendö
    • 1914 - dottern Frida Linnéa föds


Johan Henrik avled i Tärendö 4 augusti 1915. Dödsorsaken var hjärnhinneinflammation. Han blev 28 år och ligger begravd på Tärendö Gravgård.


_______________________________________________________________________________________

augusti Elfte augusti

_______________________________________________________________________________________

Anna Stina Ersdotter, född 1814 i Vahtjärv, Norrbotten


Astas morfar Isaks svägerska Matildas mormor


Anna Stina blev mor till sex barn. Fadern till det förstfödda Anna Kaisa (1836-1910) är okänd. Sju år efter hennes födelse gifte sig Anna Stina med Nils Petter Eriksson Lassi (1821-1885) från Narken och dom fick tillsammans fem barn födda under åren 1844 till 1856.


Anna Stinas förstfödda, dottern Anna Kaisa kom så småning om att gifta sig med Per Olofsson Kyrö (1816-1878) från Pajala och dom fick tillsammans två barn. Yngst av dessa två var dottern Matilda (1878-1956) och hon gifte sig i september 1906 med Levi Pettersson Rantapää (1880-1959) från Pirttiniemi. Levi är yngre bror till Astas morfar Isak Benjamin (1878-1945).


Anna Stina avled i Narken 25 september 1885. Hon blev 71 år.


_______________________________________________________________________________________

Carl Johan Samuelsson, född 1837 i Skärsjöhult, Småland


Everts mormor Sissas morbror


Carl Johan föddes på gården Norräng i Skärsjöhult som ligger i södra Småland på gränsen till Blekinge. Föräldrarna var hemmansägaren Samuel Andersson (1811-1878) och Lena Kajsa Eriksdotter (1807-1858).

Våren 1862 gifte sig Carl Johan med Sissa Persdotter (1836-1882) från Ronneby. Paret fick tillsammans sex barn födda under åren 1864 till 1879.

Drygt tre år efter sista barnets födelse avled hustrun i struphuvudsinflammation.

Carl Johan träffade en ny kvinna och tidigt i januari 1886 gifte han sig med Josephina Augusta Svensdotter (1849-) från Ronneby.


Carl Johans yngre syster Johanna (1839-1919) är Everts mormors mor.


    • 1851 - flyttar till Södra Toramåla, Skärsnäs
    • 1856 - flyttar till Skärsnäs, och arbetar som dräng
    • 1857 - flyttar till Södra Toramåla i Skärsnäs, Småland
    • 1861 - flyttar till Möljeryd, Ronneby och försörjer sig som torpare, backstugusittare och bonde
    • 1862 - gifter sig med Sissa Persdotter från Karlaby, Ronneby
    • 1864 - dottern Carolina Mathilda föds
    • 1868 - sonen August föds
    • 1878 - fadern Samuel avlider
    • 1839 - systern Johanna Fredrika - Everts mormors mor - föds
    • 1841 - systern Lovisa Mathilda föds
    • 1844 - systern Gustava Christina föds
    • 1886 - dottern Carolina Mathilda emigrerar till Tyskland


Carl Johan avled i Möljeryd 29 augusti 1898. Han blev 61 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tolfte augusti

_______________________________________________________________________________________

Stina Cajsa Olofsdotter, född 1791 i Helgenäs, Småland


Everts farfars farfar Petters syster


Stina Cajsa är dotter till Olof Persson Lundgren (1767-1845) från Ålkärr i Björkelund, Västra Ed och Maria Christina (Maja) Svensdotter (1759-1828) från Västra Ed.


Stina Cajsas lillebror Petter (1794-1869) kom att få nio barn. Ett av dessa döptes till Lars Peter (1825-1901) och han är Everts farfars farfar.


_______________________________________________________________________________________

Isak Hjalmar Kalla, född 1885 i Saittjärvi, Norrbotten


Astas svägerska Ruths farbror


Isak Hjalmar är som till bonden Isak Karlsson Kalla (1859-1902) och Sofia Andersdotter Engström (1858-1945). Båda föräldrarna kommer från byn Saittajärvi i Tärendö församling.

Isak föddes som nummer tre i syskonskaran som kom att bli tolv barn stor, åtta pojkar och fyra flickor. En av bröderna var Oskar Fredrik (1897-1986) som är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Ruth gifte sig i december med Astas bror Fahle (1929-1981).


Isak Hjalmar avled i Saittajärvi Tärendö 20 april 1886. Dödsorsaken var scharlakansfeber. Han blev 7 månader.


_______________________________________________________________________________________

augusti Trettonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Elis Arvid Rantapää, född 1910 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin


Elis var näst yngst i en syskonskara på fem barn. Tre av barnen överlevde barndomsåren. Två av dom avled samma dag som dom föddes. Ett av dom var dödfött och hann aldrig få ett namn. Det var en pojke.

Föräldrarna var hemmansbrukaren Elis Rantapää (1873-1947) från Pirttiniemi och Josefina Mikko (1871-1949) från Korpilombolo. 


Syskonens farbror Isak Benjamin (1878-1945) är Astas morfar.


    • 1913 - systern Anna Josefina föds


Elis Arvid avled i Pirttiniemi 5 juni 1934. Dödsorsaken var lungsot. Han blev 23 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

augusti Fjortonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Maria Carolina Nilsdotter Jatko, född 1829 i Jierijärvi, Norrbotten


Astas mor Hilmas styvmor Hildas faster


Byn där Maria Carolina föddes ligger ca 2 mil norr om Korpilombolo. Hon var nummer två i ordningen i en syskonskara på tio barn. Samtliga föddes i Jierijärvi. Föräldrarna var Nils Peter Persson Jatko (1795-1885) från Narken och Ulrica Olofsdotter (1806-1894).

När pigan Maria Carolina var 29 år födde hon dottern Thilda Wilhelmina (1858-1945). Fadern är okänd.

Fem år senare, sommaren 1863 gifte sig hon sig med Johan Henriksson Hirviävara (1840-1912). Paret fick tillsammans två barn. Dottern Amanda Josefina (1864-1865) och sonen Johan Lorens (1866-1951).


Maria Carolinas brorsdottern Hilda Karolina (1887-1966) är styvmor till Astas mor Hilma (1899-1979). Hon gifte sig i augusti 1909 med muraren och gruvarbetaren Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) som då hade varit änkling i sex år. Första hustrun var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903). Isak Benjamin och Hilda Maria är Astas morföräldrar.


Maria Carolina avled i Ohtanajärvi 18 juli 1878. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 48 år.


_______________________________________________________________________________________

Sofia Elmina Waaranperä, född 1920 i Saittajärvi, Norrbotten


Astas svägerska Ruths kusin


Sofia är dotter till skogsarbetaren Johan Waaranperä (1875-1937) från gården Välitalo i Saittajärvi, Tärendö och Sofia Elmina Kalla (1880-1957) från Saittajärvi, Tärendö. I familjen fanns ytterligare nio barn; sju flickor och två pojkar.


Barnens morbror Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Ruth gifte sig i december 1953 med Fahle Artur Haapaniemi (1929-1981).


    • 1923 - systern Karin Hildegard föds


Sofia Elmina avled i Saittajärvi Tärendö 17 september 1925. Dödsorsaken var brännsår. Hon blev 5 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Femtonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Ingrid Maria Olofsdotter, född 1880 i Ramdala, Blekinge


Everts mor Ellens halvsyster


Ingrid Marias mor hette Karin Johansdotter (1852-1888) och far hette Olof Johansson (1845-1921). Efter moderns död gifte sig pappa Olof med Sissa Carlsdotter (1862-1938) och hon i sin tur är Everts mormor.


    • 1881 - flyttar till Eringsboda
    • 1882 - brodern Johan Gottfrid föds
    • 1885 - systern Hilda föds
    • 1888 - systern Caroloina Sofi föds
    • 1888 - modern Karin avlider i barnsängsfeber
    • 1888 - systern Carolina Sofi avlider
    • 1883 - flyttar till Bergsmåla, Tving
    • 1889 - flyttar till Skärsjöhult Östergård i Fösingsmåla
    • 1894 - fadern Olof gifter sig med Sissa Carlsdotter - Everts mormor - från Färmatorpet i Fösingsmåla
    • 1894 - halvbrodern Bernhard föds
    • 1894 - halvbrodern Bernhard avlider
    • 1896 - halvsystern Edla Olivia föds
    • 1897 - halvsystern Edla Olivia avlider
    • 1897 - halvsystern Ellen Karolina Sofie - Evert mor - föds
    • 1898 - flyttar till Oskarström och arbetar som fabriksarbeterska
    • 1899 - halvbrodern Oskar Bernhard föds
    • 1899 - flyttar till Komministerbostället, Eringsboda
    • 1900 - flyttar till Karlskrona och arbetar som piga hos verkmästare Mattelin
    • 1901 - flyttar till Lockagård, Munkamåla och arbetar som piga hos Peter Håkansson
    • 1901 - halvsystern Sevia Nina Linnea föds
    • 1902 - brodern Johan Gottfrid emigrerar till Wisconsin, USA
    • 1903 - halvbrodern Josef Sigfrid föds
    • 1906 - flyttar till Stenstugårds, Viklau och arbetar som piga
    • 1907 - halvbrodern Olof Herbert föds
    • 1908 - halvbrodern Olof Herbert avlider
    • 1913 - flyttar till Orleifs, Viklau


Ingrid Maria avled i Orleifs 6 februari 1917. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 36 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Sextonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Isak Samuelsson Rytiniemi, född 1853 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas kusin


Isak föddes på Rytiniemi kronohemman i Jänkisjärvi. Han hade åtta syskon, tre äldre och fem yngre. Föräldrarna var bonden Samuel Jönsson (1822-1871) från byn Svedjan i Överkalix församling och Maria Henriksdotter (1825-1903) från gården Hietala i Pirttiniemi.


Under en period år 1872 bodde Isak i Norge men återvände på Nyårsafton det året.


När han var 31 år gifte han sig med Maria Johanna Kohre (1857-1890). Sommaren 1889 kom första barnet, sonen Ragnar August (1889-1890). Han avled i februari året därpå och samma år på hösten avled även modern och Isak var lämnad ensam.

Två år senare, sommaren 1892, gifte sig Isak på nytt. Hustruns namn var Brita Kajsa Ruona (1866-1929) och dom fick tillsammans sju barn födda under åren 1894 till 1912.


Isaks mor Maria är yngre syster till Isak Henriksson (1823-1902) vars dotter Johanna (1869-1944) kom att gifta sig med änklingen Johan Persson Haapaniemi (1864-1918). Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kuittasjärvi. Deras yngsta barn Emil (1893-1960) var bara tio år gammal när Selma avled.

Selma och Johan är Astas farföräldrar.


    • 1856 - systern Maria föds
    • 1859 - systern Mina föds
    • 1862 - systern Christina Johanna föds
    • 1865 - systern Mathilda föds
    • 1865 - systern Christina Johanna avlider av halsfluss
    • 1868 - systern Christina Johanna föds
    • 1869 - brodern Pehr Erik avlider av lungsot
    • 1871 - fadern Samuel avlider av lungsot
    • 1872 - emigrerar till Norge
    • 1872 - immigrerar från Norge
    • 1878 - flyttar till Nedertorneå församling där han försörjer sig som tjänstehjon
    • 1882 - systern Mina avlider
    • 1884 - flyttar till gården Kohre i Nikkala där han försörjer sig som torpare och senare som arbetare
    • 1884 - gifter sig med Maria Johanna Kohre från Nikkala
    • 1887 - systern Anna Helena emigrerar till Amerika
    • 1889 - sonen Ragnar August föds
    • 1890 - sonen Ragnar August avlider
    • 1890 - hustrun Maria Johanna avlider
    • 1892 - gifter sig med Brita Kajsa Ruona från Keräsjoki
    • 1894 - sonen Isak Arvid föds
    • 1903 - modern Maria avlider av ålderdomssvaghet
    • 1913 - flyttar till gården Parviainen i Keräsjoki där han försörjer sig som hemmansägare
    • 1914 - brodern Johan Henrik avlider
    • 1916 - sonen Isak Arvid gifter sig
    • 1929 - hustrun Brita Kajsa avlider av tarminflammation
    • 1931 - flyttar till gården Kohre i Nikkala
    • 1933 - systern Mathilda avlider av ålderdomssvaghet


Isak avled i Nikkala 7 augusti 1835. Dödsorsaken var ålderdomssvaghet. Han blev 81 år.


_______________________________________________________________________________________

Arne Brynolf Rantapää, född 1914 i Koskullskulle, Lappland


Astas mor Hilmas kusin


Arne Brynolf är son till gruvarbetaren Hugo Brynolf Rantapää (1890-1952) och Anna Sofia Oja (1891-1973). Paret fick ytterligare tre barn; två pojkar och en flicka.


Syskonens farbror Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) är Astas morfar.


Arne Brynolf avled i Koskullskulle 2 december 1915. Dödsorsaken var lunginflammation. Han blev 15 månader och ligger begravd på Malmbergets Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Emmy Lydia Raunavaara, född 1917 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils kusin


Emmy är dotter till bonden Abram Persson Raunavaara (1871-1929) från Kuivakangas och Ida Wilhelmina Henriksdotter (1874-1930) från Pyhäjärvi i Övertorneå församling.

Emmy var sistfödd i en skara på tretton barn.


Syskonens far är halvbror till Astas farfar Johan (1864-1918). Halvbrödernas far var Per Johansson Raunavaara (1839-1910) från Juoksengi. Johans mor var Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) som avled av nervfeber endast 38 år gammal och Abrams mor var Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) från Finland.


    • 1917 - systern Sofia Elisabeth avlider av lungsot


Emmy Margareta avled i Kuivakangas 19 december 1917. Hon blev 4 månader.


_______________________________________________________________________________________

augusti Sjuttonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Nils Magnus Larsson, född 1835 i Blistena, Småland


Everts farfar Emils farbror Johans svåger


Nils Magnus är son till rusthållaren Lars Petter Nilsson (1799-1861) och Lisa Månsdotter (1810-1881). Två år efter Nils Magnus födsel föddes dottern Christina Lovisa (1837-1894). Hon kom att gifta sig med stalldrängen Johan Lundgren (1832-1895) och han är yngre bror till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


    • 1837 - systern Christina Lovisa föds
    • 1850 - konfirmeras
    • 1856 - flyttar till ett rusthåll i Blistena där han arbetar som dräng hos rusthållaren Anders Månsson
    • 1858 - flyttar tillbaka till föräldrarhemmet som senare tar över som hemmansägare
    • 1861 - fadern Lars Petter avlider av inflammatorisk feber
    • 1864 - gifter sig med Maria Katarina Nilsdotter från Loftahammar
    • 1865 - dottern Mathilda Catharina föds
    • 1866 - dottern Christina Amalia föds
    • 1869 - sonen Carl August föds
    • 1872 - dotter Alma Charlotta föds
    • 1873 - dottern Emelie Amanda föds
    • 1876 - sonen Johan Erik föds
    • 1879 - dottern Elin Maria föds
    • 1881 - dottern Josefina Elisabeth föds
    • 1881 - modern Lisa avlider av maginflammation
    • 1894 - systern Christina Lovisa avlider av lungsot
    • 1913 - hustrun Maria Katarina avlider av cancer i ansiktet


Nils Magnus avled i Blistena 26 april 1915. Dödsorsaken var ålderdomsavtyning. Han blev 79 år och ligger begravd på Västra Eds Gamla Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Axel Rikard Jatko, född 1898 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas mors sysslings make


Axel föddes på gården Ylivaara i  Ohtanajärvi. I mars 1927 gifte han sig med Anna Lydia Karkiainen (1903-1931) från Kivijärvi. Hustrun avled i unga år. Hon blev endast 28 år och då hade paret fått två barn; en son och en dotter.


    • 1918 - skrivs in till militärtjänst
    • 1918 - flyttar till Kivijärvi
    • 1919 - flyttar till Suaningi
    • 1925 - flyttar till Ohtanajärvi och försörjer sig som kolonist
    • 1927 - gifter sig med Anna Lydia Karkiainen från Kivijärvi
    • 1927 - sonen Bror Axel föds
    • 1927 - flyttar till Malmberget och arbetar som gruvarbetare
    • 1929 - dottern Anna Brita föds
    • 1931 - hustrun Anna Lydoia avlider av tuberkulos
    • 1940 - bosatt i Kvarter 60 i Malmberget och arbetar som gruvarbetare på LKAB
    • 1950 - bosatt på Tingvallsgatan, Malmberget och arbetar som anrikningsarbetare
    • från omkring 1960 till omkring 1975 - bosatt på Österlånggatan, Malmberget och arbetar som gruvarbetare
    • 1952 - dottern Anna Brita gifter sig med Bo sigvard Henriksson från Gävle
    • 1953 - sonen Bror Axel gifter sig med Walborg Kristine Olsen från Finland
    • 1980 - bosatt på Tallgården, Korpilombolo
    • till 1983 - bosatt på Hedgården, Wennerströmsvägen i Gällivare


Axel avled i Gällivare 22 januari 1983. Han blev 85 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Astrid Ingegerd Margareta Danielsson (född Lundgren), född 1909 i Hällerö, Småland


Everts far Gustafs syssling Karls styvdotter


Astrid är dotter till Ida Matilda Johansson (1886-1951). Fadern är okänd.


När Astrid var 10 år gifte sig modern med Karl Ture Lundgren (1894-1941) från Blistena i Västra Eds församling. Hans farfar Johan (1832-1895) är bror till Everts farfars far Lars Peter (1825-1901).


Astrid gifte sig 1930 med Sven Vigilius Danielsson (1902-1971) från Katarina församling i Stockholm och tillsammans fick dom tre barn.


    • 1919 - modern gifter sig med Karl Ture Lundgren från Blistena
    • 1920 - halvbrodern Åke Torsten Ture föds
    • 1928 - halvsystern Marietta Gunborg Dorotea föds
    • 1930 - flyttar till Edsbruk
    • 1930 - gifter sig med cellulosafabriksarbetaren Sven Vigilius Danielsson från Stockholm
    • 1932 - flyttar till Fårestad, Västra Ed
    • 1939 - dottern Majvor Ida Margareta föds
    • 1941 - styvfadern Karl Ture avlider av tumör
    • 1943 - sonen Jörgen Gustav Vigilius föds
    • 1950 - bosatt i Fårestad i Västra Ed
    • 1950 - sonen Leif Sigvard Vigilius föds
    • 1951 - modern Ida Matilda avlider
    • från omkring 1960 till 1979 - bosatt i Edsbruk, Västra Ed
    • 1971 - maken Sven Vigilius avlider


Astrid Ingegerd Margareta avled i Edsbruk 25 januari 1979. Hon blev 69 år och ligger begravd på Västra Eds Nya Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Kurt Oskar, född 1930


Astas och Everts dotter Monicas svärfar


Kurt är gift med Sigbritt och tillsammans fick dom fem barn. Yngste sonen Bertil (f 1859) är gift med Monica (f 1961).


_______________________________________________________________________________________

Sune Ragnar Nordmark, född 1932 i Narken, Norrbotten


Astas mor Hilmas styvmor Hildas bror Williams dotterson


Sune är son till hemmansägaren Sven Nordmark (1913-1998) från Männikkö i Narken och Agnes Alvina Jatko (1915-2005) från Jerijärvi. Sune var förstfödd i en syskonskara som kom att bestå av åtta barn.

Syskonens morfar William (1881-1932) är bror till Hilda Karolina (1887-1966) som i augusti 1909 gifte sig med änklingen Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) från gården Uusitalo i Pirttiniemi. Isaks första hustru var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903). Isak och Hilda Maria är Astas morföräldrar.


    • 1933 - brodern Sven Sigurd föds
    • 1934 - brodern Sven Sigurd avlider av magsjukdom
    • 1936 - systern Ulla Margit föds
    • 1937 - brodern Kurt Sigvard föds
    • 1938 - systern Irma Ingegerd föds
    • 1941 - brodern Nils Erik Vilhelm föds
    • 1942 - brodern Arne Johan föds
    • 1944 - systern Anna Karin föds
    • 1947 - systern Astrid Margareta föds
    • 1948 - systern Greta Marianne föds
    • 1950 - brodern Per Olle föds
    • 1950 - bosatt i Narken och arbetar som skogsarbetare
    • 1951 - brodern Kjell Bertil föds
    • 1953 - brodern Lars Ingemar föds
    • 1957 - systern Stina Marie föds
    • 1960 - systern Lisa Marina Elisabeth föds
    • från omkring 1960 till omkring 1970 - bosatt på Österlånggatan i Malmberget och arbetar som gruvarbetare och gruvförman
    • från omkring 1975 till omkring 1980 - bosatt på Gällivarevägen i Malmberget och arbetar som instruktör
    • från omkring 1985 till omkring 1990 - bosatt på Stallvägen i Malmberget
    • 1997 - brodern Per Olle avlider
    • 1998 - fadern Sven avlider
    • 1999 - brodern Kurt Sigvard avlider
    • 2000 - bosatt i Malmberget
    • 2005 - modern Agnes Alvina avlider
    • 2012 - systern Ulla Margit avlider
    • 2016 - systern Greta Marianne avlider
    • till 2017 - bosatt på Prästgatan i Gällivare


Sune avled i Gällivare 27 november 2017. Han blev 85 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Artonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Isak Emil Raunavaara, född 1898 i Yli-Kuittasjärvi, Norrbotten


Astas far Emils kusin


Isak Emil är son till bonden Abram Persson Raunavaara (1871-1929) från Kuivakangas och Ida Wilhelmina Henriksdotter (1874-1930) från Pyhäjärvi i Övertorneå församling.

Isak Emil föddes som nummer tre i ordningen i en skara på tretton barn. Äldst var Johan Albert (1896-1935) och yngst var Emmy Lydia (1917-1917).


Syskonens far Abram är halvbror till Astas farfar Johan (1864-1918). Halvbrödernas far var Per Johansson Raunavaara (1839-1910) från Juoksengi. Abrams mor var Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) som Per gifte sig med i november 1869. Hans första hustru tillika Johans mor var Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) från Lukkari i Matarengi som avled av nervfeber hösten 1868. Hon efterlämnade maken Per och sonen Johan.


Isak Emil gifte sig i maj 1921 med Syleä (1898-1978) från Finland. Paret fick tre barn. Bara ett år efter sista barnet födelse avlider Isak Emil av lunginflammation.


    • 1899 - systern Hanna Maria föds
    • 1901 - systern Sofia Elisabeth föds
    • 1903 - brodern Axel Olof föds
    • 1905 - systern Anna Wilhelmina föds
    • 1906 - systern Hilda Eufemia föds
    • 1908 - brodern Frans Alfred föds
    • 1910 - brodern Petter Elis föds
    • 1913 - brodern Karl Henrik föds
    • 1915 - systern Emmy Margareta föds
    • 1917 - brodern Frans Alfred avlider av difteri
    • 1917 - systern Emmy Margareta avlider
    • 1917 - systern Emmy Lydia föds
    • 1917 - systern Sofia Elisabeth avlider av lungsot
    • 1917 - systern Emma Lydia avlider
    • 1918 - skrivs in i det militära
    • 1918 - systern Hilda Eufemia avlider av spanska sjukan
    • 1920 - brodern Axel Olof avlider
    • 1921 - gifter sig med Syleä Sofia Pudas från Kolari i Finland
    • 1922 - dottern Meimi Astrid föds
    • 1924 - dottern Laila Sofia föds
    • 1925 - dottern Laila Sofia avlider
    • 1926 - systern Anna Wilhelmina avlider av lungsot
    • 1926 - sonen Sixten Emil föds


Isak Emil avled i Kuivakangas 19 augusti 1927. Dödsorsaken var lunginflammation. Han blev 29 år.


_______________________________________________________________________________________

Petter Elis Raunavaara, född 1910 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas far Emils kusin


Petter är son till bonden Abram Persson Raunavaara (1871-1929) från Kuivakangas och Ida Wilhelmina Henriksdotter (1874-1930) från Pyhäjärvi i Övertorneå församling.

Isak Emil föddes som nummer tio i ordningen i en skara på tretton barn. Bland syskonen finns Isak Emil (1898-1927) som är född samma dag men tolv år tidigare, se mer om honom här ovan.


Syskonens far Abram är halvbror till Astas farfar Johan (1864-1918). Halvbrödernas far var Per Johansson Raunavaara (1839-1910) från Juoksengi. Abrams mor var Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) som Per gifte sig med i november 1869. Hans första hustru tillika Johans mor var Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) från Lukkari i Matarengi som avled av nervfeber hösten 1868. Hon efterlämnade maken Per och sonen Johan.


Precis som som bror Isak Emil gifte sig Petter med en flicka från Finland. Hennes namn var Tyyne Hilda Kemppainen (1911-2001). Tillsammans fick dom två barn.


    • 1913 - brodern Karl Henrik föds
    • 1915 - systern Emmy Margareta föds
    • 1917 - brodern Frans Alfred avlider av difteri
    • 1917 - systern Emmy Margareta avlider
    • 1917 - systern Emmy Lydia föds
    • 1917 - systern Sofia Elisabeth avlider av lungsot
    • 1917 - systern Emma Lydia avlider
    • 1918 - systern Hilda Eufemia avlider av spanska sjukan
    • 1920 - brodern Axel Olof avlider
    • 1926 - systern Anna Wilhelmina avlider av lungsot
    • 1926 - sonen Sixten Emil föds
    • 1927 - brodern Isak Emil avlider av lunginflammation
    • 1929 - fadern Abram avlider av lungsot
    • 1930 - skrivs in i det militära
    • 1930 - bosatt i Kuivakangas och arbetar som skogsarbetare
    • 1930 - modern Ida Wilhelmina avlider av tarmvred
    • 1930 - systern Hanna Maria avlider av tuberkulos
    • 1933 - gifter sig med Tyyne Hilda Kemppainen från Uleåborg i Finland
    • 1933 - sonen Vilho Alvar föds
    • 1934 - sonen Paul Reinhold föds
    • 1935 - brodern Johan Albert avlider
    • 1950 - bosatt i Västerås och arbetar som metallarbetare
    • 1960 - bosatt i Västerås och arbetar som metallarbetare
    • 1988 - brodern Karl Henrik avlider


Petter Elis avled i Västerås 2 maj 1997. Han blev 86 år och ligger begravd på Hovdestalunds Kyrkogård i Västerås.


_______________________________________________________________________________________

Hugo Allan Rantapää, född 1918 i Koskullskulle, Lappland


Astas mor Hilmas kusin


Hugo Allan är son till gruvarbetaren Hugo Brynolf Rantapää (1890-1952) från Pirttiniemi och Anna Sofia Oja (1891-1973) från Jerijärvi. I familjen fanns ytterligare tre barn, två pojkar och en flicka. Det förstfödda, Arne Brynolf (1914-1915), blev bara fjorton månader gammal. Han avled i december 1915 av lunginflammation.


Syskonens farbror Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) är Astas morfar.


    • 1921 - systern Allice Annie föds
    • 1922 - brodern Rune Alrik föds
    • 1943 - gifter sig med Anna Karin Larsson från Gammelgården i Nederkalix församling, Norrbotten
    • 1944 - dottern Siv Birgitta föds
    • 1946 - sonen Arne Edgar föds
    • 1950 - bosatt i Koskullskulle och arbetar som fjärdingsman
    • 1950 - tvillingdöttrarna Eva Lilian och Karin Lisbeth föds
    • 1952 - fadern Hugo Brynolf avlider
    • 1953 - dottern Britt Annika föds
    • 1959 - sonen Rolf Allan föds
    • 1960 - bosatt på Hermelinsvägen i Gällivare och arbetar som kriminalassistent
    • 1973 - modern Anna Sofia avlider


Hugo Allan avled i Gällivare 18 december 1982. Han blev 64 år och ligger begravd på Gällivare Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Adele Maria Larsson (född Haapaniemi), född 1921 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Everts första hustru och Astas syster

 

Adele är dotter till kronotorparen Isak Emil Haapaniemi (1893-1960) från Jänkisjärvi och Hilma Maria Rantapää (1899-1979) från gården Alapää i Pirttiniemi.


Adele är förstfödd av syskonen Haapaniemi, hon skulle få tolv syskon varav alla utom ett, brodern Fale Manfred (1923-1927) skulle överleva småbarnsåldern.

I november 1944 gifte sig Adele med Evert och tillsammans fick dom dottern Sonja (1944-2018).


Adele arbetade som hembiträde men även inom restaurangbranschen. När hon kom till Visby 1943 började hon arbeta på Gutekällaren som ligger på Stora Torget.


    • 1923 - brodern Fale Manfred föds
    • 1924 - systern Laila Paulina föds
    • 1926 - systern Alina Milda föds
    • 1927 - brodern Fale Manfred avlider av difteri
    • 1927 - systern Asta Albertina föds
    • 1929 - brodern Fahle Artur föds
    • 1931 - brodern Per Ingvar föds
    • 1933 - brodern Folke Erland föds
    • 1935 - systern Judit Agda föds
    • 1936 - brodern Åke Göran föds
    • 1938 - brodern Karl Gunnar föds
    • 1939 - brodern Elis Helge föds
    • 1940 - flyttar till Luleå och arbetar som hembiträde hos Omnell
    • 1941 - brodern Bertil Henning föds
    • 1943 - flyttar till Visby och arbetar som spisbiträde på Gutekällaren
    • 1944 - flyttar till Saltsjöbaden och arbetar som husa
    • 1944 - flyttar till Visby
    • 1944 - gifter sig med furiren Evert Gustaf Erén Larsson från Viklau, Gotland
    • 1944 - dottern Sonja Maria Elisabeth föds


Adele Maria avled i Visby 7 september 1948. Dödsorsaken var tuberkulos. Hon blev 27 år och ligger begravd på Visby Södra Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

augusti Nittonde augusti

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Lena Maja Petersson (född Quick), född 1797 i Sles, Gotland


Everts farmors farmor


Lena Maja var gift med Olof Mattias Petersson (1801-1886) från Visby. Tillsammans fick dom tre barn. Äldst var Nils Petter (1827-1877) och näst yngst var Lena Cajsa (1829-1917). Yngst var Olof Johan (1832-1918).


Julafton 1859 gifte sig Nils Petter med Christina Charlotta Persdotter (1838-1913) och tillsammans fick dom nio barn. Ett av dessa var dottern Vendla (1861-1907), Everts farmor.


    • 1809 - flyttar till Lilla Gudings, Vallstena
    • 1813 - flyttar till Uppgarde, Vallstena
    • 1816 - flyttar till Nystugu, Bäl och arbetar som piga
    • 1817 - flyttar till Norrgarde, Vallstena
    • 1819 - flyttar till Rå, Vallstena och arbetar som piga
    • 1825 - flyttar till Lilla Gudings, Vallstena
    • 1825 - gifter sig med Olof Mathias Pettersson - Everts farmors farfar - från Visby
    • 1827 - sonen Nils Petter - Everts farmors far - föds
    • 1829 - dottern Lisa Carin föds
    • omkring 1830 - flyttar till Allkvie, Vallstena
    • 1832 - sonen Olof Johan föds


Lena Maja avled i Allkvie, Vallstena 19 januari 1847. Dödsorsaken var vattusot. Hon blev 49 år.


_______________________________________________________________________________________

Isak Fredriksson, född 1850 i Yli-Kuittasjärvi, Norrbotten


Astas farmor Selmas morbror


Föräldrarna var kronobonde Fredrik Pehrsson Ylijärvi (1812-1887) och Maria Johansdotter Ylijärvi (1812-1889).


Isak hade tio syskon. Det äldsta hette Britta Helena (1840-1911) och hon i sin tur fick fem döttrar. Alla födda utom äktenskapet. En av döttrarna hette Selma Christina (1868-1903) som är mor till Astas far Emil (1893-1960).


Isak avled 17 februari 1852 i Yli-Kuittasjärvi. Han blev 17 månader.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugoförsta augusti

_______________________________________________________________________________________

Helga Lovisa Digervall (född Rantapää), född 1914 i Koskullskulle, Lappland


Astas mor Hilmas halvsyster


Helga Lovisas far var Astas morfar Isak Benjamin (1878-1945) och mor var Hilda Karolina Eriksdotter Jatko (1887-1966) från Jerijärvi. Isak och Hilda gifte sig några år efter att första hustrun likaledes Hilmas (1899-1979) mor Hilda Maria (1878-1903) hade avlidit.


Isak och Hilda fick 13 barn varav alltså Helga Lovisa är ett.


    • 1915 - brodern Emil Lennart föds
    • 1916 - flyttar till Alapää, Pirttiniemi
    • 1918 - systern Hilja Sofia föds
    • 1918 - flyttar till Keikkala, Pirttiniemi
    • 1919 - brodern Emil Lennart avlider
    • 1921 - brodern Gustaf Erik föds
    • 1923 - brodern John Adolf föds
    • 1924 - systern Anna Alice föds
    • 1926 - systern Hilda Eugenia föds
    • 1928 - brodern Sven Bertil föds
    • 1928 - brodern Isak Arvid emigrerar till Porland Oregon, USA
    • 1934 - gifter sig med Paul Herman Heikki från Korpilombolo
    • 1934 - dottern Maj Gertrud föds
    • 1936 - dottern Hekga Ingbritt föds
    • 1937 - dottern Karin Ragnhild föds
    • 1938 - dottern Ragnvi Iréne föds
    • 1938 - halvbrodern Otto Einar avlider av blindtarmsinflammation
    • 1940 - dottern Paul Ove Ingemar föds
    • 1940 - bosatt i Törmä, Teurajärvi
    • 1944 - familjen tar släktnamnet Digervall
    • 1945 - fadern Isak Benjamin - Astas morfar - avlider av hjärnblödning
    • 1948 - dottern Dagny Yvonne föds
    • 1950 - bosatt i Korpilombolo
    • 1950 - sonen Paul Ole Håkan föds
    • 1952 - dottern Maj Gertrud gifter sig med Sven Martin från Kiruna
    • 1960 - bosatt i Korpilombolo
    • 1962 - dottern Helga Ingbritt gifter sig med Kjell Erik från Selånger
    • 1966 - modern Hilda Karolina avlider
    • 1971 - sonen Paul Ove Ingemar gifter sig med Ann-Mari från Kengisfors, Pajala
    • 1973 - dottern Dagny Yvonne gifter sig med Conny Jörgen från Borås
    • 1976 - skiljer sig från maken Paul Herman
    • 1979 - halvsystern Hilma Maria - Astas mor - avlider
    • 1983 - dottern Helga Ingbritt skiljer sig från Kjell Erik
    • 1985 - brodern Sven Bertil avlider
    • 1985 - dottern Ragnvi Eréne gifter sig med Gösta Armand från Göteborg
    • 1986 - brodern Gustaf Erik avlider
    • 1986 - brodern Artur Wilhelm avlider
    • 1987 - systern Svea Elina avlider
    • 1989 - sonen Paul Ole Håkkan gifter sig med Birgit Annalisa från Kurravaara
    • 1991 - brodern John Adolf avlider
    • 1993 - systern Hilja Sofia avlider
    • 1993 - dottern Karin Ragnhild gifter sig med Olof Ejlert från Kiruna
    • från omkring 1970 fram till sin död - bosatt på Norra Sjöbogatan, Borås


Helga Lovisa avled i Borås 27 januari 1996. Hon blev 81 år och ligger begravd på Brämhults Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Margit Linnéa Johnsson, född 1926 i Missmyra, Östergötland


Everts fyrmänning


Margit är dotter till Elon Harry Johnsson (1926-1972) och Elin Margareta Lundgren (1904-2004). Moderns morfars far Johan (1832-1895) och Everts farfars far Lars Peter (1825-1901) var bröder.


    • 1931 - brodern Sven Olov Harry föds
    • 1938 - flyttar till Paulstorp i Lakvik, Björsäter
    • 1940 - bosatt i Paulstorp i Lakvik, Björsäter
    • 1950 - bosatt i Paulstorp i Lakvik, Björsäter och arbetar som hembiträde
    • 1960 - bosatt i Ullnäset, Sunnansjö, Grangärde och arbetar som hushållerska
    • 1970 - bosatt i Saxdalen, Grangärde och arbetar som plantskolearbetare
    • 1972 - faddern Elon Harry avlider
    • 1975 - bosatt i Saxdalen, Grangärde och arbetar som plantskolearbetare
    • 1980 - bosatt i Saxdalen, Grangärde
    • 1985 - bosatt på Björkallén, Grängesberg
    • 1990 - bosatt på Saxenvägen, Saxdalen
    • från omkring 2000 till 2002 - bosatt på Lövens Väg, Saxdalen


Margit Linnéa avled i Saxdalen 12 mars 2002. Hon blev 75 år och ligger begravd på Grangärde Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugoandra augusti

_______________________________________________________________________________________

Anders Andersson, född 1802 i Södra Unnaryd, Halland


Everts svärson Per-Owes (Pelle) morfar Oskars morfar


Anders föddes i byn Skifshult i Södra Unnaryd församling i Halland. Föräldrarna var Anders Knutsson (1771-1820) och Ingegerd Samuelsdotter (1778-1857).


I januari 1838 blev Anders far till dottern Kristina (1838-1905). Moder var Johanna Larsdotter (1810-1869).

Dottern som kom att arbeta som piga gifte sig 1868 med stenhuggaren Anders Nilsson (1836-1916) från byn Järanäs i Unnaryd. Paret fick fem barn födda under åren 1869 till 1882. Yngst bland dessa var Oskar Vilhelm Talcoth (1882-1950). Hans dotterson Per-Owe (Pelle) (f 1945) är gift med Everts dotter Sonja (1944-2018).


Anders avled i Södra Unnaryd 19 mars 1876. Dödsorsaken var slag. Han blev 73 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugotredje augusti

_______________________________________________________________________________________

Åke Willy Hägvide (född Larsson), född 1926 i Viklau, Gotland


Everts bror


Åke som förblev ogift var näst yngst av Evert syskon. Yngst var Olof (1928-1975). Åke som bl a arbetade som jordbruksarbetare, flyttade 22 år gammal till Stockholm. Den nya adressen var Tegnérlunden 4.


Åke hade en underfundig och rolig humor men var samtidigt mån om sin integritet. Vid ett tillfälle när storebror Evert kom och hälsade på med sin stora familj utbrast Åke med glimten i ögat: "Va falls ? Här kommer hela j-a släkten".


    • 1935 - modern Ellen Karolina Sofie avlider av lungsot
    • 1942 - fadern Gustaf Sven Napoleon avlider av blodförgiftning och lunginflammation
    • 1942 - flyttar till Gervide, Sjonhem
    • 1946 - flyttar till Stockholm
    • 1950 - bosatt på Grävlingsvägen i Bromma och arbetar som justerare
    • 1960 - bosatt på Grimstavägen i Vällingby och arbetar som montör
    • 1965 - tar namnet Hägvide
    • omkring 1970 till sin död - bosatt på Strandliden, Vällingby
    • 1975 - brodern Lars Olof Erén avlider
    • 1991 - brodern Karl "Kalle" Emil Erén avlider
    • 1999 - brodern Evert Gustaf Erén avlider


Åke avled 11 april 2004 i Hässelby. Han blev 77 år och ligger begravd på Hässelby Begravningsplats.


_______________________________________________________________________________________

Asta Larsson (född Haapaniemi), född 1927 i Makkarajärvi, Norrbotten


Everts andra hustru


Asta är den femte i ordningen av syskonen Haapaniemi. Som sjuttonåring lämnar hon hemmet och flyttar till Haparanda där hon arbetar som hembiträde hos Erik Johansson på Storgatan 78.

Anställningen där blev kortvarig. Bara fem månader senare lämnar hon Haparanda och flyttar till Visby för att där hjälpa till att ta hand om storasyster Adeles (1921-1948) endast ett år gamla dotter Sonja (1944-2018). Adele hade insjuknat i turbekulos och avled några år senare, på hösten 1948 endast 27 år gammal.


I april 1950 gifte sig Asta med Evert och tillsammans fick dom sex barn. 1953 flyttade familjen från Gotland till Småland och Jönköping där Evert fått jobb på stadens regemente (A6). Av de gemensamma barnen är det bara Lars-Erik (1950-1965) som är född på Gotland, övriga är födda i Jönköping.


Förutom att ta hand om hemmet, arbetade Asta som hemsamarit och senare som vaktmästare i Österängskyrkan och Sanna Kyrka som låg i området där familjen bodde. Arbetet som kyrkvaktmästare hade hon fram till sin pension 1992.


Trots att Asta flyttade från hembygden i unga år behöll hon sin tornedalsdialekt livet ut.


    • 1929 - brodern Fahle Artur föds
    • 1931 - brodern Per Ingvar föds
    • 1933 - brodern Folke Erland föds
    • 1935 - systern Judit Agda föds
    • 1936 - brodern Åke Göran föds
    • 1938 - brodern Karl Gunnar föds
    • 1939 - brodern Elis Helge föds
    • 1941 - brodern Bertil Henning föds
    • 1945 - flyttar till Haparanda och arbetar som hembiträde hos Erik Johansson på Storgatan 78.
    • 1945 - flyttar till Visby
    • 1948 - systern Adele Maria avlider av tuberkulos
    • 1950 - gifter sig med Evert Gustaf Erén Larsson från Stenstugårds, Viklau
    • 1950 - sonen Lars-Erik Erén föds
    • 1953 - flyttar till Jönköping
    • 1953 till 1964 - bosatt på Duvgatan, Jönköping
    • 1955 - sonen Rolf Gustaf Erén föds
    • 1959 - sonen Björn Roland Erén föds
    • 1960 - fadern Isak Emil avlider av magcancer
    • 1961 - dottern Monica Marianne föds
    • 1964 till 1998 - bosatt på Birger Jarlsgatan, Jönköping
    • 1965 - sonen Lars-Erik Erén avlider
    • 1966 - en son som inte hinner få något namn föds och avlider kort efter
    • 1967 - sonen Jan Anders föds
    • 1968 - styvdottern Sonja Maria Elisabeth gifter sig med Per-Owe "Pelle" Nyquist
    • 1979 - modern Hilma Maria avlider
    • 1981 - brodern Fahle Artur avlider
    • 1981 - dottern Monica Marianne gifter sig med Bertil Lars Holmbom
    • 1984 - brodern Karl Gunnar avlider
    • 1998 - 2003 - bosatt på Birkagatan, Jönköping
    • 1998 - sonen Rolf Gustef Erén avlider
    • 1999 - sonen Jan Anders gifter sig med Rosa Ines Nilsson
    • 1999 - maken Evert Gustaf Erén avlider
    • 2003 - brodern Folke Erland avlider


Asta avled i Jönköping 22 oktober 2003. Dödsorsaken var magcancer. Hon blev 76 år och ligger begravd på Östra Kyrkogården i Jönköping.Asta omkring 1947Systrarna Alina 19 år och

Asta 17 årAsta omkring 1987Tre generationer i början av 1970-talet.

Jan med mamma Asta och mormor Hilma

_______________________________________________________________________________________

Siv Margareta Havenäs (född Lundberg), född 1947 i Boden, Norrbotten


Astas svägerska


Siv gifte sig 18 april 1981 med Karl Gunnar Havenäs (1938-1984). Maken är Astas lillebror.


    • till omkring 1960 - bosatt på Stenhuggaregatan i Boden
    • 1970 - bosatt på Flottiljvägen i Boden
    • 1975 - bosatt på Prositgränd i Gammelstaden
    • 1980 - bosatt på Snorres Gränd i Boden
    • 1981 - gifter sig med Karl Gunnar Havenäs - Astas bror - från Makkarajärvi
    • 1984 - maken Gunnar - Astas bror - avlider
    • från omkring 1985 omkring 1990 - bosatt på Sleipners Gränd i Boden
    • 1987 - fadern Åke avlider
    • 2000 - bosatt i kvarteret Ugglan i Boden
    • 2007 - modern Syster Elvira avlider
    • till 2009 - bosatt på Örtvägen i Boden


Siv Margareta avled i Boden 17 juli 2009. Hon blev 61 år och ligger begravd på Bodens Skogskyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugofjärde augusti

_______________________________________________________________________________________

Oskar Johan Mauritz Pettersson, född 1884 i Hangvar, Gotland


Everts kusin Tages svärfar


Oskar är son till statardrängen Carl Johannes Pettersson (1840-1926) från Kassle i Hangvar församling på Gotland och pigan Anna Lovisa Eriksson (1849-1913) från Hovgårdstorp i Hov församling, Östergötland.

På nyårsafton 1909 gifte sig Oskar med Agda Martina Jonsson (1889-1939) och deras dotter Gurrli (1914-1986) kom att gifta sig med Everts kusin Tage Evert Olofsson (1914-1991).

Tages mor Hilda (1885-1934) och Everts mor Ellen (1897-1935) var halvsyskon. Deras far var Olof Johnsson (1845-1923) från Aborremåla i Blekinge. Ellens mor var Sissa Carlsdotter (1862-1938) från Munkamåla och Hildas mor var Karin Johansdotter (1852-1888) från Bergsmåla i Blekinge.


    • 1901 - flyttar till Ousarve, Fole
    • 1903 - flyttar till Nygårds, Fole
    • 1905 - skrivs in till militärtjänst
    • 1905 - flyttar till Vellarve, Roma
    • 1906 - flyttar till Busarve, Roma
    • 1907 - flyttar till Ejmunds, Roma
    • 1908 - flyttar till Norrgårda, Björke
    • 1909 - gifter sig med Agda Martina Jonsson från Stegesund i Österåkers församling, Uppland
    • 1910 - flyttar till Vellarve, Roma
    • 1910 - sonen Bror Johan Ingemar föds
    • 1910 - flyttar till Duhne, Dalhem och arbetar som statkarl
    • 1911 - dottern Edla Linnéa Viktoria föds
    • 1912 - dottern Lovisa Viola Margareta föds
    • 1913 - dottern Gulli Maria Cecilia föds
    • 1913 - modern Anna Lovisa avlider av maglidande
    • 1913 - flyttar till torpet Bergklint i Anderse, Hörsne/Bara
    • 1913 - dottern Lovisa Viola Margareta avlider av mässlingen
    • 1914 - dottern Culli Maria Cecilia avlider av brännskador
    • 1914 - dottern Gurrli Lovisa Sofia föds
    • 1915 - sonen Oskar Erik Vilhelm föds
    • 1915 - flyttar till Smiss, Hörsne/Bara
    • 1916 - flyttar till Vikers i Lärbro församling, Gotland
    • 1918 - sonen Rudolf Klas Mauritz föds
    • 1920 - flyttar till Friggårds, Fårö
    • 1921 - sonen Karl Valter Bertil föds
    • 1926 - fadern Carl Johannes avlider av ålderdom
    • 1931 - dottern Edla Linnéa Viktoria avlider av reumatisk feber
    • 1939 - hustrun Agda Martina avlider av medfödd hjärtsjukdom
    • 1942 - sonen Oskar Erik Vilhelm omkommer vid en förlisning av norskt fartyg


"Ännu en gotländsk sjöman bort.

Kriget på världshaven har krävt ännu en gotländsk sjömans liv enligt underrättelser som nyligen ingått hit. Det är 27-årige Oskar Pettersson från Fårö som blivit borta och enligt de knapphändiga underrättelser som sänts till hemmet skulle han ha varit ombord på en norsk ångare i atlantfart, som sänktes någon gång i april månad. Pettersson, som seglat utanför spärren under hela kriget, har nu dödförklarats av myndigheterna. Han började sin sjömansbana på Sliteliniens "Fårösund" och var någon tid anställd på Ångbåtsbolagets båtar innan han begav sig i utrikes fart. Han har nu liksom så många andra duktiga sjömän blivit ett av de otaliga offren i den väldiga världskampen. Frid över hans minne.

Oskar Pettersson tillhörde en stor syskonskara och sörjes nu närmast av fadern, lägenhetsägare Oskar Pettersson, Friggårds, samt syskon."


    • 1950 - bosatt i Butleks i Fårö församling Gotland och arbetar som jordbruksarbetare
    • 1959 - systern Anna Maria Carolina avlider
    • 1960 - bosatt i Butleks i Fårö församling Gotland
    • 1964 - brodern Karl Petter Rudolf avlider


Oskar Johan Mauritz avled i Busarve 17 oktober 1968. Han blev 84 år och ligger begravd på Fårö Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Alma Augusta Nilsson, född 1892 i Bussevik, Småland


Everts kusin Everts mor


Alma fick tillsammans med Everts farbror Torgny sonen Nils Torgny Evert (1920-2012). Paret var inte gifta.

Alma var yngst i en syskonskara på tre barn. Föräldrarna hette Nils August (f 1854) och Karolina Augusta (1844-1928).


    • 1896 - flyttar till Misterhult, Småland
   • Enligt notering 1896 vistas fadern Nils troligen i Amerika vilket året efter verkar vara konstaterat.
   •  
    • 1897 - flyttar till Bussevik, Småland
    • 1913 - flyttar till Visby och arbetar som piga
    • 1916 - flyttar till gården Grinnerum i Mederhult, Småland
    • 1918 - flyttar till Kronan Orgelfabrik i Åmål och arbetar som hushållerska
    • 1920 - sonen Nils Torgny Evert - Everts kusin - föds
    • 1928 - modern Karolina avlider av ålderdom
    • 1947 - sonen Nils Torgny Evert - Everts kusin - gifter sig med Marianne Hildegard Hedendahl från Sibbarp, Ljushult
    • 1950 - bosatt på Sturegatan i Borås och arbetar som hushållerska
    • 1952 - brodern Karl August avlider
    • från omkring 1960 till 1963 - bosatt på Nolhagagatan i Borås
    • 1961 - sonen Nils Torgny Evert - Everts kusin - skiljer sig från hustrun Marianne Hildegard


Alma Augusta avled i Borås 26 oktober 1963. Hon blev 71 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugofemte augusti

_______________________________________________________________________________________

Lovisa Mathilda Samuelsdotter, född 1841 i Skärsjöhult, Småland


Everts mormors moster


Lovisa är dotter till torparen Samuel Andersson (1811-1878) från Älmeboda och Lena Kajsa Eriksdotter (1807-1858) från Algutsboda.


    • 1844 - systern Gustava Christina föds
    • 1851 - flyttar till Södra Toramåla, Älmeboda
    • 1858 - modern Lena Kajsa avlider av vattusot
    • 1859 - flyttar till Vinnamåla, Älmeboda och arbetar som piga hos Johannes Blom
    • 1860 - flyttar till Södra Toramåla, Älmeboda
    • 1861 - flyttar till Eringsboda och arbetar som piga
    • 1868 - emigrerar till Amerika
    • 1878 - fadern Samuel avlider
    • 1898 - brodern Carl Johan avlider
    • 1919 - systern Johanna Fredrika avlider av ålderdomsavtyning
    • 1920 - systern Gustava Christina avlider av ålderdomsavtyning


Lovisa emigrerade till Amerika 29 april 1868.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugosjätte augusti

_______________________________________________________________________________________

Jonas Olofsson Lundgren, född 1796 i Hälgenäs, Småland


Everts farfars farfar Petters bror


Jonas var yngst i en syskonskara på tre barn. Han hade en syster, Stina Cajsa (1791-1822) och en bror; Petter (1794-1869).

Brodern gifte sig vid 25 års ålder med Maja Cajsa Jönsdotter (1797-1864) från Blistena och paret fick under åren 1819 till 1839 nio barn. Ett av dessa var Everts farfars far Lars Peter.


Jonas föddes i byn Helgenäs, Eds församling i norra delen av Kalmar Län. Helgenäs ligger några kilometer sydöst om församlingens huvudort Edsbruk.


Midsommarafton 1827 gifte sig Jonas med Stina Cajsa Munter (1805-1878) från byn Ekenäs i Östergötland. Tillsammans fick dom fyra barn födda under åren 1827 till 1837.


    • 1817 - flyttar till Björkelund, Blistena
    • 1822 - systern Stina Cajsa avlider av frossfeber
    • 1827 - gifter sig med Stina Cajsa Munter från Ekenäs, Hannäs
    • 1827 - sonen Olof Gustaf föds
    • 1828 - modern Maria Christina "Maja" avlider av gastrisk feber
    • 1829 - dottern Susanna föds
    • 1833 - dottern Stina Lotta föds
    • 1833 - sonen Olof Gustaf avlider av magplågor
    • 1837 - dottern Maria Lovisa föds
    • 1839 - dottern Susanna avlider, utslag i huvudet hade behandlats med arsenik
    • 1845 - fadern Olof avlider av ålderdomsbräcklighet


Jonas avled i Blistena 5 november 1875. Dödsorsaken var ålderdom. Han blev 79 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugosjunde augusti

_______________________________________________________________________________________

Greta Johanna Fredriksdotter, född 1853 i Yli-Kuittasjärvi, Norrbotten


Astas farmors moster


Greta Johanna är dotter till kronobonde Fredrik Pehrsson Ylijärvi (1812-1887) och Maria Johansdotter Ylijärvi (1812-1889).


Greta Johanna hade tio syskon. Det äldsta som hette Britta Helena (1840-1911) kom att bli mor till fem döttrar. Alla födda utom äktenskapet. Ett av dessa hette Selma Christina (1868-1903) som är mor till Astas far Emil (1893-1960).


Sommaren 1880 emigrerade Greta till Nordamerika. Än så länge är det okänt var.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugoåttonde augusti

_______________________________________________________________________________________

Robert Isaksson, född 1860 i Tärendö, Norrbotten


Astas svägerska Ruths faster Lydias svärfar Karls bror


Robert var förstfödd i en syskonskara på fem barn. Syskonen som alla var pojkar var födda under åren 1864 till 1872. Föräldrarna var Isak Ersson Niva (1825-1894) och Brita Kajsa Isaksdotter (1829-1907).

Roberts bror Karl (1864-1941) är svärfar till Lydia Kristina Kalla (1900-1966) och hon i sin tur är syster till lekmannapredikanten Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) som är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Ruth var gift med Astas bror Fahle (1929-1981).


Vad vi vet så här långt kom aldrig Robert att bilda familj.


Robert avled i Lautakoski 26 november 1936. Dödsorsaken var hjärnblödning och ålderdom. Han blev 76 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Tjugonionde augusti

_______________________________________________________________________________________

Carl Alfred Wilhelm Olofsson, född 1891 i Eringsboda, Blekinge


Everts mor Ellens halvbror


Carls mor var pigan Sissa Carlsdotter (1862-1938). Fadern var okänd.

Om pojkens öden vet vi inte så mycket. När han var några månader gammal flyttade familjen till Skärsjöhult i Kronobergs län i Småland. Här föddes halvsystern tillika Everts mor Ellen (1897-1935). 1904 flyttade familjen tillbaka till Blekinge, till byn Gäddegöl strax innanför gränsen mot Småland och det var här som Ellen växte upp.


    • 1891 - flyttar till Skärsjöhult, Älmeboda
    • 1899 - flyttar till Komministerbostället i Eringsboda
    • 1904 - flyttar till Gäddegöl
   • År 1916 överförs Carl till boken över obefintliga i Eringsboda församling. Där noteras man om bostadsadress är okänd. 
   •  
    • 1938 - modern Sissa - Everts morfar - avlider av lunginflammation


Sista spåret av Carl Alfred Wilhelm är från år 1916. Han flyttades då över till boken över obefintliga. Här hamnar personer vars bostadsadress är okänd. Kanske emigrerade han till Nordamerika...


_______________________________________________________________________________________

augusti Trettionde augusti

_______________________________________________________________________________________

Svea Gunvor Maria Blomberg (född Lundgren), född 1926 i Suderbys, Gotland


Everts kusin


Svea är dotter till statkarlen Klas Ernst Gotthard Lundgren (1901-1965) från Båtels i Näs församling och Edla Maria Emilia Larsson (1889-1976) från Lilla Mickelsgård i Väskinde församling. Modern är storasyster till Everts far Gustaf (1896-1940).


I september 1946 gifter sig Svea med kommunalarbetaren Gustaf Oskar Arne Blomberg (1916-2005) från Visby. Tillsammans får dom nio barn - fem söner och fyra döttrar.


    • 1928 - flyttar till gården Kube i Stenkumla
    • 1929 - flyttar till Valde, Eskelhem
    • 1930 - flyttar till Suderbys, Västerhejde
    • 1932 - flyttar till Björkebos, Follingbo
    • 1932 - flyttar till gården Harstäde, Dalhem
    • 1935 - flyttar till Burge, Lummelunda
    • 1936 - flyttar till Diskarve, Roma
    • 1936 - flyttar till gården Harstäde, Dalhem
    • 1937 - flyttar till Sigsarve, Viklau
    • 1937 - flyttar till gården Kube, Stenkumla
    • 1938 - flyttar till gården Nygårds, Västerhejde
    • från 1940 till 1943 - bosatt i kvarteret Berget 14, Visby
    • 1943 - flyttar till Tunadal, Salem och arbetar som hembiträde
    • 1946 - bosatt i kvaretet Remmaren 3, Visby och arbetar som mangelbiträde
    • 1946 - gifter sig med Gustaf Oskar Arne Blomberg från Visby
    • 1946 - sonen Kenth Roland Arne föds
    • 1947 - föräldrarna skiljer sig
    • 1948 - sonen Sven Conny föds
    • 1949 - dottern Ulla Elisabeth föds
    • från omkring 1950 till 1995 - bosatt på Sandövägen, Visby
    • 1952 - dottern Doris Gunvor föds
    • 1955 - sonen Urban Alf föds
    • 1960 - dottern Gerd Gunnel föds
    • 1965 - dottern Ylva Rigmor föds
    • 1965 - fadern Klas Ernst Gotthard avlider
    • 1968 - sonen Per-Arne Benny föds
    • 1970 - sonen Kenth Roland Arne gifter sig med Vellamo Kristina från Roma
    • 1972 - sonen Tomas Patrik föds
    • 1976 - modern Edla Maria Emilia - Everts faster - avlider
    • 1981 - sonen Kenth Roland Arne och hustrun Vellamo Kristina skiljer sig
    • 1982 - dottern Gerd Gunnel gifter sig med Håkan Ambjörn från Överjärna
    • 1985 - dottern Doris Gunvor gifter sig med Göte Lennart Ture från Visby
    • 1985 - brodern Klas Gustaf Allan avlider
    • 1991 - dottern Gerd Gunnel och maken Håkan Ambjörn skiljer sig


Svea avled i Visby 29 juni 1995. Hon blev 68 år och ligger begravd på Visby Södra Kyrkogård.


Svea - troligen omkring 1950

_______________________________________________________________________________________

augusti Trettioförsta augusti

_______________________________________________________________________________________

Karl August Nilsson, född 1878 i Tuna, Småland


Everts farbror Torgnys svåger i andra förhållandet


Karl August som var sjöman till yrket var äldre bror till Alma Augusta (1892-1963). Alma fick tillsammans med Everts farbror Torgny (1890-1982) sonen Evert (1920-2012). Paret var inte gifta.


Karl August var gift med Augusta Josefina Nilsson (1877-1934) och tillsammans fick dom dottern Helga August (1904-1994).

Föräldar var Nils August (f 1854) från Kristdala och Karolina Augusta Månsdotter (1844-1928) från Grönstorp i Tuna, Kalmar Län.


Karl August avled i Misterhult 1 maj 1952. Han blev 73 år.


_______________________________________________________________________________________

Maria Fredrika Jatko (född Uusitalo), född 1898 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin


Maria Fredrikas mor var Matilda Uusitalo (1866-1958). Fadern var okänd. Hon hade nio syskon. För fem av dom var fadern känd. Dessa fem hade två olika fäder.


Som så många andra flyttade hon runt en del. Vi har räknat till att hon flyttade 11 gånger. Hon bodde bla i Haparanda, Narke, Boden och Luleå. I Luleå arbetade hon under en period runt 1920 på SJ centralkök.


Maria är mor till sonen Börje Holger (1924-2004). Fadern är okänd. Vid 36 år ålder gifte hon sig med John William Jatko (1909-1981). Om det paret fick några barn är än så länge okänt.


Maria Fredrika avled i Korpilombolo 21 maj 1990. Hon blev 91 år.


_______________________________________________________________________________________

Verner Edmund Olofsson, född 1926 i Gäddegöl, Blekinge


Everts kusin


Verners föräldrar var Oskar Bernard Olofsson (1899-1985) från Eringsboda och Nanny Vilhelmina Fransson (1901-1988) från Ulfsmåla.

Vad vi vet så här långt var det tre barn i familjen. Förutom Verner har vi bröderna Arvid (1930-1930) och Börje (1934-2021).


Verners far Oskar var yngre bror till Everts mor Ellen (1897-1935).


Verner Edmund avled i Frostensmåla 26 februari 1947 och ligger begravd på Vissfjärda kyrkogård. Han blev 20 år.


_______________________________________________________________________________________

augusti Övriga augusti

_______________________________________________________________________________________

Agneta, född 1958


Astas syster Judiths och Everts bror Kalles dotter


Agneta har två barn från ett tidigare förhållande och är sedan en tid tillbaka sambo med Arnold (f 1952). 


Conny, född 1969


Astas syster Alinas dotterdotter Malins sambo


Tillsammans med Alinas (1926-2015) dotterdotter Malin (f 1972) har Conny barnen Rebecca (f 1996) och Christoffer (f 1998).


Heikki, född 1952


Astas bror Pers svärson


Heikki är gift med Ann-Mari (f 1962) som i sin tur är dotter till Per (f 1931) och Elli (1934-2014).


Tillsammans har Heikki och Ann-Mari tre barn.


Inger, född 1947


Astas syster Alinas dotter


Inger är gift med Sven-Erik (f 1944) och tillsammans har dom fem barn. Inger är dotter till Åke (1922-1972) och Alina (1926-2015).


Sanna, född 1982


Astas bror Pers dotterdotter


Sanna är dotter till Heikki (f 1952) och Ann-Mari (f 1962). Ann-Mari ärdotter till Elli (1934-2014) och Per (f 1931).


_______________________________________________________________________________________