December

december Första december


_______________________________________________________________________________________

Efraim Johansson Lomm, född 1823 i Kemi, Finland


Astas svägerska Brittas farfars farfar


I maj 1850 gifte sig Efraim med Lisa Greta Åberg (1824-1877) från Ytterbyn i Nederkalix församling.

Paret fick sju barn; sönerna Johan Alfred (1850-1909), Efraim (1853-1856), August (1855-1944), Leander (1858-1940) och Efraim (1859-1941) samt döttrarna Maria Amanda (1864-) och Hilda Elisabeth (1866-1943).


Efraim hade många strängar på sin lyra. Förutom arbetet som dräng i unga år var han även färjkarl, skomakare och senare även bonde. 1871 flyttade familjen till Månsbyn strax väster om Kalix. Där levde Efraim fram till sin död våren 1890.


Efraims äldste son August är farfars far till Britta (född 1941). 1962 gifte sig Britta med Astas bror Bertil (född 1941).


Efraim avled i Månsbyn 29 april 1890. Dödsorsaken var bröstlidande. Han blev 66 år.


_______________________________________________________________________________________

Maria Josephina Ylijärvi, född 1872 i Yli-Kuittsjärvi,Norrbotten


Astas far Emils moster


Maria Josephinas mor hette Britta Helena Fredriksdotter Myllkangas (1840-1911), fadern var okänd. Hon hade fyra systrar. En av dom hette Selma Christina (1868-1903) som är mor till Astas far Emil (1893-1960).

_______________________________________________________________________________________

Elin Mathilda Svensson (född Lundgren), född 1882 i Malmstaddal, Småland


Everts far Gustafs kusin


Elin är dottertill Johan Alfred Lundgren (1850-1932) från Ukna församling i Småland och Emma Charlotta Carlsdotter (1857-1906) från Fredriksnäs i Gryts församling. Elin föddes som nummer tre i ordningen i en skara på elva barn som föddes under åren 1877 till 1904.


I december 1906 gifte sig Elin med Gustaf Adolf Svensson (1883-1969) från Stenborum i Ukna församling. Paret fick fyra barn, döttrarna Märta Anna Elisabet (1906-1974) och Svea Karin Matilda (1909-1989) samt sönerna Gustav Erik Alvar (1908-1991) och Adolf Yngve Valter (1912-1973).


Elins far äräldre bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


Elin avled i Stockholm 31 maj 1912. Dödsorsaken var ryggmärgslidande. Hon blev 29 år.


_______________________________________________________________________________________

Hulda Fredrika Larsson Pettersson, född 1884 i Aner Boge, Gotland


Everts far Gustafs halvsyster


Aner där Hulda Fredrika föddes ligger i Boge församling strax utanför Slite. Mamman hette Vendla Maria Kristina (1861-1907) medan fadern var okänd.

 

Modern träffade en man och paret gifte sig i Lärbro kyrka 15 februari 1887. Mannen hette Emil (1864-1940) och var smålänning. Han var född 1864 i Ålkärr, Västra Eds församling i Kalmar län.

Tillsammans fick paret fyra barn, Emilia (1889-1976), Torgny (1890-1982), Lilly (1893-1953)och Gustaf (1896-1942). Hulda Fredrika är alltså halvsyster till Everts far Gustaf.

1908 emigrerade Hulda Fredrika till Australien eller möjligen Nya Zeeland. I kyrkoböckerna står båda länderna noterade.

 

    • 1884 - modern gifter sig med Emil Hägvide Larsson Lundgren från Ålkärr, Västra Ed
    • 1887 - flyttar till Rosendal, Follingbo
    • 1888 - flyttar till Lilla Mikkelsgård, Väskinde
    • 1889 - halvsystern Edla Maria Emilia föds
    • 1889 - flyttar till Lilla Hästnäs, Visby Landsförsamling
    • 1880 - flyttar till Klintebys, Klinte
    • 1890 - halvbrodern Torgny Karl Edvin föds
    • 1892 - flyttar till Stava, Barlingbo
    • 1893 - halvsystern Lilly Matilda Elvira föds
    • 1893 - flyttar till Rosendal, Follingbo
    • 1894 - flyttar till Socknen, Follingbo
    • 1895 - flyttar till Stenstugårds, Viklau
    • 1896 - flyttar till Broa, Halla och blir där fosterdotter hos skräddaren Salomon Johan Fredrik Karlqvist
    • 1896 - halvbrodern Gustaf Sven Napoleon - Everts far - föds
    • 1900 - flyttar till Stora Vikare i Viklau, Gotland och arbetar som piga
    • 1900 - flyttar till Lilla Thuna i Viklau, Gotland och arbetar som piga
    • 1901 - flyttar till Stenstugårds i Viklau Gotland och arbetar som piga
    • 1902 - flyttar till Burs i Norrlanda, Gotland och arbetar som piga
    • 1903 - flyttar till Dune i Dalhem, Gotland och arbetar som piga
    • 1904 - flyttar till Kakhuse i Väte, Gotland och arbetar som piga
    • 1905 - flyttar till Stenstugårds, Viklau
    • 1906 - flyttar till Österbys i Othem, Gotland och arbetar som piga
    • 1907 - modern Vendla Maria Kristina - Everts farmor - avlider
    • 1907 - flyttar till Stenstu, Endre och arbetar som piga
    • 1908 - emigrerar till Nya Zeeland alternativt Australien


_______________________________________________________________________________________

Aina Johanna Mikko, född 1914 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin


Aina Johannas föräldrar var bonden Johan Teodor Persson Mikko (1878-1923) och Wilhelmina Isaksson (1883-1937). Aina föddes som nummer sju i ordningen i en skara bestående av tolv syskon. Barnen kom till världen under åren 1905 till 1922.


Barnens mor äryngre syster till Astas far Isak (1878-1945).


Aina Johanna avled i Korpilombolo 16 september 1920. Dödsorsaken var kikhosta. Hon blev 5 år.


_______________________________________________________________________________________

december Andra december

_______________________________________________________________________________________

Beata Katarina Rantapää (född Rantatalo), född 1913 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mors kusinhustru


Beata är dotter till Arvid Rantatalo (1876-1937) från gården Rantatalo i Korpilombolo och Kajsa-Lena Koivuniemi (1874-1944) från Tärendö.


Sommaren 1937 gifter sig Beata med Väinö Rantapää (1915-2000) från Pirttiniemi och tillsammans fick dom tio barn.


    • 1937 - fadern Arvid avlider av tuberkulos
    • 1937 - gifter sig med Väinö Bertil Rantapää från gården Alapää i Pirttiniemi
    • 1937 - dottern Gunnel Ingegärd föds
    • 1939 - dottern Estrid Gunborg föds
    • 1940 - bosatt på gården Rantatalo i Korpilombolo och arbetar som jordbruksarbetare
    • 1941 - dottern Doris Vivianne föds
    • 1943 - sonen Charles Alrik föds
    • 1944 - modern Kajsa-Lena avlider av allmän svaghet
    • 1945 - dottern Lena Ann-Mari föds
    • 1947 - sonen Holger Arvid föds
    • 1949 - dottern Grethel Agneta Matilda föds
    • från omkring 1950 till omkring 1975 - bosatt i Korpilombolo
    • 1951 - dottern Inga-Britt Katarina föds
    • 1951 - dottern Inga-Britt Katarina avlider
    • 1953 - dottern Ingrid Britt-Marie föds
    • 1954 - sonen Leif Bertil föds
    • 1961 - dottern Gunnel Ingegärd gifter sig med Ivar Oskar Johansson från Markusvinsa
    • 1966 - sonen Charles Alrik gifter sig med Hildur Iris Finni från Gudmundisaari, Teurajärvi
    • 1967 - dottern Doris Vivianne gifter sig med Peter Wilhelm från Ungern
    • 1973 - dottern Lena Ann-Mari gifter sig med Nils Börje Roland Larsson från Gammelgården, Nederkalix
    • 1973 - dottern Estrid Gunborg gifter sig med Karl Rune Oskar Lind från Vamsta, Valö i Uppland
    • 1975 - sonen Holger Arvid gifter sig med Anna-Lena Engman från Gällivare
    • 1976 - dottern Gunnel Ingegärd skiljer sig från maken Ivar Oskar
    • 1976 - dottern Ingrid Britt-Marie gifter sig med Kjell Bertil Nordmark från Korpilombolo
    • 1979 - dottern Grethel Agneta Matilda gifter sig med Per Anders Nyrén från Uppsala
    • från omkring 1980 till 2000 - bosatt på Bergvägen i Korpilombolo
    • 1981 - dottern Doris Vivianne skiljer sig från maken Peter
    • 1995 - dottern Estrid Gunborg skiljer sig från maken Karl Rune Oskar


Beata avled i Korpilombolo 7 augusti 2003. Hon blev 89 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Tredje december

_______________________________________________________________________________________

Isak Andersson, född 1845 i Råneå, Norrbotten


Astas svåger Åkes halvbror Birgers farfar


Åke som var gift med Astas syster Alina (1926-2015) var yngst i en skara av fyra helsyskon. Mor var kaféidkaren Hildur Amanda Bergdahl (1890-1941). När Åke var två år fick han en halvbror som fick namnet Birger Arvid (1924-2008). Fader var Isak Arvid Isaksson (1882-1965) från Holmfors i Överluleå församling. Hildur och Isak var aldrig gifta. Isak Andersson är alltså farfar till Åkes halvbror Birger Arvid.


Isak är en del av vår släkt släkt om än bara i marginalen. Han var mjölnare till yrket och i oktober 1874 gifte han sig med Kajsa Brita Ek (1853-). Också hon kom från Råneå. Sonen Isak Arvid (1882-1965) som var träarbetare till yrket träffade Hildur. Tillsammans fick dom två barn. Förstfödda Birger Arvid har vi redan nämnt. Barn nummer två döptes till Bertil Harry (1925-1991). Birger och Bertil är alltså halvbröder till Astas svåger Åke.


Isak avled i Vibbyn 9 mars 1902. Han blev 56 år.


_______________________________________________________________________________________

Vilhelmina Rantapää, född 1902 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas moster


Vilhelmina är dotter till Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) och Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903).

I familjen fanns sedan tidigare två barn, dottern Hilma Maria (1899-1979) och sonen Otto Einar (1900-1938). Hilma Maria är Astas mor.

Familjen bodde vi den här tiden på gården Alapää i Pirttiniemi strax öster om Korpilombolo.


Vilhelmina avled i Pirttiniemi 8 augusti 1903. Hon blev 8 månader.


_______________________________________________________________________________________

december Fjärde december

_______________________________________________________________________________________

Johannes Olofsson Mattila, född 1815 i Kuivakangas, Norrbotten


Astas farfars farfar


Johannes är förstfödd son till Olof Andersson Mattila (1792-1837) och Anna Johansdotter (1793-1871). Han fick sju syskon; sex bröder och en syster.


Johannes är förmodligen den förste i släkten som förknippas med namnet Haapaniemi. I mitten av 1800-talet bodde han med sin familj på skattehemmanet Haapaniemi i Juoksengi. Kanske är det i samband med detta som familjen fick namnet Haapaniemi.

 

År 1850 dömdes Johannes för skogsåverkan.

 

I februari 1836 gifte sig Johannes som arbetade som bonde, med Cecilia Johansdotter (1813-1870) från Rovanpää i Kuivakangas. Paret fick åtta barn födda under åren 1836 till 1859. Ett av dessa, nummer två i ordningen, döptes till Peter (1839-1910). Han i sin tur blev far till elva barn. Tre med första hustrun Britta (1829-1868)och åtta med andra hustrun Maria Wahlborg (1839-1911). Ett av de tre barnen med hustrun Britta var Johan (1864-1918), Astas farfar.


Johannes avled i Juoksengi 4 september 1879. Han blev 63 år.


_______________________________________________________________________________________

Henrik Henriksson Saatio, född 1831 i Iso Puolamajärvi, Norrbotten


Astas mormors mors svåger


Henrik är son till Henrik Larsson (1799-) och Sofia Magdalena Nilsdotter (1796-1864).

I december 1862 gifte sig Henrik med Christina Ulrica Nilsdotter Jatko (1844-1873) från Jerijärvi. Tillsammans fick dom fem barn, två pojkar och tre flickor.

 

Året efter hustruns död gifte sig Henrik på nytt. Hans nya hustru var Johanna Gustafsdotter Haapaniemi (1851-1943) från gården Paha i Suaningi. I det äktenskapet fick Henrik ytterligare fem barn, fyra pojkar och en flicka.


Andra hustrun är syster till Astas mormors mor Matilda (1856-1899).


    • 1862 - gifter sig med Christina Ulrica Nilsdotter Jatko från Jerijärvi
    • 1863 - dottern Sofia Wilhelmina föds
    • 1864 - modern Sofia Magdalena avlider 
    • 1864 - sonen Johan Henrik föds
    • 1866 - sonen Isak föds
    • 1867 - dottern Matilda föds
    • 1868 - dottern Anna Maria föds
    • 1873 - hustrun Christina Ulrica avlider av lungsot
    • 1874 - gifter sig med Johanna Gustafsdotter Haapaniemi från gården Paha i Suaningi
    • 1876 - sonen Oskar föds
    • 1876 - sonen Oskar avlider
    • 1877 - sonen Oskar Hjalmar föds
    • 1878 - sonen Oskar Hjalmar
    • 1879 - sonen Petter Hjalmar föds
    • 1880 - sonen Johan Henrik avlider
    • 1880 - sonen Petter Hjalmar avlider
    • 1882 - paret får ett dödfött gossebarn
    • 1884 - dottern Emma Kristina föds
    • 1884 - dottern Emma Kristina avlider
    • 1897 - dottern Matilda avlider
    • 1897 - dottern Anna Maria avlider av lungsot


Henrik avled i Iso Puolamajärvi 24 april 1885. Dödsorsaken var lungsot. Han blev 53 år.


_______________________________________________________________________________________

Albert Gotthard Lundgren, född 1869 i Blistena, Småland


Everts farfar Emils kusin


Alberts föräldrar var Johan Lundgren (1832-1895) och Christina Larsdotter (1837-1894). I familjen fanns ytterligare fem barn, fyra pojkar och en flicka. Albert föddes som nummer tre i ordningen.

Barnens far ärbror till Everts farfars far Lars Peter (1825-1901).


Albert Gotthard avled i Blistena 29 maj 1870. Dödsorsaken var scharlakansfeber. Han blev 4månader.


_______________________________________________________________________________________

december Femte december

_______________________________________________________________________________________

Josefina Isaksson Kuru (född Hansdotter Nyberg), född 1859 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas bror Fahles hustru Ruths mormor


Josefinas föräldrar var bonden Hans Nilsson Nyberg (1817-1898) och Eva Cajsa Olofsdotter Jatko (1824-1912).


Josefina fick nio barn tillsammans med Oskar Isaksson Kuru från Jerijärvi som hon gifte sig med sommaren 1887.

Ett av barnen, dottern Edla Sofia (1895-1988) gifte sig i juli 1925 med lekmannapredikanten Oskar Fredrik Isaksson Kalla (1897-1986) från Saittajärvi i Tärendö församling. Deras förstfödda var dottern Ruth (1926-2007) och hon kom att gifta sig med Astas bror Fahle (1929-1981).


    • 1885 - flyttar till gården Jatko i Jerijärvi
    • 1885 - sonen Evert Svante föds
    • 1887 - gifter sig med Oskar Isaksson Kuru från Jerijärvi
    • 1887 - sonen Hugo Oskar föds
    • 1889 - dottern Jenny Maria föds
    • 1891 - dottern Edla Sofia föds
    • 1891 - dottern Edla Sofia avlider
    • 1892 - sonen Fabian Ferdinand föds
    • 1892 - sonen Fabian Ferdinand avlider
    • 1892 - sonen Evert Svante avlider
    • 1893 - sonen Fabian Evert föds
    • 1895 - dottern Edla Sofia föds
    • 1897 - dottern Frida Teresia föds
    • 1898 - fadern Hans avlider
    • 1899 - dottern Alvina Josefina föds
    • 1903 - dottern Alvina Josefina avlider
    • 1904 - dottern Jenny Maria avlider
    • 1910 - flyttar till Ohtanajärvi
    • 1910 - flyttar till gården Uusitalo, Ohtanajärvi
    • 1912 - modern Eva Cajsa avlider av ålderdomssvaghet
    • 1922 - make Oskar avlider av blodförgiftning
    • 1931 - dottern Frida Teresia avlider av lungsot


Josefina avled i Ohtanajärvi 1932. Dödsorsaken var ålderdomssvaghet. Hon blev 72 år.


_______________________________________________________________________________________

Hilma Johanna Kyrö (född Wennberg), född 1878 i Ruokojärvi, Norrbotten


Astas mormors far Pers svägerska


Hilma är dotter till gästgivaren Karl Johansson Wennberg (1837-1913) och Greta Henriksdotter (1833-1882).


I mars 1900 gifte hon sig med drängen Herman Persson Kyrö (1874-1947) från gården Huhta i Suaningi. Tillsammans fick dem fyra barn, en flicka och tre pojkar.


Makens halvbror Per (1853-1922) är Astas mormors far.


    • 1882 - modern avlider av nervfeber
    • 1884 - systern Maria Josefina avlider
    • 1900 - gifter sig med Herman Persson Kyrö från Suaning
    • 1900 - får tvillingar; dottern Maria och ett dödfött gossebarn
    • 1902 - sonen Johan Oskar föds
    • 1904 - sonen Frans Emil föds
    • 1913 - fadern Karl avlider av magcancer
    • 1947 - maken Herman avlider
    • 1950 - bosatt i Ruokojärvi
    • 1958 - sonen Frans Emil avlider


Hilma Johanna avled i Ruokojärvi 15 mars 1960. Hon blev 81 år och ligger begravd på Matarengi Kyrkogård i Övertorneå.


_______________________________________________________________________________________

december Sjätte december

_______________________________________________________________________________________

Karolina Lundgren (född Holmgren), född 1825 i Tjustad, Småland


Everts farfar Emils mor


Karolina är fjärde barnet i en syskonskara på sju barn. Föräldrar var Magnus Holmgren (1781-1847) från Ukna och Stina Greta Stenström (1790-1881).


År 1850 gifte sig Karolina med Lars Peter Lundgren (1825-1901) från Ålkärr och tillsammans fick dom tio barn. Ett av dessa var Emil (1864-1940), Everts farfar.


Karolina levde ett mycket fattigt liv. Enligt notering i husförhörsbok för år 1881-86 var familjen utfattig och senare noterades hon som fattighjon. år 1903 flyttade hon från Blistena till fattighuset i Västra Ed där hon levde resten av sitt liv.


Karolina avled i Västra Ed 13 december 1904. Dödorsaken var ålderdom. Hon blev 79 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Evald Haapaniemi, född 1923 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas kusin


Johans föddes som nummer fem i en syskonskara på tio barn. Föräldrar var skomakaren Karl Johan Haapaniemi (1891-1967) från Kuivakangas och Anna Teresia Eriksson (1895-1961) från Teurajärvi.


Faderns yngre bror Emil (1893-1960) är Astas far.


Johan Evald avled i Jänkisjärvi 29 augusti 1927. Han blev 3 år.


_______________________________________________________________________________________

Sven Ingvar Andersson, född 1926 i Lofta, Småland


Everts syssling


Sven Ingvar var yngst i en skara på sju barn. Föräldrar var stalldrängen Axel Hugo Andersson (1879-1935) från Tryserum i Östergötland och Alma Viktoria Lundgren (1882-1944) från Västra Ed i Småland.

Moderns far tillika Sven Ingvars morfar hette Gustaf Larsson Lundgren (1858-1942) och han är äldre bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


Sven Ingvar hamnade så småningom i Norrahammar. När och varför är en så länge okänt. Han är begravd på Skogskyrkogården i Jönköping. Läs mer om Sven Ingvar under "Berättelser".


    • 1935 - fadern Axel Hugo Andersson avlider av lunginflammation
    • 1938 - flyttar till Forserum i Lofta församling, Småland
    • 1941 - flyttar till Hägg i Lofta församling, Småland
    • 1944 - modern Alma Viktoria avlider av hjärnblödning
    • 1947 - gifter sig med Eva Ester Friedmann från Ungern
    • 1950 - bosatt i Lilla Spånhult, Norrahammar
    • 1952 - dottern Monika Elisabeth föds
    • 1969 - systern Märta Elisabeth avlider
    • 1976 - brodern Tore Henrik avlider
    • fram till sin död bosatt på Östra Hjälmsgatan i Norrahammar


Sven Ingvar avled i Norrahammar 19 januari 1981. Han blev 54 år och ligger begravd på Skogskyrkogården i Jönköping.


_______________________________________________________________________________________

december Sjunde december

_______________________________________________________________________________________

Karl Johan Sturk, född 1879 i Kannusjärvi, Norrbotten


Astas farfar Johans halvbror Petters hustru Hilmas första make


Karl Johans mor var Brita Lisa Pehrsdotter Sturk (1851-1920) från Turtola i Övertorneå församling. Fader är okänd.

I november 1901 gifte sig Karl Johan med Hilma Matilda Johansdotter (1879-1956) från samma by. Tillsammans fick paret fem barn födda under åren 1901 till 1909. I slutet av december 1913 skrevs Karl Johan in i boken över obefintliga. Där hamnar personer vars bostadsadress är okänd. Var Karl Johan tog vägen är okänt. Kanske for han till Nordamerika.


Två år efter att Karl Johan försvunnit födde hustrun Hilma sitt sjätte barn och ytterligare två år senare föddes nummer sju. Inget av dessa två barns far är känd.


I augusti 1918 gifte sig Hilma på nytt. Den nye maken var Petter Olof Raunavaara (1879-1949) från Kuivakangas. Det paret fick tre barn, sonen Petter Andreas (1919-2000) och döttrarna Maj Karin (1923-2014) och Ulla Rakel (1927-2018).


Maken Petters halvbror Johan (1864-1918) är Astas farfar. Brödernas far var Per Johansson Raunavaara (1839-1910). Petters mor var Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) från Finland och Johans mor var Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) från Lukkari i Övertorneå församling.


_______________________________________________________________________________________

Sven Vigilius Danielsson, född 1902 i Stockholm, Södermanland


Everts brylling/fyrmänning Astrids make


Sven som var cellulosaarbetare i Edsbruk gifte sig på sensommaren 1930 med Astrid Ingegärd Margareta Lundgren (1909-1979) från Hellerö strax norr om Loftahammar.

Hustruns mor Ida Matilda (1886-1951) var gift med Karl Ture Lundgren (1894-1941). Han var inte Astrids far, hennes far var okänd. Karl Ture som alltså blev Astrids styvfar är syssling till Everts far Gustaf (1896-1942).

Karl Tures och Gustafs morfars far respektive farfars far var torparen Petter Olofsson Lundgren (1794-1869) från Helgenäs i Eds församling som ligger i norra delen av Kalmar län.


Om Sven och Astrid fick några barn är än så länge okänt.


Sven Vigiliusavled i Edsbruk 20 april 1971. Han blev 68 år.


_______________________________________________________________________________________

Bertil Harry Isaksson, född 1925 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas svåger Åkes halvbror


Bertil är yngst av två bröder vars mor var Hildur Amanda Bergdahl Palo (1890-1941) från Korpilombolo och far var Isak Arvid Isaksson (1882-1965) från Holmfors i Överluleå församling. Föräldrarna var inte gifta med varandra.


Bertil hade fem halvsyskon. Fyra äldre och ett ett yngre. Bland de äldre hittar vi Åke Bergdahl (1922-1975). Han gifte sig 20 december 1947 med Astas storasyster Alina (1926-2015).


Syskonens mor Hildur födde sju barn. Fadern till fem av dom är okänd medan fadern till Bertil och hans bror Birger (1924-2008) alltså var Isak Arvid Isaksson som var träarbetare till yrket.

Vad vi vet förblev Hildur ogift.


Om Bertils öde vet vi inte så mycket. Vi vet att han kom att gifta sig och att han skilde sig i oktober 1969.


Bertil Harry avled i Västerås 6 juli 1991. Han blev 65 år.


_______________________________________________________________________________________

december Åttonde december

_______________________________________________________________________________________

Anders Petter Bjersander, född 1817 i Guldrupe, Gotland


Everts mor Ellens halvsyster Huldas svärfar Carls far


Petters föräldar var torparen Anders Bjersander (1783-1831) och Catharina Cajsa Aronsdotter (1797-1867).

Sonen som kom att arbeta som bonde, gifte sig i november 1848 med Gustafva Margareta Carlsdotter (1826-1905). Också hon kom från Guldrupe som ligger ett par mil nordost om Klintehamn på Gotland. Vad vi vet så här långt fick paret två barn.Sonen Carl Oscar Ferdinand (1849-1926) och dottern Christina Gustfva Amanda (1852-1870).


Carl Oscar som precis som sin far, arbetade inom jordbruket gifte sig i september 1870 med Margaretha Dorothea Jacobsdotter (1847-1905) från Stånga. Paret fick åtta barn. Ett av dessa, sonen Elis (1876-1928) träffade en flicka från fastlandet. Hennes namn var Hulda Serafima Sofia Carlsdotter (1882-1951) och hon var född i Eringsboda, Blekinge. I november 1898 flyttade hon från hemmet till Viklau församling på Gotland.

Huldas halvsyster var Everts mor Ellen (1897-1935) som också hon hamnade på Gotland. Hon flyttade till ön i maj 1915.


Anders Petter avled i Guldrupe 21 juni 1868. Han blev 50 år.


_______________________________________________________________________________________

december Nionde december

_______________________________________________________________________________________

Axel Walfrid Lundgren, född 1896 i Edsbruk, Småland


Everts far Gustafs kusin


Petters föräldrar var fabriksarbetaren Gustaf Larsson Lundgren (1858-1942) från Hagalund och Hulda Kristina Nilsdotter (1860-1931) från Ringtorp. Både Hagalund och Ringtorp ligger i Västra Ed församling.


Familjen flyttade till Edsbruk 1899 där fadern och senare även sonen, kom att ta anställning som cellulosaarbetare.


I april 1926 gifte sig Axel med Edit Linnea Josefina Andersson (1901-1988) från Stensö, Hellerö som ligger ca 10 km sydöst om Edsbruk. Vad vi vet så här långt fick paret inga barn.


Axels far Gustaf är äldre bror till Everts farfar Emil.


    • 1899 - flyttar till Eds Cellulosafabrik i Edsbruk
    • 1916 - skrivs in till militärtjänst vid Kronobergs regemente i Ljungby, Småland
    • omkring 1920 - arbetar som cellulosaarbetare vid fabriken i Edsbruk
    • 1926 - gifter sig med Edit Linnea Josefina Andersson från Stensö, Hellerö
    • 1950 - bosatt i Edsbruk och arbetar som tvättare
    • 1960 - bosatt i Edsbruk och arbetar som cellulosaarbetare


Axel avled i Edsbruk 8 augusti 1963. Han blev 66 år och ligger begravd på Västra Eds Nya Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Sigrid Sofia Haapasaari (född Haara), född 1906 i Keräsjoki, Norrbotten


Astas morfar Isaks halvsyster Matildas svägerska Fredrikas son hustru


Sigrid gifte sig i augusti 1925 med Sanfrid Oskar Haapasaari (1883-1956) från Korpikylä. Tillsammans fick dom tio barn födda under åren 1926 till 1946.


Sigrids svärmor Fredrika (1850-1924) är syster till Oskar Isaksson Haapasaari (1855-1950) som var gift med Matilda Uusitalo (1866-1958). Hennes halvbror Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) är Astas morfar.


    • 1925 - flyttar till Korpikylä
    • 1925 - gifter sig med Sanfrid Oskar Haapasaari från Korpikylä
    • 1926 - dottern Astrid Sofia Fredrika föds
    • 1928 - dottern Ada Sofia Aurora föds
    • 1930 - sonen Oskar Erik föds
    • 1930 - flyttar till Keskitalo, Toss
    • 1931 - dottern Alli Sigrid Ingeborg föds
    • 1933 - sonen Edvin Isak föds
    • 1934 - sonen Nils Sanfrid föds
    • 1936 - sonen Tage Lennart föds
    • 1938 - sonen Per Anders föds
    • 1940 - sonen Bengt Albin föds
    • 1946 - dottern Lilly Anita föds
    • 1950 - bosatt i Tossa Karhuvaara
    • 1956 - maken Sanfrid Oskar avlider
    • 1960 - bosatt i Tossa Karhuvaara


Sigrid Sofia avled i Karungi 20 september 1982. Hon blev 75 år och ligger begravd på Karungi Gamla Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Anna Elisabeth Niva, född 1904 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mor Hilmas syssling


Anna är dotter till Oskar Britasson Niva (1869-1949) från Teurajärvi och Hilma Haapaniemi (1876-1961) från Suaningi. Anna föddes som nummer två i ordningen, äldst var Svea Adela (1903-1965) och yngst var Gösta Vilhelm (1918-1978). Totalt var dom tio syskon, tre flickor och sju pojkar.


Barnens mormor Helena Gustafsdotter Haapaniemi (1848-1889) är Astas mormors mor.


Anna Elisabeth avled i Korpilombolo 9 januari 1905. Hon blev 1 månad.


_______________________________________________________________________________________

Erik Folke Lundgren, född 1906 i Västra Bjärserum, Östergötland


Everts far Gustafs syssling


Erik är son till Gottfrid Johan Lundgren (1875-1957) från Blistena i Småland och Augusta Charlotta Karlsson-Mars (1882-1950) från Stora Örsäter i Östergötland.

Erik var mellanbarnet i en skara på fem syskon. Erik förblev ogift och avled i november 1958.


Eriks farfar Johan (1832-1895) är bror till Everts farfars far Lars Peter Lundgren(1825-1901).


    • 1907 - flyttar till Stora Örsäter Gästgivaregård
    • 1909 - flyttar till Berga i Lilla Örsäter
    • 1909 - brodern Elis Nils föds
    • 1911 - flyttar till Norrby, Grebo församling
    • 1916 - flyttar till Nysäter, Ytterby i Värna församling
    • 1917 - flyttar till Backasand i Björsäter församling
    • 1918 - flyttar till Paulstorp/Lakviks gård i Björsäter församling
    • 1920 - systern Alice Margareta föds
    • 1924 - flyttar till Forsaström, Östergötland
    • 1926 - skrivs in till militärtjänst
    • 1928 - flyttar till Tollstad, Åsebo i  Östergötland
    • 1950 - bosatt i Tollstad, Åsebo i Östergötland och arbetar som linjearbetare
    • 1950 - modern Augusta Charlotta avlider
    • 1957 - fadern Gottfrid Johan avlider


Erik Folke avled i Åsebo 5 november 1958. Han blev 51 år och ligger begravd på Gärdserums Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Tionde december

_______________________________________________________________________________________

Jacob Elof Bjersander, född 1873 i Krasse, Gotland


Everts mor Ellens halvsyster Huldas svåger


Jacobs föräldrar var Carl Oskar Ferdinand Bjersander (1849-1925) och Margaretha Dorothea Jacobsdotter (1847-1905).


När Jacob var16 år emigrerade han till Amerika. Vad som händer därefter är okänt.


Jacobs bror Elof Elis (1876-1928) gifte sig våren 1900 med Hulda Serafia Sofia Carlsdotter (1882-1951) från Eringsboda i Blekinge. Hulda är halvsyster till Everts mor Ellen (1897-1935).


_______________________________________________________________________________________

Augusta Josefina Ottilia Nilsson (född Karlsson), född 1877 i Sörvik Bussevik, Småland


Everts farbror Torgnys ingifta svägerska


Augusta är dotter till Karl Johan Nilsson (1846-) och Anna Greta Gabrielsdotter (1842-).

 

Senvintern 1920 gifte sig Augusta med sjömannen Karl August Nilsson (1878-1952) från torpet Skälseboda i Boda Kvarn som ligger i Tuna församling. Vad vi vet så här långt fick paret ett barn, dottern Helga Augusta (1904-1994).


Augusta make är äldre bror till Alma Augusta (1892-1963) som tillsammans med Everts farbror Torgny (1890-1982) är föräldrar till Evert Nils Torgny (1920-2012). Vad vi tror oss veta var aldrig Alma och Torgny gifta med varandra.


Augusta Josefina Ottilia avled i Stockholm 29 januari 1934. Dödsorsaken var lunginflammation. Hon blev 56 år.


_______________________________________________________________________________________

Wilhelmina Hjärtström, född 1905 i Torneåfors, Norrbotten


Astas svägerska Ruths faster Annas svägerska


Wilhelminas föräldrar var Oskar Johansson Hjärtström (1856-1908) från Pajala och Anna Greta Wikström (1871-1953) från Tärendö.


Wilhelmina var näst yngst i en skara bestående av sju barn, fem pojkar och två flickor. Syskonen hade dessutom två halvsyskon. Faderns första hustru Johanna Mäki (1874-1893) avled i barnsängsfeber dagen efter födelsen av dottern Maria Johanna (1893-1922).


Maria Johannas storebror Ture Johan (1891-1973) likaledes halvbror till Wilhelmina, gifte sig hösten 1931 med Anna Ingeborg Kalla (1897-1986) från Saittajärvi i Tärendö församling. Annas tvillingbror Oskar Fredrik (1897-1986) är svärfar till Astas bror Fahle (1929-1981). Fahles hustru, Oskars dotter hette Ruth (1926-2007).


Wilhelmina avled i Torneåfors 17 januari 1908. Hon blev 2 år.


_______________________________________________________________________________________

december Elfte december

_______________________________________________________________________________________

Adam Persson Niemi, född 1825 i Pello, Norrbotten


Astas morfars andra hustrus kusin Sofias svärfar


Adam föddes på gården Niemi i Pello som ligger vid gränsen till Finland rakt öster om Korpilombolo. Hans föräldrar var Per Persson (1793-1863) och Maria Persdotter (1798-)

I februari 1849 gifte sig Adam med Greta Johansdotter (1822-1919) från Överkalix. Ett av deras barn, sonen Isak (1850-1911) gifte sig sommaren 1884 med Sofia Wilhelmina Henriksdotter Saatio (1863-1937) från Iso Puolamajärvi.


Sofias kusin Hilda Karolina (1887-1966) gifte sig i augusti 1909 med änklingen Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) från Pirttiniemi. Isaks första hustru var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi. Isak och Hilda är Astas morföräldrar.


    • 1845 - flyttar till Pajala, Norrbotten
    • 1849 - flyttar till Teurajärvi
    • 1849 - gifter sig med Greta Johansdotter från Överkalix
    • 1850 - sonen Isak föds
    • 1863 - fadern Per avlider


Adam avled i Teurajärvi 20 februari 1893. Dödsorsaken var slag. Han blev 67 år.


_______________________________________________________________________________________

Christina Catharina Stinasdotter Kuoppala Haapaniemi, född 1846 i Suaningi, Norrbotten


Astas mormors mors halvsyster


Christina föddes på gården Paha i Suaningi och är dotter till Christina Jonasdotter Hollsten (1821-1893) från Suokola i Övertorneå församling. Fadern är okänd.


I augusti 1881 gifte sig Christina med handlaren Michael Wachrameijeff Remenzeff (1846-1897) från Archangelsk i Ryssland. I juli samma år föddes första barnet, Anna Sofia (1881-1904). Paret fick ytterligare tre barn. Döttrarna Maria Kristina (1883-1920) och Greta Johanna (1885-1926) samt sonen Johan (1887-1907).


Christinas mor gifte sig sommaren 1847 med Gustaf Isaksson Kuoppala Haapaniemi (1826-1881) från Pirttiniemi och tillsammans fick dom åtta barn. Ett av dessa, dottern Matilda (1856-1899) gifte sig i mars 1878 med Per Persson Kyrö (1853-1922) och dom i sin tur fick sju barn. Förstfödd var dottern Hilda Maria (1878-1903) och hon gifte sig i februari 1899 med Isak Benjamin Rantpää (1878-1945). Hilda och Isak är Astas morfar. Christinas mor är alltså Astas mormors mormor.


    • 1847 - modern Christina gifter sig med Gustaf Isaksson Kuoppala Haapaniemi från Pirttiniemi
    • 1848 - halvsystern Helena föds
    • 1849 - halvbrodern Johan Peter föds
    • 1851 - halvsystern Maria Johanna avlider
    • 1851 - halvsystern Johanna föds
    • 1853 - halvsystern Maria Elisabeth föds
    • 1856 - halvsystern Matilda föds
    • 1858 - halvbrodern Isak föds
    • 1862 - halvsystern Vilhelmina föds
    • 1865 - flyttar till Suaningi
    • 1869 - flyttar till Pajala
    • 1870 - halvbrodern Isak avlider
    • 1872 - halvsystern Vilhelmina avlider
    • 1872 - flyttar till gården Haapaniemi i Suaningi
    • 1875 - flyttar till Suaningi
    • 1881 - styvfadern Gustaf avlider
    • 1881 - dottern Anna Sofia föds
    • 1881 - gifter sig med handlaren Michael Wachrameijeff Remenzeff från Kem i Archangelsk, Ryssland
    • 1883 - dottern Maria Kristina föds
    • 1885 - dottern Greta Johanna föds
    • 1887 - sonen Johan föds
    • 1889 - halvsystern Helena avlider


Christina Catharina avled i Suaningi 5 maj 1890. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 43 år.


_______________________________________________________________________________________

Karl Elis Välivainio, född 1887 i Orjasjärvi, Norrbotten


Astas farfar Johans kusin


Karl Elis föddes som nummer tre i ordningen i en skara på sju barn. Föräldrarna var Anders Välivainio (1851-1901) som tidigare hade efternamnet Johansson Haapaniemi från Juoksengi och Johanna Laitamaa (1855-1921) från Kuusijärvi.

 

Fadern är yngre bror till Astas farfars far Per Johansson Raunavaara (1839-1910).

 

Karl Elis avled i Orjasjärvi 3 mars 1888. Dödsorsaken var lunginflammation. Han blev 3 månader.


_______________________________________________________________________________________

Jenny Maria Palo (född Svala), född 1888 i Iso Puolamajärvi, Norrbotten


Astas mormor Hildas kusin


Jenny är dotter till Johan Johansson Svala (1857-1936) och Johanna Gustafsdotter Haapaniemi (1851-1943). Föräldrarna var inte gifta med varandra. Jenny hade ett syskon, systern Emma Kristina (1886-1886).


Systrarnas mor är syster till Astas mormors mor Matilda (1856-1899).


    • 1914 - flyttar till Korpilombolo
    • 1916 - flyttar till Liminkajärvi kronotorp i Korpilombolo församling
    • 1917 - flyttar till Iso Puolamajärvi
    • 1921 - gifter sig med Hugo Georg Palo från Sattajärvi
    • 1921 - dottern Maria Regina föds
    • 1929 - flyttar till Sattajärvi
    • 1935 - maken Hugo Georg avlider
    • 1936 - fadern Johan avlider av ålderdomssvaghet
    • 1943 - modern Johanna avlider av ålderdomssvaghet
    • 1950 - bosatt i Kiruna
    • 1960 - bosatt i Tuollavaara


Jenny Maria avled i Tuollavaara 27 september 1961. Hon blev 72 år och ligger begravd på Kiruna Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Tolfte december

_______________________________________________________________________________________

Johan Bredberg, född 1848 i Kyrkebyn Västra Ed, Småland


Everts farfar Emils kusin


Johan är son till Carl Bredberg (1825-1911) och Maja Lisa Lundgren (1821-1907). Johan var förstfödd i en syskonskara på sex barn.


Hösten 1848 gifte sig Johan med Anna Charlotta Larsdotter (1848-1931) från Vinäs. Paret fick sex barn födda under åren 1871 till 1889. Förutom att i unga år arbeta som dräng jobbade Johan även som snickare och maskinist. I oktober 1890 lämnade Johan och familjen hemförsamlingen och flyttade till Huskvarna.


Johans mor Maja Lisa är äldre syster till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


Johan avled i Huskvarna 21 juni 1920. Dödsorsaken var lunginflammation. Han blev 71 år.


_______________________________________________________________________________________

Kajsa-Lena Rantatalo (född Koivuniemi), född 1874 i Tärendö, Norrland


Astas mors kusinhustru


xxx.


Kajsa-Lena avled i Korpilombolo 5 februari 1944. Dödsorsaken var allmän svaghet. Hon blev 69 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Oskar Alexander Haapasaari, född 1917 i Seskarö, Norrbotten


Astas morfars halvsysters sonson


Oskar är son till sågverksarbetaren Leo (1887-1950) Ida Sofia (1892-1965). I familjen fanns ytterligare fyra barn; två flickor och två pojkar.


    • 1921 - brodern Seth Allan föds
    • 1923 - systern Berta Sylvia föds
    • 1929 - flyttar till Ohtanajärvi


Oskar avled i Ohtanajärvi 20 april 1936. Dödsorsaken var lunginflammation. Han blev 18 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Trettonde december

_______________________________________________________________________________________

Josefina Saatio (född Rantatalo), född 1868 i Jerijärvi, Norrbotten


Astas far Isaks styvmor Johannas kusin


Josefinas föräldrar var klockaren och bonden Erik Johansson Rantatalo (1836-1880) från Jerijärvi Lena Stina Henriksdotter (1837-1875) från Jänkisjärvi.

När Josefina var 24 år gifte hon sig med Karl Stefanus Saatio (1868-1946) från Kainulasjärvi. Paret fick elva barn födda under åren 1894 till 1914.


Josefinas kusin Johanna (1869-1944) gifte sig i april 1904 med änkemannen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) från Kuivakangas. Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kuittasjärvi som ligger strax om Svanstein vid Torne älv. Johan och Selma är Astas farföräldrar.


Josefina avled i Ohtanajärvi 26 augusti 1937. Dödsorsaken var hjärnblödning. Hon blev 68 år och ligger begravd på Korpilombolo kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Hilma Matilda Raunavaara (född Waara), född 1879 i Kannusjärvi, Norrbotten


Astas farfar Johans halvbror Petters hustru


I november 1901 gifter sig Hilma med Karl Johan Sturk (1879-) från Kannusjärvi. Paret fick fem barn födda under åren 1901 till 1909. Det sistfödda, Bror Elof (1909-1912), avlider sommaren 1912 endast tre och ett halvt år gammal.


Fyra år efter Bror Elofs födelse försvinner Karl Johan. Han skrivs in i boken över obefintliga. Där hamnar personer vars bostadsadress är okänd.


Efter makens försvinnande föder Hilma ytterligare två barn, döttrarna Helena Astrid Margareta (1915-1993) och Sylvia Ingrid Ingeborg (1917-2003). Barnens far är okänd.


Året efter Sylvias födelse gifter sig Hilma på nytt. Den nya maken är Petter Olof Raunavaara och han är halvbror till Astas farfar Johan (1864-1918). Familjen består nu av åtta personer. Förutom Hilma och Petter är det sex barn, fyra av dom tillsammans med Karl Johan Sturk och två av dom vars far är okänd.


Petter och Hilma får tillsammans tre barn; sonen Petter Andreas (1919-2000) samt döttrarna Karin Maj (1923-2014) och Rakel Ulla (1927-2018).


Hilma Matilda avled i Kuivakangas 6 mars 1956. Hon blev 76 år och ligger begravd på Matarengi Kyrkogård i Övertorneå.


_______________________________________________________________________________________

december Fjortonde december

_______________________________________________________________________________________

Isak Henriksson Hannu, född 1823 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas far


Isak som var bonde till yrket fick tillsammans med hustrun Maria Johanna Johansdotter (1831-1918) nio barn, tre pojkar och sex flickor. Bröllopet mellan Isak och Maria stod i Övertorneå församling 28 mars 1858.


Barn nummer sex i ordningen var dottern Johanna (1869-1944). Hon växte upp och gifte sig 17 april 1904 med den då 35 år gamle änkemannen Johan (1864-1918). Johan fick med sin första hustru Selma, tre barn varav det yngsta hette Emil (1893-1960), Astas far.


    • 1824 - systern Maria föds
    • omkring 1825 - flyttar till gården Hannu i Jänkisjärvi där han kom att arbeta som bonde
    • 1826 - brodern Johan Petter föds
    • 1828 - systern Anna Brita föds
    • 1828 - systern Anna Brita avlider av kikhosta
    • 1829 - brodern Eric Gustaf föds
    • 1832 - systern Eva Caisa föds
    • 1833 - systern Anna Brita föds
    • 1836 - brodern Henrik föds
    • 1836 - brodern Henrik avlider
    • 1837 - systern Lena Stina föds
    • 1840 - systern Elisabeth Margaretha föds
    • 1842 - brodern Michel föds
    • 1844 - systern Carolina föds
    • 1858 - gifter sig med Maria Johanna Johansdotter från Kuivakangas
    • 1859 - dottern Maria föds
    • 1860 - dottern Johanna föds
    • 1862 - dottern Johanna avlider
    • 1863 - sonen Johan föds
    • 1863 - sonen Johan avlider av mässlingen
    • 1864 - dottern Carolina föds
    • 1867 - dottern Anna Britta föds
    • 1868 - fadern Henrik avlider
    • 1869 - dottern Johanna föds
    • 1871 - sonen Isak föds
    • 1873 - dottern Catharina Wilhelmina föds
    • 1874 - brodern Michel avlider, han blev mördad
    • 1875 - systern Lena Stina avlider av lungsot
    • 1877 - dottern Maria gifter sig med Johan Petter Andersson från Jänkisjärvi
    • 1878 - sonen Lars Levi föds
    • 1886 - modern Anna Caisa avlider
    • 1890 - dottern Carolina avlider
    • 1891 - dottern Anna Britta gifter sig med Nils Henrik Larsson från Alshammar, Överkalix
    • 1893 - systern Elisabeth Margaretha avlider
    • 1896 - brodern Eric Gustaf avlider av lungsot
    • 1899 - dottern Catharina Wilhelmina gifter sig med Karl Arvid Niemi Annasson från Rutvik, Nederluleå
    • 1900 - systern Anna Brita avlider av lungsot
    • 1901 - systern Eva Caisa avlider
    • 1901 - brodern Johan Petter avlider


Isak avled i Jänkisjärvi 10 februari 1902. Dödsorsaken var ålderdomssvaghet. Han blev 78 år.


_______________________________________________________________________________________

Märta Hildegard Ullberg (född Larsson), född 1902 i Stora Kil, Värmland


Astas bror Åkes sambo Yvonnes mor


Märta var gift med Ernst Olof (1902-1963) och tillsammans fick dom dottern Yvonne (f 1936). Yvonne lever sedan 2003 tillsammans med Astas bror Åke (f 1936).


    • 1926 - flyttar till Ludvika och arbetar som hembiträde
    • 1927 - flyttar till Lillerud, Nor och arbetar som hembiträde
    • 1927 - flyttar till Filipstad och arbetar som hembiträde
    • 1928 - flyttar till Spånga, Stockholm
    • 1928 - modern Alma Augusta avlider
    • 1929 - flyttar till Vattängen, Lidingö och arbetar som tjänarinna
    • 1929 - flyttar till Hersby, Lidingö och arbetar som tjänarinna
    • 1930 - flyttar till Ludvika och arbetar som hushållerska och hembiträde
    • från 1930 till 1931 - bosatt i kvarteret Asea, Ludvika
    • från 1931 till 1932 - bosatt i kvarteret Heimdal, Ludvika
    • från 1932 - bosatt i kvarteret Asea, Ludvika
    • 1932 - gifter sig med Ernst Olov Ullberg från Ludvika
    • 1936 - dottern Yvonne Märtha föds
    • 1940 - bosatt i kvarteret Generatorn, Ludvika
    • 1942 - fadern Axel avlider av bröstsmärtor
    • 1950 - bosatt i kvarteret Asea, Ludvika
    • 1958 - dottern Yvonne Märtha gifter sig med Kjell Erik Nilsson från Gammelmo, Edsele
    • 1960 - bosatt på Hällvägen, Ludvika
    • 1963 - maken Ernst Olov avlider
    • 1970 - bosatt på Videvägen, Ludvika och arbetar som husföreståndarinna
    • 1975 - bosatt i Grangärde och arbetar som husföreståndarinna
    • 1980 - bosatt på Hällvägen, Ludvika
    • från omkring 1985 till 1986 - bosatt på Marnäsliden, Ludvika


Märta avled i Ludvika 26 september 1986. Hon blev 83 år och ligger begravd på Ludvika Gamla kyrkogård.


Märta

Maken Ernst

_______________________________________________________________________________________

december Femtonde december

_______________________________________________________________________________________

Johan Aronsson Niemi, född 1834 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas farbror Karl Johans hustru Teresias morfar


Johan var bonde eller landbonde till yrket och var gift med Anna Helena (1842-1922). Bröllopet stod i Korpilombolo Nyårsafton 1862. Tillsammans fick dom nio barn födda underåren 1863 till 1884. Ett av barnen, Kristina (1869-1953), fick tillsammans med maken Johan Gustaf (1862-1922) fyra barn. Ett av dessa döptes till Anna Teresia (1895-1961) och hon kom att gifta sig med Astas farbror, skomakaren Karl Johan (1891-1967).


Johan avled i Teurajärvi 30 november 1901. Han blev 66 år.


_______________________________________________________________________________________

december Sextonde december

_______________________________________________________________________________________

Lars Peter Lundgren, född 1825 i Björkelund, Småland


Everts farfars far


Lars Peter föddes i Björkelund, Västra Eds församling som ligger i norra delen av Kalmar Län. Föräldrarna var Petter Olofsson Lundgren (1794-1869) från Helgenäs och Maja Cajsa Jönsdotter (1797-1864) från Blistena.


Tillsammans med hustrun Karolina (1826-1904) fick Lars-Peter tio barn. Ett av dom hette Emil (1894-1940) och han är Everts farfar.


Lars Peter var förmodligen ingen mönstermedborgare. Vid tre tillfällen straffas han för stöld och inbrott. Vid tredje tillfället döms han till 2,5 mån straffarbete och 8 års medborgerlig förtroendeförlust.

Enligt Evert kom Lars Peter inte speciellt bra överens med sonen Emil. Emil lär ha kallat fadern för "bonnjävel" och i början av 1880-talet lämnade han föräldrarhemmet och drog till sjöss. Han var då blott 18 år gammal. Förmodligen sågs dom aldrig mer.


    • 1840 - flyttar till Stenserum i Blistena
    • 1841 - flyttar till Björkelund i Blistena
    • 1850 - sonen Johan Alfred föds
    • 1850 - gifter sig med Karolina Holmgren från Tjustad
    • 1852 - straffad för första resan stöld med inbrott
    • 1852 - dottern Carolina Mathilda föds
    • 1854 - dottern Albertina föds
    • 1855 - flyttar till socknen i Västra Eds församling
    • 1855 - straffad för andra resan stöld med inbrott
    • 1857 - dottern Charlotta föds
    • 1858 - flyttar till Hagalund i Blistena
    • 1858 - sonen Gustaf föds
    • 1858 - flyttar till socknen i Västra Eds församling
    • 1860 - dottern Christina Lovisa föds
    • 1861 - flyttar till Ålkärr i Stora Björka
    • 1863 - sonen Carl August föds
    • 1864 - modern Cajsa avlider av långvarig lidande
    • 1864 - sonen Emil - Everts farfar - föds
    • 1866 - sonen Axel föds
    • 1868 - straffad för tredje resan stöld med inbrott
    • 1868 - sonen Viktor föds
    • 1869 - fadern Petter - Everts farfars far - avlider av ålderdom
    • 1869 - sonen Viktor avlider av slag


Lars Peter avled i Ålkärr, Västra Ed 15 november 1901. Dödsorsaken var ålderdom. Han blev 75 år.


Noteringar om Lars Peter som har hittas i olika arkiv:


1855-05-19:


”Gifta drängen Lars Peter Lundgren, född den 16 december 1825 har försvarlig kristendomskunskap och begagnar de hela nådemedlen. Han var för tvenne år sedan tilltalad för stöld och har redan för länge sedan gjort sig illa känd.

Ed den 19 maj 1855.”

 

Underskrivet av pastor Joh. Olai


_______________________________________________________________________________________

Johan August Jonsson, född 1873 i Kattvik Dalarö, Södermanland


Everts kusin Tages svärmor Agdas styvfar


I februari 1896 gifte sig Johan med Anna Mathilda Pettersson (1862-1933) från Friggårds på Fårö. Paret fick två barn, dottern Nancy Henrietta (1898-1910) och sonen Girgo Johan Gembrig (1900-1967).


Innan äktenskapet med Johan hade Anna fött en dotter vars far är okänd. Dottern döptes till Agda Martina (1889-1939).

Agda Martina är mor till Gurlli Lovisa Sofia (1914-1986). Faderns namn var Oskar Johan Moritz Pettersson (1884-1968).

Gurllis make Tage (1914-1991) är kusin till Evert. Tages mor Hilda (1885-1934) är halvsyster till Everts mor Ellen (1897-1935).


Johan August avled i Tyresö 10 april 1946. Han blev 72 år.


_______________________________________________________________________________________

Anna Maria Lindström (född Lomm, tidigare gift Hörnblad), född 1897 i Innanbäcken, Norrbotten


Astas svägerskas farfars kusin


Anna var näst yngst i en syskonskara på åtta barn. Föräldrar var sågverksarbetaren Leander Loom (1858-1940) från Månsbyn och Albertina Ekman (1860-1942) från Gammelgården, Nederkalix.

I november 1924 gifter sig Anna med handelsresanden Johan Gustaf Adolf Hörnblad (1883-1954) från Hörnett, Själevad. Månaden efter föddes sonen Bertil Gustav (1924-1981). Äktenskapet varade i 13 år. Paret skilde sig i februari 1938.


Anna kom att gifta sig på nytt. Nästa make var Carl August Lindström (1882-1969) från Asper i Dunker församling.


    • 1900 - systern Edla Ottilia föds
    • 1903 - flyttar till Kyrkobordet, Nederkalix
    • 1912 - brodern Axel Ivar avlider av tuberkulos
    • från omkring 1915 - arbetar som sömmerska i Kalix
    • 1924 - gifter sig med Johan Gustaf Adolf Hörnblad från Hörnett, Själevad
    • 1924 - sonen Bertil Gustav föds
    • 1924 - flyttar till Näs, Anundsjö
    • 1932 - flyttar till Mo i Västernorrland
    • 1934 - flyttar till Järved, Arnäs
    • 1935 - flyttar till Örnsköldsvik
    • 1938 - skiljer sig från maken
    • 1940 - bosatt i kvarteret Haga i Örnsköldsvik och arbetar som sömmerska
    • 1940 - fadern Leander avlider av ålderdomssvaghet
    • 1942 - modern Albertina avlider av ålderdomssvaghet
    • 1946 - brodern Lars Anton avlider av astmatisk luftrörskatarr och sviktande hjärta
    • 1948 - sonen Bertil Gustav gifter sig med Britt Inger Nordström från Stockholm
    • 1950 - gifter sig med Carl August Lindström från Asper, Dunker
    • från omkring 1950 till 1969 - bosatt på Terminsvägen i Vändelsö och arbetar som sömmerska
    • 1954 - ex-maken Johan Gustaf Adolf avlider
    • 1955 - sonen Bertil Gustav skiljer från hustrun Britt Inger
    • 1956 - brodern Johan Arvid avlider
    • 1969 - brodern Karl Emil avlider
    • 1969 - maken Carl August avlider
    • 1970 - bosatt på Klarabergsvägen i Handen
    • 1975 - systern Selma Emelia avlider
    • 1981 - sonen Bertil Gustav avlider
    • 1983 - systern Edla Ottilia avlider
    • från omkring 1975 till 1992 - bosatt på Lorensbergsvägen i Handen


Anna avled i Handen 1 september 1992. Han blev 94 år och ligger begravd på Skogskyrkogården, Stockholm.


_______________________________________________________________________________________

Alma Gustava Kero (född Niemi, tidigare gift Rantapää), född 1902 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas mor Hilmas svägerska


Alma gifte sig sommaren 1923 med Otto Einar Rantapää (1900-1938) och tillsammans fick dom tio barn födda under åren 1923 till 1937. Otto var Astas mor Hilmas lillebror.


Elva år efter maken Ottos död gifte sig Alma på nytt. Den nya maken var Johan Axel Kero (1891-1976) från Ohtanajärvi.


En lite spännande twist kring det nya äktenskapet är att Johan Axels bror Gustaf Adolfs (1887-1960) barnbarn Ella är sambo med Astas systerson Kjell.


    • 1923 - gifter sig med Otto Einar Rantapää - Astas morbror - från Pirttiniemi
    • 1923 - dottern Sonja Sofia - Astas kusin - föds
    • 1923 - flyttar till Pirttiniemi
    • 1924 - dottern Agda Susanna - Astas kusin - föds
    • 1925 - dottern Astrid Eleonora - Astas kusin - föds
    • 1927 - sonen Helge Johan - Astas kusin - föds
    • 1929 - sonen Otto Magnus - Astas kusin - föds
    • 1931 - sonen Svante Gottfrid - Astas kusin - föds
    • 1932 - flyttar till gården Eriksberg i Korpilombolo
    • 1933 - sonen Inge Emil - Astas kusin - föds
    • 1934 - sonen Rune Adolf - Astas kusin - föds
    • 1936 - sonen Nils Erik - Astas kusin - föds
    • 1937 - dottern Alma Margareta - Astas kusin - föds
    • 1938 - maken Otto Einar - Astas morbror - avlider av blindtarmsinflammation
    • 1940 - modern Brita Sofia avlider av hjärtfel
    • 1942 - dottern Sonja Sofia - Astas kusin - avlider av TBC
    • 1947 - dottern Doris Marianne föds
    • 1949 - gifter sig med Johna Axel Kero från Ohtanajärvi
    • från omkring 1950 till 1973 - bosatt i Ohtanajärvi
    • 1951 - sonen Helge Johan - Astas kusin - gifter sig med Inez Maria Gustafsson från Markusvinsa
    • 1953 - sonen Otto Magnus - Astas kusin - gifter sig med Maria Margareta Juntti från Laitamaa
    • 1954 - fadern Johan avlider
    • 1957 - dottern Astrid Eleonora - Astas kusin - gifter sig med Nils Olof Ehrngren från Halnatorp, Halna
    • 1957 - sonen Svante Gottfrid - Astas kusin - gifter sig med Eva Magdalena Lindgren från Mattisudden, Jokkmokk
    • 1959 - dottern Alma Margareta - Astas kusin - gifter sig med Lennart Zakarias Lindmark från Bredåker
    • 1961 - sonen Nils Erik - Astas kusin - gifter sig med Solveig Margareta Eriksson från Härnösand
    • 1961 - dottern Agda Susanna - Astas kusin - gifter sig med Nils Börje Andersson från Kopparberg
    • 1963 - sonen Inge Emil - Astas kusin - gifter sig med Barbro Lisbeth Vallner från Norsjö
    • 1967 - går i pension
    • 1967 - dottern Doris Marianne gifter sig med Set Sixten Palo från Korpilombolo


Alma avled i Ohtanajärvi 23 juli 1973. Hon blev 70 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Svea Elisabeth Sally Holma (född Niva), född 1924 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas fyrmänning


Sally är dotter till Erik Petter Eriksson (1884-1946) från Fjällandet i Jämtland och Svea Adela Niva (1903-1965) från Korpilombolo. Under åren 1924 till 1937 fick paret sex barn, två pojkar och fyra flickor.


Sallys mormors mor hette Helena Gustafsdotter Haapaniemi (1848-1889) och kom från Suaningi som ligger strax öster om Korpilombolo. Hon hade sju syskon och ett av dessa var lillasyster Matilda (1856-1899) som är Astas mormors mor.

Matildas dotter Hilda (1878-1903) gifte sig med Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) och dom i sin tur är föräldrar till Astas mor Hilma (1899-1979).


I februari 1948 gifter sig Sally med Erik Albert Holma (1920-1955) från Tärendö och tillsammans fick dom dottern Svea (född 1949). Sedan tidigare har Sally sonen Erik (född 1946) vars far är okänd.

Så småningom hamnar Sally i Ludvika där hon lever tillsammans med Nils Glader (1917-2002).


    • 1940 - bosatt på gården Eriksberg i Korpilombolo
    • 1943 - flyttar till Sandträsk
    • 1946 - sonen Erik föds
    • 1946 - fadern Erik Petter Eriksson avlider av hjärtfel
    • 1948 - gifter sig med Erik Albert Holma från Tärendö
    • 1949 - dottern Svea föds
    • 1950 - bosatt i Ängelsberg, Västervåla
    • 1955 - maken Erik Albert avlider
    • 1960 och 1970 - bosatt på Björkvägen i Ludvika
    • från omkring 1980 till omkring 2002 - bosatt på Vallvägen i Ludvika
    • 1965 - modern Svea Adela Niva avlider
    • 1967 - sonen Erik gifter sig med Annika från Landskrona
    • till sin död 2009 - bosatt på Björkvägen i Ludvika


Sally avled i Ludvika 23 december 2009. Hon blev 85 år och ligger begravd på Lyvikskyrkogården i Ludvika.


_______________________________________________________________________________________

Dagny Elin Johansson, född 1927 i Narken, Norrbotten


Astas syssling


Dagny är förstfött barn till Petter Artur Johansson (1899-1984) från Narken och Frida Juliana Haapasaari (1903-1951) från Korpilombolo. Om Dagnys öde vet vi inte så mycket. Inte om hon kom att gifta eller om hon fick några barn.

Det vi vet är att Dagnys mormor hette Matilda (1866-1958) och att hon är halvsyster till Astas morfar Isak Benjamin Rantapää (1878-1945).


Dagny Elin avled i Luleå 12 november 2000. Hon blev 72 år och ligger begravd på Örnäsgriftegården i Luleå.


_______________________________________________________________________________________

Elsy Margit Rantatalo, född 1933 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas kusin


Elsy är dotter till Oskar Fredrik Rantatalo (1908-1987) och Ellen Sofia Haapaniemi (1909-1996). I familjen fanns ytterligare ett barn, dottern Maj Gunhild (1932-1978).


Elsys mor är halvsyster till Astas far Emil (1893-1960). Syskonens far Johan (1864-1918) gifte sig med Johanna Isaksdotter Hannu (1869-1944) året efter första hustruns död. Första hustrun var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) och hon är alltså Astas farmor och Elsys farmor är då Johanna.


Om Elsys levnadsöden vet vi inte så mycket. Det finns en kvinna i Västerås med samma förnamn och födelsedatum. Kan hända är det samma person.


_______________________________________________________________________________________

december Sjuttonde december

_______________________________________________________________________________________

Stina Greta Holmgren (född Stenström), född 1790 i Västervik, Småland


Everts farfars mormor


Stina Greta föddes i Västervik och föräldrarna var sjömannen Johan Wilhelm (1761-1828) och Brita Stina Ankarström (1764-1798). Båda föräldrarna kom från Västervik.


Stina Greta kom att gifta sig med Magnus Holmgren (1781-1847) och tillsammans fick dom sju barn, tre pojkar och fyra flickor. Sedan tidigare hade Stina Greta en dotter vars far är okänd.


Det fjärde i ordningen av syskonen hette Karolina och hon gifte sig våren 1850 med Lars Peter Lundgren (1825-1901). Ett av deras barn fick namnet Emil (1864-1940), Everts farfar.


    • 1798 - modern Brita Christina avlider av lungsot
    • 1809 - dottern Lena Lovisa föds
    • 1811 - flyttar till Ukna församling, Småland
    • 1813 - dottern Lena Lovisa avlider
    • omkring 1814- gifter sig med Magnus Holmgren från Ukna församling, Småland
    • 1814 - flyttar till Storhammar i Ukna församling, Småland
    • 1814 - sonen Carl Johan föds
    • 1817 - dottern Stina Lovisa föds
    • 1822 - sonen Vilhelm Leonard föds
    • 1823 - flyttar till Tjustad i Ukna församling, Småland
    • 1925 - dottern Karolina föds (Everts farfars mor)
    • 1828 - fadern Johan avlider av vattusot
    • 1828 - dottern Fredrika Maximiliana Wictoria föds
    • 1831 - dottern Brita Elisabeth föds
    • 1835 - flyttar till Andersbo (Krogen) i Storhammar, Ukna församling, Småland
    • 1835 - sonen Otto Alfred föds
    • 1847 - maken Magnus avlider


Stina Greta avled i Stensnäs 24 april 1881. Dödsorsaken var ålderdom. Hon blev 90 år.


_______________________________________________________________________________________

Per Johansson Raunavaara Haapaniemi, född 1839 i Juoksengi, Norrbotten


Astas farfar far


Per är son till Johan Olofsson Mattila Haapaniemi (1815-1879) och Cecilia Johansdotter (1813-1870).


Per gifte sig sommaren 1864 med Britta Johansdotter Bucht (1829-1868) från Lukkari i Matarengi, Övertorneå församling. Tillsammans fick dom tre barn, en dotter och två söner varav det sista avled strax efter födseln utan att ha hunnit få ett namn.


Förstfödda barnet, sonen Johan (1864-1918) kom att gifta sig med Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kuittasjärvi och dom fick tillsammans tre barn varav det yngsta, Emil (1893-1960), är Astas far.


Efter hustrun Brittas död 1868 gifte sig Per på nytt. Den nya hustrun var Maria Wahlborg Abramsdotter (1839-1911) från Finland. Bröllopet stod 21 november 1869. Paret fick åtta barn, fyra söner och fyra döttrar.


    • 1845 - brodern Isak föds
    • 1851 - brodern Anders föds
    • omkring 1855 - flyttar till Ivari, Torakankorva och arbetar som dräng
    • omkring 1864 - flyttar till gården Raunavaara i Kuivakangas
    • 1864 - gifter sig med Britta Johansdotter Bucht från Lukkari
    • 1864 - sonen Johan föds (Astas farfar)
    • 1866 - dottern Johanna föds
    • 1868 - ettgosse barn föds och avlider samma dag
    • 1868 - dottern Johanna avlider
    • 1868 - hustrun Britta avlider av nervfeber
    • 1869 - gifter sig med Maria Wahlborg Abramsdotter från Finland
    • omkring 1870 - flyttar till Kuivakangas
    • 1870 - modern Cecilia avlider
    • 1870 - dottern Maria föds
    • 1871 - sonenAbram föds
    • omkring 1871 - flyttar till gården Raunavaara i Kuivakangas
    • 1873 - sonen Isak föds
    • 1875 - sonen Anders föds
    • 1877 - dottern Johanna föds
    • 1879 - fadern Johan avlider
    • 1879 - sonen Petter Olof föds
    • 1881 - dottern Kristina föds
    • 1885 - dottern Greta Matilda föds
    • 1885 - dottern Kristina avlider
    • 1888 - dotternGreta Matilda avlider
    • 1894 - brodern Isak avlider
    • 1901 - brodern Anders avlider av lungsot


Per avled i Kuivakangas 30 januari 1910. Dödsorsaken var tuberkulos. Han blev 70 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan August Svensson, född 1844 i Norrköping, Östergötland


Everts svärsons mormors far


Johan är son till Sven Johan Svensson (1810-1852) från Dagsberg och Maria Christina Larsdotter (1816-1883) från Drothem.

Valborgsmässoafton 1872 gifte sig Johan som arbetade som skrivare, med Gustava Bernardina Wall (1836-1919) från Stockholm. Tillsammans fick dom fyra barn, en son och tre döttrar.

Yngsta dottern Signe Elisabeth (1880-1972) är mormor till Everts svärson Per-Owe"Pelle" (f 1945).


    • 1872 - gifter sig med Gustava Bernardina Wall från Stockholm
    • 1874 - dottern Beda Cecilia föds
    • 1876 - sonenAugust Bernhard föds
    • 1878 - dottern Edith Bernhardina föds
    • 1880 - dottern Signe Elisabeth föds


Johan August avled i Norrköping 6 januari 1890. Dödsorsaken var lunginflammation. Han blev 45 år.


_______________________________________________________________________________________

Ellen Karolina Sofia Larsson (född Olofsson), född 1897 i Gäddegöl, Blekinge


Everts mor


Ellen hade elva syskon, fem halvsyskon och sex helsyskon. Hennes mor var Sissa Carlsdotter (1862-1938) från Färmatorpet i Munkemåla, Småland och far var Olof Johnsson (1845-1923) från Aborremåla i Backaryd, Blekinge.


När Ellen var 17 år flyttade hon till Orlifs på Gotland. Sedan tidigare bodde halvsyster Hilda (1885-1934) på ön.

Ellen träffade Gustaf (1896-1942) och i mars 1920 gifte dom sig.

Tre månader senare föddes Evert. Övriga barn var Karl "Kalle" (1822-1991), Ingrid (1925-2015), Åke (1926-2004) och Olof (1928-1975).


Ellen arbetade bl a som piga och mejeribiträde.


    • 1899 - flyttar till Komministerbostället i Eringsboda
    • 1904 - flyttar till Gäddegöl
    • 1915 - flyttar till Orlifs på Gotland och arbetar som piga
    • 1917 - flyttar till Mejeriet i Havdhem och arbetar som mejeribiträde
    • 1920 - flyttar till Stenstugårds i Viklau
    • 1920 - gifter sig med Gustaf Sven Napoleon Larsson - Everts far - från Stenstugårds, Viklau
    • 1920 - sonen Evert Gustaf Erén föds
    • 1922 - sonen Karl "Kalle" Emil Erén föds
    • 1923 - fadern Olof avlider av ålderdomssvaghet
    • 1925 - dottern Ingrid Herta Cecilia föds
    • 1926 - sonen Åke Willy föds
    • 1928 - sonen Lars Olof Erén föds


Ellen avled på Serafimerlasarettet i Stockholm 4 april 1935. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 37 år och ligger begravd på Viklau Kyrkogård.


Ellen

_______________________________________________________________________________________

Isak Arvid Rantapää, född 1909 i Koskullskulle, Lappland


Astas mor Hilmas halvbror


Isak Arvid är förstfödda barnet till Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) och Hilda Karolina Eriksdotter Jatko (1887-1966). Under åren 1911 till 1931 fick dom ytterligare sex barn, fyra pojkar och två flickor.


Fader Isaks första hustru var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi och dom fick tillsammans tre barn. Förstfödd av dessa var Astas mor Hilma (1899-1979).


När Isak Arvid var 18 år emigrerade han till USA. Destinationen var Portland, Oregon. Vi har hittat en person i 1930 års folkräkning i Portland med namnet Arvid Randapa som arbetade som skogsarbetare. Med största sannolikhet är denna person samma person som i augusti 1928 lämnad Sverige.


    • 1911 - systern Svea Elina föds
    • 1913 - brodern Artur Wilhelm föds
    • 1914 - systern Helga Lovisa föds
    • 1915 - brodern Emil Lennart föds
    • 1916 - flyttar till gården Alapää i Pirttiniemi
    • 1918 - flyttar till gården Keikkala i Pirttiniemi
    • 1918 - systern Hilja Sofia föds
    • 1919 - brodern Emil Lennart avlider
    • 1921 - brodern Gustaf Erik föds
    • 1923 - brodern John Adolf föds
    • 1924 - systern Anna Alice föds
    • 1926 - systern Hilda Eugenia föds
    • 1928 - emigrerar till Portland i Oregon, USA
    • 1928 - brodern Sven Bertil föds
    • 1931 - en dödfödd bror föds


_______________________________________________________________________________________

december Artonde december

_______________________________________________________________________________________

Alexandra Maria Mikko, född 1874 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas morfar Isaks svägerska Josefinas syster


Alexandra är dotter till Petter Olof Isaksson Mikko (1838-1901) från Jerijärvi och Johanna Evasdotter Johdet (1850-1891) från Korpilombolo. Alexandras storsyster Josefina gifte sig sommaren 1904 med Elis Rantapää (1873-1947) från Pirttiniemi. Elis yngre bror Isak Benjamin (1878-1945) är Astas morfar.


Alexandra Maria avled i Korpilombolo 10 januari 1899. Hon blev 24 år.


_______________________________________________________________________________________

William Eriksson Jatko, född 1881 i Jerijärvi, Norrbotten


Astas morfar Isaks svåger


William är son till Erik Nilsson Jatko (1839-1917) från Jerijärvi och Britta Johanna Andersdotter Heikkilä (1847-1925) från Pajala.


Yngre syster Hilda Karolina (1887-1966) gifte sig i augusti 1909 med änklingen Isak Benjamin Rantapää (1878-1945). Isaks första hustru var Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi. Isak och Maria är Astas morföräldrar.


William som försörjde sig och familjen som skogstorpare gifte sig i november 1906 med Anna Evelina Johansdotter Lassi (1883-1955) från Narken. Paret fick tio barn under åren 1907 till 1927.


År 1903 skrevs William in till militärtjänst i Norrbottens inskrivningsområde i Boden.


År 1916 flyttade William med familjen till Narken strax väster om Korpilombolo. Inledningsvis bodde familjen på gården Lillfors i Mettävainio men tre år senare flyttade man vidare till ett kronotorp och där levde William framtill sin död. En död som var en stor tragedi för familjen. Vid 51 års ålder valde han att avsluta sitt liv genom att hänga sig.


William avled i Narken 28 december 1932. Dödsorsaken var självmord. Han blev 51 år.


_______________________________________________________________________________________

december Nittonde december

_______________________________________________________________________________________

Olof Persson Lundgren, född 1767 i Björkelund, Småland


Everts farfars farfars far


Vid tiden för Olofs födelse var Adolf Fredrik kung i Sverige och han var far till Gustav som så småning om skulle efterträda sin far på tronen. Sonen fick namnet Gustav III i tronlängden.


Olof var skeppare, skräddare och torpare till yrket. Föräldrarna var Peter Larsson (1728-1805) och Ingeborg Larsdotter (1727-1814).


Annadag Jul år 1790 gifte sig Olof med Maria Christina Svensdotter (1759-1828) och tillsammans får dom tre barn. Mellanbarnet som föddes 14 februari 1794 döptes till Petter (1794-1869). Han i sin tur blev far till nio barn varav det fjärde i ordningen var Lars Peter (1825-1901), Everts farfars far.


När Olofs och Majas äktenskap hade varat i 38 år avled hustrun. Året efter gifte sig Olof på nytt.

Nästa hustru var den 34 år yngre Caisa Lisa Andersdotter Blyman (1801-1872). Paret fick fyra barn födda under åren 1829 till 1838.


Olof avled i Blistena 17 december 1845. Dödsorsaken var ålderdomsbräcklighet. Han blev 77 år.


Olof efterlämnade hustru Caisa Lisa, sex barn, nio barnbarn och ett barnbarnsbarn. Olofs yngsta barn var endast sju år gammal när Olof avled.


_______________________________________________________________________________________

Henrik Isaksson, född 1799 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas farfar Johans andra hustru Johannas farfar


Henrik är son till Isak Henriksson (1772-1844) och Brita Ericsdotter (1774-1838). Vid 24 års ålder gifter han sig med Anna Caisa Michelsdotter (1800-1886) från gården Hannu i Jänkisjärvi. Under åren 1823 till 1844 får paret elva barn, fem pojkar och sex flickor. I mars 1869 föds barnbarnet Johanna (1869-1944). När hon är 35 år fyllda gifter hon sig med skomakaren och torparen Johan (1864-1918) som föddes i Kuivakangas men så småningom hamnade i Jänkisjärvi.


Johan var tidigare gift med Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kuittasjärvi som ligger strax norr om Svanstein. Selma avlider i lungsot i juni 1868. I april året efter gifter sig alltså Johan med Henrik Isakssons barnbarn Johanna.


Johan och Selma är Astas farföräldrar.


Henrik avlider i Jänkisjärvi 30 november 1863. Han blev 63 år.


_______________________________________________________________________________________

Vivi Marianne Nordqvist (född Bergdahl), född 1927 i Heden Överluleå, Norrbotten


Astas syssling


Vivi är dotter till Bernhard Sigurd Bergdahl (1900-1981) från Heden i Överluleå församling och Anna Sofia Uusitalo (1897-1977) från Turtola i Finland. I familjen fanns också syskonen Nils Tage Bovald (1925-1991), Kerstin Märta Viola (1927-2005) och Ruth Violet (1930-2008).


Barnens mormor Matilda (1866-1958) är halvsyster till Astas morfar Isak Benjamin (1878-1945).

Innan äktenskapet med Isaks far Nils Petter Johansson Rantapää (1847-1912) från Finland hade Matildas mor Maria Johanna Petersdotter (1846-1919) satt fem barn till världen vars far är okänd. Ett av dessa barn var alltså Vivis mormor Matilda.


År 1955 gifte sig Marianne med Karl Åke Nordqvist (1926-1995) från Luleå.


    • 1930 - systern Ruth Violet föds
    • 1940 - bosatt i Boden
    • 1950 - bosatt på Kyrkogatan i Boden och arbetar som affärsbiträde
    • 1955 - gifter sig med Karl Åke Nordqvist från Luleå.
    • 1960 - bosatt på Norra Kungsallén i Malmberget och arbetar som telefonist
    • Omkring 1970 till omkring 1985 - bosatt i Gävle där hon arbetar som telefonist
    • 1977 - modern Anna Sofia avlider
    • 1981 - fadern Bernhard Sigurd avlider
    • 1990 - bosatt på Rånäsvägen i Älvdalen
    • 1991 - brodern Nils Tage Bovald avlider
    • 1995 - maken Karl Åke avlider
    • 2000 - bosatt på Stormyrvägen i Mora
    • 2005 - systern Kerstin Märta avlider
    • 2008 - systern Ruth Violet avlider


_______________________________________________________________________________________

december Tjugonde december

_______________________________________________________________________________________

Gustava Katarina Kriström (född Eriksdotter), född 1867 i Sävar, Västerbotten


Astas mor Hilmas syssling Väinös svärmor


Gustava gifte sig i mars 1893 med Anders Leonard Kriström (1865-1928). I oktober 1908 föddes dotter Hildur Mathilda (1908-1982). Hon kom så småningom att gifta sig med skräddaren Väinö Bertil Tossavainen (1913-1977) från Övertorneå. Även Hildur arbetade inom samma verksamhet, hon var sömmerska.


Väinös mormor Christina är halvsyster till Astas mormors mor Matilda (1856-1899).

Innan Matildas far Gustaf Isaksson Kuoppala Haapaniemi (1826-1881) tillika Astas mormors morfar, gifte sig med Christina Jonasdotter Hollsten (1821-1893) som är Astas mormors mormor, hade hon fött en dotter vars far var okänd. Dottern döptes till Christina Catharina (1846-1890) och hon är alltså Väinös mormor.


Gustava Katarina avled i Sävar 29 november 1943. Dödsorsaken var gallsten. Hon blev 75 år och ligger begravd på Sävars Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Johan Axel Kero, född 1891 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas morbror Ottos änka Almas andra make


Johan gifte sig i februrari 1949 med änkan Alma Augusta Niemi (1902-1973). Hustruns första make var Otto Einar Rantapää (1900-1938) som är bror till Astas mor Hilma (1899-1979).


Johan och Alma fick tillsammans ett barn, dottern Doris Marianne (f 1947). Från sina första äktenskap hade paret tio respektive nio barn.


    • 1913 - gifter sig med Edit Maria Witsaniemi från Ylitorneå, Finland
    • 1913 - sonen Axel Rudolf föds
    • 1916 - sonen Oskar Emil föds
    • 1918 - dottern Hilma Maria föds
    • 1920 - sonen Ture Johan föds
    • 1920 - sonen Ture Johan avlider
    • 1921 - sonen Johan Leo föds
    • 1924 - dottern Elsa Sofia föds
    • 1924 - sonen Johan Leo avlider
    • 1925 - tvillingarna Leo Erik och ett gossebarn föds. Gossebarnet är dödfött.
    • 1925 - sonen Leo Erik avlider
    • 1926 - sonen Fritiof Leonard föds
    • 1929 - dottern Agnes Sylvia föds
    • 1929 - dottern Agnes Sylvia avlider
    • 1931 - hustrun Edit Maria avlider av äggvita
    • 1947 - dottern Doris Marianne föds
    • 1949 - gifter sig med änkan Alma Augusta Rantapää (född Niemi)
    • 1950 - bosatt i Ohtanajärvi och försörjer sig som hemmansägare
    • 1960 - bosatt i Ohtanajärvi och försörjer sig som hemmansägare
    • 1967 - sonen Axel Rudolf avlider
    • 1973 - hustrun Alma Augusta avlider


Johan Axel avled i Ohtanajärvi 27 februari 1976. Han blev 84 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugoförsta december

_______________________________________________________________________________________

Otto Einar Rantapää, född 1900 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas morbror


Otto föräldrar var hemmansägaren och gruvarbetaren Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) från Pirttiniemi och Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) från Suaningi.


Storasyster Hilma (1899-1979) är Astas mor. Bland syskonen fanns även Wilhelmina (1902-1903) som avled endast 8 månader gammal.


Otto Einar var jordbruksarbetare och byggnadssnickare. Senare blev han byggmästare.

Sommaren 1923 gifte han sig med Alma Gustava Niemi (1902-1973) och tillsammans fick dom tio barn; fyra döttrar och sex söner.


    • 1902 - systern Vilhelmina föds
    • 1903 - modern Hilda Maria avlider
    • 1903 - systern Vilhelmina avlider
    • 1909 - fadern Isak Benjamin - Astas morfar - gifter sig med Hilda Karolina Eriksdotter Jatko från Jerijärvi
    • 1909 - halvbrodern Arvid Isak föds
    • 1911 - halvsystern Svea Elina föds
    • 1913 - halvbrodern Artur Wilhelm föds
    • 1914 - halvsystern Helga Lovisa föds
    • 1915 - halvbrodern Emil Lennart föds
    • 1918 - halvsystern Hilja Sofia föds
    • 1919 - halvbrodern Emil Lennart avlider
    • 1921 - skrivs in till militärtjänst
    • 1921 - halvbrodern Gustaf Erik föds
    • 1923 - halvbrodern John Adolf föds
    • 1923 - gifter sig med Alma Augusta Niemi från Pirttiniemi
    • 1923 - dottern Sonja Sofia föds
    • 1924 - dottern Agda Susanna föds
    • 1924 - halvsystern Anna Alice föds
    • 1925 - dottern Astrid Eleonora föds
    • 1926 - halvsystern Hilda Eugenia föds
    • 1927 - sonen Helge Johan föds
    • 1928 - halvbrodern Arvid Isak emigrerar till Portland i Oregon, USA
    • 1928 - halvbrodern Sven Bertil föds
    • 1929 - sonen Otto Magnus föds
    • 1931 - en halvbror föds dödfött
    • 1931 - sonen Svante Gottfrid föds
    • 1932 - flyttar till gården Eriksberg i Korpilombolo
    • 1933 - sonen Inge Emil föds
    • 1934 - sonen Rune Adolf föds
    • 1936 - sonen Nils Erik föds
    • 1937 - dottern Alma Margareta föds


Otto Einar avled i Gällivare 30 oktober 1938. Dödsorsaken var blindtarmsinflammation. Han blev 37 år och ligger begravd på Korpilombolo kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugoandra december

_______________________________________________________________________________________

Johan Lundgren, född 1832 i Blistena, Småland


Everts farfar farbror


Johans föräldrar var Petter Olofsson Lundgren (1794-1869) från Helgenäs och Cajsa Jönsdotter (1797-1864) från Blistena. Johans var yngste sonen i en syskonskara bestående av nio barn; fem flickor och fyra pojkar.

En av bröderna hette Lars Petter (1825-1901) och han är Everts farfars far.


Våren 1832 gifte sig Johan med Christina Lovisa Larsdotter (1837-1894) och tillsammans fick dom sex barn; fem söner och en dotter.


    • 1850 - flyttar till Blistena
    • 1852 - flyttar till Björkelund
    • 1856 - flyttar till Edsbruk
    • 1857 - flyttar till socknen i Västra Eds församling
    • 1858 - flyttar till Björkelund
    • 1862 - flyttar till Blistena
    • 1862 - gifter sig med Christina Lovisa Larsdotter från Blistena
    • 1862 - sonen Carl Johan föds
    • 1864 - modern Cajsa avlder av långvarigt lidande
    • 1864 - sonen August Werner föds
    • 1869 - fadern Petter avlider av ålderdom
    • 1869 - sonen Albert Gotthard föds
    • 1870 - sonen Albert Gotthard avlider av scharlakansfeber
    • 1870 - sonen Carl Johan avlider av scharlakansfeber
    • 1871 - dottern Alma Lovisa föds
    • 1875 - sonen Gottfrid Johan föds
    • 1877 - CarlGustaf föds
    • 1882 - flyttar till Hagen, Blistena
    • 1894 - hustrun Christina Lovisa avlider av lungsot


Johan avled i Blistena 19 mars 1895. Dödsorsaken var lungsot. Han blev 62 år.


_______________________________________________________________________________________

August Werner Lundgren, född 1864 i Blistena, Småland


Everts farfars kusin


August föddes på sin far Johans (1832-1895) 32-årsdag, se ovan. Mor var Christina Lovisa Larsdotter (1837-1994) som precis som fadern och alla syskon föddes i Blistena som ligger i Västra Eds församling i norra delen av Kalmar län.

Övriga syskon i familjen var Carl Johan (1862-1870), Albert Gotthard (1869-1870), Alma Lovisa (1871-1907), Gottfrid Johan (1875-1957) och Carl Gustaf (1877-1900).


Syskonens farbror Lars Peter Lundgren (1825-1901) är Everts farfars far.


Våren 1888, vid 23 års ålder, emigrerade August till USA. Destinationen var New York. Vi har lyckats hitta en del information om Augusts öde i Nordamerika. Han gifte sig med Nancy (1874-) som föddes i Illionois. Paret fick åtminstone ett barn, sonen Carl.


    • 1882 - flyttar till Hagen, Blistena
    • 1886 - flyttar till Blistena
    • 1888 - emigrerar till New York, USA
    • 1894 - modern Christina Lovisa avlider av lungsot
    • 1895 - fadern Johan avlider av lungsot


August Werner avled i Tacoma Pierce, Washington, 2 maj 1934. Han blev 69 år och ligger begravd på Mountain View Memorial Park.


_______________________________________________________________________________________

Frans Gustaf Pettersson, född 1871 i Boge, Gotland


Everts farmor bror


Frans Gustaf var ett av åtta barn och föräldrarna hette Niklas Petter Pettersson (1827-1877) och Christina Charlotta Persdotter (1838-1913). Frans Gustafs äldsta syster hette Vendla Maria Kristina (1861-1907). Hon gifte sig så småningom med Emil (1864-1940), Everts farfar.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugotredje december

_______________________________________________________________________________________

Sissa Carlsdotter, född 1862 i Älmeboda, Småland


Everts mormor


Sissa föddes i Elmeboda församling i Kronobergs län, Småland. Fadern hette Carl Carlsson (1834-1891) och modern Johanna Fredrika Samuelsdotter (1839-1919). Förutom Sissa fick paret ytterligare åtta barn.

Sissa som arbetade som piga gifte sig 31 juli 1882 med Carl Peter Petersson (1858-). Tillsammans fick dom dottern Hulda Serafima Sofia (1882-1951).


Några år senare födde Sissa ytterligare två barn, Theodor Wilhelm Leander (1888-1960) och Carl Alfred Wilhelm (1891-).

Vad vi kan förmoda, baserat på information i kyrkböckerna, var Sissa fortfarande gift med Carl Peter vid tiden för pojkarnas födelse men enligt uppgift var fadern far okänd. Hur länge äktenskapet med Carl Peter varade vet vi inte men förmodligen inte längre än till en bit in på 1890-talet.


Sommaren 1894 gifte hon sig på nytt. Denna gång med Olof Johnsson (1845-1921) från Backaryd i Skärsjöhult.

Tillsammansfick dom sju barn och ett av dessa döptes till Ellen Karolina Sofie (1897-1935).

Ellen flyttade i maj 1915 till Gotland där hon gifte sig och fick fem barn. Det äldsta av dessa var Evert.


Sissa avled i Eringsboda 19 november 1938. Dödsorsaken var lunginflammation. Hon blev 75 år.


_______________________________________________________________________________________

Johan Gustafsson, född 1867 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas far Emils styvmor Johannas kusin


Johans föräldrar var Eric Gustaf Henriksson Hannu (1829-1896) från Jänkisjärvi och Maria Cajsa Ersdotter (1833-1868) från gården Kentä som också ligger i Jänkisjärvi.

Förutom Johan fick paret ytterligare tre barn. Endast ett av dom uppnådde vuxen ålder, Johan inkluderad.


Barnens fars äldre bror Isaks (1823-1902) dotter Johanna (1869-1944) gifte sig våren 1904 med änklingen Johan (1864-1918) vars första hustru var Selma Christina Ylijärvi(1868-1903). Johan och Selma är Astas farföräldrar.


Johan avled i Jänkisjärvi 9 januari 1868. Han blev 17 dagar.


_______________________________________________________________________________________

Ture Henning Niva, född 1906 i Lautakoski, Norrbotten


Astas svägerska Ruths faster Lydias svåger


Ture är son till Karl Isaksson Niva (1864-1941) och Maria Emilia Tervahauta (1872-1913).

Bland syskonen finns sonen Hugo Hjalmar (1897-1966) som sommaren 1927 gifte sig med Lydia Kristina Kalla (1900-1966) från Saittajärvi i Tärendö församling. Lydias bror Oskar Fredrik (1897-1986) är far till Astas svägerska Inga Ruth (1926-2007) som på Lucia-dagen 1953 gifte sig med Astas bror Fahle Artur (1929-1981).


Ture Henning gifte sig i september med Linnéa Emilia Huotari (1912-2002) från Muonionalusta. Tillsammans fick dom två döttrar.


    • 1908 - brodern Ludvig Valdemar föds
    • 1909 - systern Maria Johanna avlider
    • 1911 - brodern Gunnar Edvin föds
    • 1912 - brodern John Albin Sigvard föds
    • 1913 - modern Maria Emilia avlider av magcancer
    • 1913 - brodern John Albin Sigvard avlider av kikhosta
    • 1926 - skrivs in i det militära
    • 1928 - flyttar till Vittangi
    • 1935 - gifter sig med Linnéa Emilia Huotari från Muonionalusta
    • 1937 - dottern Margareta föds
    • 1941 - systern Ester Katarina avlider
    • 1941 - fadern Karl avlider av ålderdomssvaghet
    • 1942 - dottern Birgitta föds
    • 1950 - bosatt i Kiruna och arbetar som gruvarbetare
    • 1954 - systern Hilja Ingeborg avlider
    • 1960 - bosatt i Kiruna och arbetar som gruvarbetare
    • 1966 - brodern Hugo Hjalmar avlider
    • 1967 - brodern Karl Isak avlider
    • 1970 - brodern Gustaf Adolf avlider
    • 1974 - brodern Johan Oskar avlider
    • 1979 - brodern Ludvig Valdemar avlider
    • 1986 - systern Amanda Eleonora avlider


Ture Henning avled i Kiruna 15 augusti 1991. Han blev 84 år.


_______________________________________________________________________________________

Anna Margareta Henriksson (född Rantatalo), född 1915 i Ylinenpää, Norrbotten


Astas far Emils halvsyster Ellens svägerska


Anna Margareta är dotter till hemmansägaren och bonden Otto Johansson Rantatalo (1875-1940) från Korpilombolo och Greta Sofia Jönsdotter (1871-1942) från Iso Puolamajärvi.

Anna Margaretas bror Oskar Fredrik (1908-1987) var gift med Ellen Sofia Haapaniemi (1909-1996) som är halvsyster till Astas far Emil (1893-1960). Halvsyskonens far var Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918). Emils mor var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) och Ellens mor var Johanna Isaksdotter Hannu (1869-1944) som Johan gifte sig med året efter första hustruns död.


Anna Margareta gifte sig på Juldagen 1943 med Harald Valdemar Henriksson (1915-1984) från Boheden i Överkalix och vad vi vet så här långt fick den ett barn, sonen Harald Ingemar (f 1945).


    • 1918 - brodern Karl August avlider genom drunkning
    • 1940 - fadern Otto avlider
    • 1942 - modern Greta Sofia avlider
    • 1943 - gifter sig med Harald Valdemar Henriksson från Boheden i Överkalix församling
    • 1945 - sonen Harald Ingemar föds
    • 1950 - bosatt i Boheden i Överkalix församling
    • 1960 - bosatt i Boheden i Överkalix församling
    • 1984 - maken Harald Valdemar avlider


Anna Margareta avled i Boheden 7 maj 1986. Hon blev 70 år.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugofjärde december

_______________________________________________________________________________________

Johan Henriksson Niemi Baltsari, född 1869 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas morbror Otto Einars svärfar


Johans föräldrar var Henrik Johansson Niemi (1831-1892) och Albertina Isaksdotter Tjäder (1835-1872). Båda var födda i Pajala.


Johan gifte sig år 1897 med Brita Sofia Kuoppala (1876-1940). Tillsammans fick dom dottern var Alma Augusta (1902-1973). Hon kom att träffa Astas morbror Otto Einar (1900-1938) och dom fick tillsammans nio barn.


Johan blev kvar på gården där han föddes livet ut.


Johan avled i Pirttiniemi 9 februari 1954. Han blev 84 år.


_______________________________________________________________________________________

Oskar Henriksson Saatio, född 1870 i Iso Puolamajärvi, Norrbotten


Astas morfar Isak Benjamins andra hustru Hildas kusin


Oskars föräldrar var Henrik Henriksson Saatio (1831-1885) och Ulrica Christina Nilsdotter (1844-1873). Oskar var yngst i en skara på sex barn.

Mor Ulrica hade en bror som hette Erik Nilsson Jatko (1839-1917). Ett av hans barn var Hilda Karolina (1887-1966) och hon kom att gifta sig med änklingen Isak Benjamin Rantapää som hade tre barn från sitt äktenskap med Hilda Maria Kyrö(1878-1903). Ett av dessa barn var Astas mor Hilma (1899-1979).


Oskar avled 13 januari 1871 i Iso Puolamajärvi. Han blev 20 dagar.


_______________________________________________________________________________________

Johan Henrik Pettersson, född 1872 i Ruokojärvi, Norrbotten


Astas morfar Isak Benjamins kusin


Johans far var Petter Olof Andersson Uusitalo (1845-1912) från Korpilombolo och mor var Sophia Johanna Gretasdotter Karbin (1841-1887) från Övertorneå.

Johans far Petter Olof, hade en halvsyster som hette Maria Johanna Persdotter (1846-1919). År 1869 gifte hon sig med Nils Petter Johansson Rantapää (1847-1912). Ett av deras åtta gemensamma barn var Astas morfar Isak Benjamin (1878-1945). 


Johan Henrik avled 24 december 1873. Han blev 1 år.


_______________________________________________________________________________________

Signe Elisabeth Mahrs (född Jansson), född 1887 i Gärdserum, Östergötland


Everts far Gustavs syssling Eriks svärmor


Signes föräldrar var Oskar Leonard Jansson (f 1859) och Josefina Albertina Hallingströn (f 1860). Båda var födda i Gärdserum församling i Östergötland.

År 1908 fick Signe dottern Valborg Elisabeth (1908-1998). Fadern var okänd.

Hon kom så småningom att gifta sig med Erik Oskar Tornberg (1907-1990) från Ålunda i Åtvid församling. Eriks farmor var Brita Elisabeth Holmgren (1831-1909). Hon i sin tur är yngre syster till Everts farfars mor Karolina (1825-1904).


Signe Elisabeth avled i Linköping 8 juni 1959. Hon blev 71 år och ligger begravd på Åtvids Gamla Kyrkogård i Åtvidaberg.


_______________________________________________________________________________________

Herman Kyrö, född 1897 i Suaningi, Norrbotten


Astas mor Hilmas morbror och Astas mormors mor Matildas halvsyster Christinas dotterdotter Marias make


Herman var yngst i en syskonskara på elva barn. Föräldrarna var Petter Persson Kyrö (1853-1922) och Matilda Gustafsdotter (1856-1899). Båda kommer från Suaningi.


Hermans storasyster Hilda Maria (1878-1903) träffade hemmansägaren, muraren och grovarbetaren Isak Benjamin Rantapää (1878-1945). Tillsammans fick dom tre barn. Det förstfödda var Astas mor Hilma (1899-1979).


Herman gifte sig i april 1921 med Maria Julia Remenzeff (1901-1976) från Korpilombolo. Under åren 1921 till 1949 fick paret fjorton barn; nio pojkar och fem flickor.


För att krångla till det hela så finns det ytterligare ett släktförhållande från Herman till Asta.

Hermans hustru Marias mormor Christina (1846-1890) är halvsyster till Matilda (1856-1899) och hon i sin tur är Astas mormors mor.


Herman levde hela sitt liv i Suaningi.


    • 1899 - modern Matilda - Astas mormors mor - avlider
    • 1903 - systern Hilda Maria - Astas mormor - avlider
    • 1905 - fadern Petter gifter sig med Maria Johanna Kangas från Kirnusjärvi
    • 1911 - systern Sandra Angelika avlider av förmodad lungsot
    • 1917 - inskriven till militärtjänst
    • från 1920 - arbetar som jordbruksarbetare i Suaningi
    • 1921 - gifter sig med Maria Julia Rmenzeff från Korpilombolo
    • 1921 - sonen John Rikard föds
    • 1922 - fadern Petter - Astas mormors far - avlider av förmodad hjärnblödning
    • 1923 - sonen Verner Herman föds
    • 1926 - dottern Helmi Vilhelmina föds
    • 1926 - brodern Gustaf avlider
    • 1928 - sonen Bror Torsten Henning föds
    • 1930 - dottern Lilly Elisabet föds
    • 1931 - dottern Emma Lydia föds
    • 1933 - sonen Per Sigvard föds
    • 1935 - dottern Inga Maria föds
    • 1937 - sonen Karl Valter föds
    • 1938 - styvmodern Maria Johanna avlider av hjärtfel
    • 1939 - sonen Arne Brynolf föds
    • 1940 - försörjer sig som torpare och skogsarbetare i Suaningi
    • 1940 - sonen Svante Mauritz föds
    • 1941 - dottern Berta Ingrid föds
    • 1944 - sonen Nils Göran föds
    • 1945 - systern Alva Lydia avlider
    • 1946 - sonen John Rikard gifter sig med Lempi Sylvia Gustafsson från Suaningi
    • 1949 - sonen Rolf Jonny föds
    • 1950 - arbetar som byggnadssnickare i Suaningi
    • 1951 - dottern Emma Lydia gifter sig med Ture Erling Leopold Karlsson från Kroksjö
    • 1952 - dottern Helmi Vilhelmina gifter sig med Per Gustaf Lundström från Kiruna
    • 1953 - sonen Bror Torsten Henning gifter sig med Sanni Kristiina Niva från Finland
    • 1956 - brodern Frans Oskar avlider
    • 1957 - sonen Per Sigvard gifter sig med Ines Frideborg Björnfot från Kivijärvi
    • 1958 - dottern Inga Maria gifter sig med Tore Gilbert Öystilä från Nikkala
    • 1960 - arbetar som byggnadssnickare i Suaningi
    • 1960 - sonen Karl Valter gifter sig med Inga Else-Maj Hurula från Kivijärvi
    • 1964 - dottern Berta Ingrid gifter sig med Lars-Erik Falk från Kiruna
    • 1976 - hustrun Maria Julia avlider


Herman avled i Suaningi 5 november 1978. Han blev 80 år och ligger begravd på Korpilombolo kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Nils Elis Lundgren, född 1909 i Lilla Örsätter Åtvid, Östergötland


Everts far Gustavs syssling


Nils Elis föräldrar var Johan Gottfrid Lundgren (1875-1957) från Blistena och Augusta Charlotta Karlsson (1882-1950) från Stora Örsäter.

I maj 1942 gifte sig Nils Elis med Judit Elvira Linnéa Hammarlund (1916-1970) från Kättebo i Kättilstads församling i Östergötland.

Vad vi vet så här långt fick paret två barn, en son och en dotter.

Nils Elis arbetade som sågarbetare och elektriker.


Nils Elis farfar Johan (1832-1895) var yngre bror till Everts farfars far Lars Peter Lundgren (1825-1901).


    • 1911 - flyttar till Norrby, Grebo
    • 1916 - flyttar till gården Nysäter i Ytterby, Värna
    • 1917 - flyttar till Backasand, Björsäter
    • 1918 - flyttar till Paulstorp/Lakviks gård, Björsäter
    • 1920 - systern Alice Margareta föds
    • 1924 - flyttar till Forsaström, Gärdserum
    • 1928 - flyttar till Tollstad, Åsebo i Gärdserum
    • 1939 - sonen Gustav Lennart föds
    • 1942 - gifter sig med Judit Elvira Linnéa Hammarlund från Kättebo, Medelö i Kättilstads församling
    • 1944 - dottern Gerd Karin Elisabet föds
    • 1950 - bosatt i Forsaström, Gärdserum och arbetar som linjearbetare
    • 1950 - modern Augusta Charlotta avlider
    • 1957 - fadern Gottfrid Johan avlider
    • 1958 - brodern Erik Folke avlider
    • 1960 - bosatt i Forsaström och arbetar somlinjearbetare
    • 1962 - dottern Gerd Karin Elisabet gifter sig med Jan Erik Lindgren från Åtvidaberg
    • 1970 - hustrun Judit Elvira Linnéa avlider


Nils Elis avled i Forsaström 13 februari 1981. Han blev 71 år och ligger begravd på Gärdserums Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Sven Nordmark, född 1913 i Narken, Norrbotten


Astas mor Hilmas fostermor Hildas bror Williams måg


Svens föräldrar var landbonden Johan Lorens Henriksson Nordmark (f 1865) och Matilda Gustava Taavola (1872-1959).

I juli 1933 gifte sig sonen med Agnes Alvina Jatko (f 1915) från Jerijärvi.

Hustruns far var William Eriksson Jatko (1881-1932) och han hade en yngre syster som hette Hilda Karolina (1887-1966). Hon blev 12 augusti 1909 styvmor till Astas mor Hilma (1899-1979). Det var den dagen hon gifte sig med änklingen Isak Benjamin Rantapää (1878-1945).


Sven avled i Narken 4 november 1998. Han blev 84 år och ligger begravd på Narkens Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Alma Elisabeth Mattsson (född Mikko), född 1922 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin på fader Isak Benjamins sida


Alma var tillsammans med tvillingbrodern Karl Axel (1922-1979) yngst i en syskonskara bestående av sju barn. Föräldrarna hette Johan Teodor (1878-1923) och Wilhelmina (1883-1937). Wilhelmina är yngre syster till Isak Benjamin(1878-1945) som i sin tur är Astas morfar.


Alma Elisabet avled i Öregrund-Gräsö 17 februari 2007. Hon blev 84 år och ligger begravd på Öregrunds Minneslund.


_______________________________________________________________________________________

Karl Axel Moheim (född Mikko), född 1922 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mor Hilmas kusin på fader Isak Benjamins sida


Karl Axel var tillsammans med tvillingsyster Alma Elisabeth (1922-2007) yngst i en syskonskara bestående av sju barn. Föräldrarna hette Johan Teodor (1878-1923) och Wilhelmina (1883-1937). Wilhelmina är yngre syster till Isak Benjamin (1878-1945) som i sin tur är Astas morfar.


Karl Axel avled i Trångsund 14 december 1979. Han blev 56 år och ligger begravd på Sankt Botvids Begravningsplats i Huddinge.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugofemte december

_______________________________________________________________________________________

Maria Elisabeth Månsdotter, född 1820 i Älmeboda, Småland


Everts kusin Börjes morfars faster


Marias föräldrar var Måns Nilsson (1792-1853) från Älmeboda i Kronoberg och Märtha Nilsdotter (1792-1855) från Långasjö i Blekinge.

Maria hade fem syskon. Ett av dessa var Carl Johan Månsson (1828-1875) som är farfar till Nanny Fransson (1901-1988). Nanny fick tillsammans med Oscar Bernard Olofsson (1899-1985) tre barn.

Oscar Bernard är yngre bror till Everts mor Ellen (1897-1935).


_______________________________________________________________________________________

Oskar Lindstedt, född 1866 i Pajala, Norrbotten


Astas farbror Karl Johans hustru Anna Theresias svägerska Hildas andra make


Oskar som var folkskollärare gifte sig i augusti 1911 med änkan Hilda Sofia Eriksdotter Uusitalo (1874-1941). Under åren 1912 till 1917 fick paret tre barn; en pojke och två flickor.

Hustrun Hilda var tidigare gift med Oskar Nylund (1861-1909) från Teurajärvi som också han var folkskollärare. Det paret fick fem barn. Hilda blev alltså mor till åtta barn.


Hildas äldre bror Johan Gustaf (1862-1922) är far till Anna Theresia (1895-1961) som i augusti 1915 gifte sig med Astas farbror, skomakaren Karl Johan "Kalle" Haapaniemi (1891-1967).


Oskar avled i Teurajärvi 26 mars 1927. Dödsorsaken var en hjärnsjukdom. Han blev 60 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Victoria Bergdahl, född 1867 i Hällfors Korpilombolo, Norrbotten


Astas svåger Åkes morfars syster


Victoria kom till världen som nummer fyra i en syskonskara på tio barn. Äldst var syster Elisabeth Fredrika (1862-1879) som avled i barnsbörd vid endast 17 års ålder då födde dottern Maria Gustava (1879-1964). Yngst var lillasyster Mathilda Amalia (1881-1971).

Barnens föräldrar var sågkarlen och fjärdingsmannen Johan Wilhelm Bergdahl (1839-1896) från Nederluleå församling och Maria Häckman (1838-1909) från Brahestad i Finland.


Ett av de övriga syskonen var brodern Magnus (1863-1936) och han är morfar till Astas svåger Åke (1922-1975). Åke gifte sig 20 december 1947 med Astas syster Alina (1926-2015) och tillsammans fick dom sex barn födda under åren 1947 till 1967.


Victoria avled i Hällfors 24 december 1868. Hon blev 1 år.


_______________________________________________________________________________________

Eva Johanna Rantapää, född 1869 i Pirttiniemi, Norrbotten


Astas morfars syster


Evas föräldrar var nybyggaren Nils Petter Johansson Rantapää (1847-1912) från Finland och pigan Maria Johanna Uusitalo Persdotter (1846-1919) från Pirttiniemi.

Eva hade åtta syskon varav ett var en halvsyster vars far är okänd. Bland helsyskonen finns Astas morfar Isak Benjamin (1878-1945).


Eva Johanna avled i Pirttiniemi 8 januari 1870. Dödsorsaken gick inte att fastställa. Hon blev 2 veckor.


_______________________________________________________________________________________

Axel Mikko, född 1887 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas morfar Isaks brors svåger


Axels föräldrar var bonden Peter Olof Isaksson Mikki (1838-1901) från Jerijärvi och Johanna Evasdotter Johdet (1850-1891) från Korpilombolo. Axels äldre syster Josefina (1871-1949) gifte sig sommaren 1904 med Elis Rantapää (1873-1947) från Pirttiniemi. Elis bror Isak (1878-1945) är Astas morfar.


Axel avled i Korpilombolo 14 januari 1889. Dödsorsaken gick inte att utröna. Han blev 1 år.


_______________________________________________________________________________________

Hilda Karolina Uusitalo, född 1890 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas morfar Isak Benjamins halvsysters dotter

 

Hilda Karolina var dotter till Matilda Uusitalo (1866-1958), fadern var okänd. Matilda hade sju halvsyskon varav ett hette Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) och han i sin tur är Astas morfar.

Hilda Karolina är alltså kusin till Astas mor Hilma eller kanske man ska säga halvkusin eftersom Hilda Karolina och Isak Benjamin var halvsyskon.


Hilda Karolina blev bara drygt 5 månader gammal. Hon avled i Pirttiniemi 15 juni 1891. Enligt kyrkoböckerna blev hon mördad...


I Korpilombolo husförhörsbok för 1885-1894 finns noteringen "Mördad ?/6-91" men samtidigt att hon har flyttat med modern och Oskar Haapasaari till okänd ort. Modern återvänder sommaren året efter men inget spår av Hilda.
Senare har det framkommit att Hilda avled 15 juni 1891. I dödboken står det att hon mördades samt att kroppen ej kunnat hittas och därför inte heller kunnat begravas.


Hilda avled 15 juni 1891. Hon blev 5 månader.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugosjätte december

_______________________________________________________________________________________

Gustava Bernhardina Svensson (född Wall), född 1836 i Stockholm


Everts dotter Sonjas svärmors mormor


Gustava var ett så kallat barnhusbarn född i Stockholm och hamnade 1845 som fosterbarn hos Jonas Fredrik Tufvander (1809-1899) på Björkviks Säteri i Hållstad i Östra Ryds församling i Östergötland.


På Valborgsmässoafton 1872 gifte hon sig med skrivaren Johan August Svensson (1844-1890) från Norrköping. Tillsammans fick dom fyra barn födda under åren 1874 till 1880. Yngst av dessa var Signe Elisabeth (1880-1972). Hon är mormor till Sonjas (1944-2018) make Pelle (f 1945).


    • 1845 - flyttar till Björkviks Säteri i Hållstad i Östergötland där hon blir fosterdotter till Jonas Fredrik Tufvander
    • 1847 - flyttar till Stora Örsäter i Åtvids församling
    • 1859 - flyttar till Lantbruket i Åtvids församling och arbetar som piga
    • 1861 - flyttar till Östra Lund i Åtvids församling och arbetar som piga
    • 1862 - flyttar till Linköping
    • 1869 - flyttar till Haga i S:t Laurentii Söderköpings församling och arbetar som piga
    • 1872 - gifter sig med skrivaren Johan August Svensson från Norrköping
    • 1874 - dottern Beda Cecilia föds
    • 1876 - sonen August Bernhard föds
    • 1878 - dottern Edith Bernhardina föds
    • 1880 - dottern Signe Elisabeth föds
    • 1890 - flyttar till St Olai församling i Norrköping
    • 1890 - maken Johan August avlider av lunginflammation
    • 1892 - flyttar till Matteus (Norra) församling i Norrköping
    • 1894 - flyttar till St Olai församling i Norrköping
    • 1897 - flyttar till Matteus (Norra) församling i Norrköping
    • 1898 - flyttar till St Olai församling i Norrköping


Gustafa avled i Norrköping 17 oktober 1919. Dödsorsaken var kallbrand. Hon blev 82 år.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugosjunde december

_______________________________________________________________________________________

Olof Petter Olofsson (född Pettersson), född 1857 i Kvie Martebo, Gotland


Everts farmors halvbror


Olofs föräldrar var Niklas Petter Pettersson (1827-1877) från Vallstena och Catharina Elise Petridotter (1833-1858).

År 1857 gifte sig Olofs far för andra gången. Nya hustrun, Olofs fostermor, var Christina Charlotta Persdotter (1838-1913) från Boge. Tillsammans fick dom nio barn, Olofs halvsyskon. Bland dessa finns Everts farmor Vendla (1861-1907).


Olof gifte så med Anna Maria Ahlström (1842-1917). Paret fick inga barn. Olof arbetade som så många andra vid den här tiden som dräng men så småningom också som klockare. Han var vice klockare vid hemförsamlingen.


    • 1858 - flyttar till Aner, Boge
    • 1858 - modern Catharina Elisabeth Elise avlider
    • 1859 - halvbrodern Johan Niklas föds
    • 1859 - fadern Nils Petter - Everts farmors far - gifter sig med Christina Charlotta Petridotter från Aner, Boge
    • 1861 - halvystern Vendla Maria Kristina - Everts farmor - föds
    • 1863 - halvbrodern Matnus Patrik föds
    • 1865 - halvbrodern Lorentz Wilhelm föds
    • 1866 - halvbrodern Carl Reinhold föds
    • 1870 - halvbrodern Fredrik Ludvig föds
    • 1871 - halvbrodern Frans Gustaf föds
    • 1873 - halvbrodern Oscar Bernhard föds
    • 1874 - konfirmeras i Boge församling
    • 1876 - flyttar till Bjärges, Lau och arbetar som dräng
    • 1877 - fadern Nils Petter - Everts farmors far - avlider, han begår självmord på länsfängelset i Visby
    • 1877 - flyttar till Kauparve, Lau och arbetar som dräng
    • 1877 - halvsystern Julia Carolina föds
    • omkring 1879 - namnet Olofssondyker upp första gången
    • 1879 - flyttar till Bjärges, Lau och arbetar som dräng
    • 1880 - flyttar till Kauparve, Lau och arbetar som dräng
    • 1882 - flyttar till Botvide, Lau och arbetar som dräng
    • 1883 - gifter sig med Anna Maria Ahlström från Lau
    • 1883 - flyttar till annexet, Lau och försörjer sig som arbetare samt är vice klockare i församlingen
    • 1900 - halvbrodern Oscar Bernhard emigrerar till Nordamerika


Olof avled i Lau församling på Gotland 27 december 1901. Dödsorsaken var "förlamning ihela bröstet". Han blev 44 år.


_______________________________________________________________________________________

Henning Haapaniemi, född 1911 i Jänkisjärvi, Norrbotten


Astas fars halvbror


Hennings föräldrar var Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) och Johanna Isaksdotter Hannu (1869-1944). Han hade sju helsyskon och tre halvsyskon. Ett av halvsyskonen var Astas far Isak Emil (1893-1960).


I maj 1937 gifte sig Henning med Vilma Johanna Huhtapalo (1916-1994) från Övertorneå och tillsammans fick dom sju barn; fem söner och två döttrar.


    • 1913 - systern Emma Elisabeth föds
    • 1916 - brodern Johannes föds
    • 1918 - fadern Johan avlider
    • 1919 - systern Emma Elisabeth avlider av en brännskada
    • 1928 - flyttar till Niskanpää, Juoksengi i Svansteins församling och arbetarsom dräng
    • 1932 - skrivs in till militärtjänstgöring
    • 1932 - flyttar till Kannusjärvi och arbetar som dräng
    • 1936 - flyttar till Jänkisjärvi
    • 1937 - gifter sig med Vilma Johanna Huhtapalo från Övertorneå
    • 1937 - sonen Henning Erland föds
    • 1938 - dottern Maja Johanna föds
    • 1939 - flyttar till gården Mettävainio i Jänkisjärvi
    • 1940 - sonen Jan Erik föds
    • 1940 - sonen Jan Erik avlider av medfödd svaghet
    • 1942 - dottern Dagny Gunborg föds
    • 1944 - modern Johanna avlider av ålderdomssvaghet och hjärnblödning
    • 1948 - sonen Karl Gunnar föds
    • 1950 - bosatt i Jänkisjärvi och arbetar som skogsarbetare
    • 1952 - sonen Jan Erik föds
    • 1957 - sonen Kjell Lennart föds
    • 1960 - bosatt i Jänkisjärvi och arbetar som byggnadssnickare
    • 1960 - halvbrodern Isak Emil (Astas far) avlider
    • 1967 - halvbrodern Karl Johan ("Kalle") avlider


Henning avled i Övertorneå 25 december 1987. Han blev 75 år och ligger begravd på Matarengi Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Set Fabian Lövbrand (född Lehtipalo), född 1926 i Juto Tärendö,Norrbotten


Astas farfars andra hustrus systerdotters son


Set är son till Paulus Lehtipalo (1889-1973) från Tärendö och Anna Johanna Johansdotter Andersson (1896-1986) från Kivijärvi. Förutom Set fick Paulus och Anna åtta barn; fyra döttrar och fyra söner.


Barnens mormor Maria (1859-1915) är syster till Johanna (1869-1944) som i april 1904 gifte sig med änklingen Johan Persson Raunavaara Haapaniemi (1864-1918) från Kuivakangas. Johans första hustru var Selma Christina Ylijärvi (1868-1903) från Yli-Kiuttasjärvi. Johan och Selma är Astas farföräldrar.


    • 1928 - en syster föds
    • 1928 - systern avlider inte hon hinner döpas
    • 1929 - brodern Sten Hubert föds
    • 1932 - brodern Paul Bertil föds
    • 1935 - brodern Östen Yngve Jöran föds
    • 1949 - brodern Sten Hubert avlider
    • 1950 - bosatt i Kiruna och arbetar som gruvarbetare
    • 1953 - sonen Lars Bernt föds
    • 1953 - gifter sig med Agnes Maria Forsman från Hietaniemi
    • 1955 - dottern Berit Anita föds
    • 1960 - bosatt i Luleå och arbetar som järnverksbetare


Set Fabian avled i Luleå i augusti 1995. Han blev 68 år och ligger begravd på Tärendö Gravgård.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugoåttonde december

_______________________________________________________________________________________

Lydia Viktoria Charlotta Gottberg (född Lindahl), född 1902 i Botarve, Gotland


Everts fars kusin


Lydia är dotter till Viktor Lindahl (1872-1924) från Gullabo i Småland och Julia Carolina Charlotta Pettersson (1877-1968) från Ahner i Boge församling på östra Gotland. Vad vi vet så här långt fick paret en son som döptes till Bror Wilhelm (1929-2004).


Moderns äldre syster Vendla (1861-1907) gifte sig i februari 1887 med kronobåtsmannen Emil Larsson Lundgren (1864-1940) från Västra Eds församling i Kalmar län. Vendla och Emil är Everts farföräldrar.


Lydia avled i Romakloster 5 september 1992. Hon blev 89 år.


_______________________________________________________________________________________

Bror Oskar Marjavaara, född 1912 i Kieksiäsivaara, Norrbotten


Astas svägerska Berits farbror


Bror är förstfödd son till Enok Emanuel Marjavaara (1888-1930) och Maria Matilda Kyrö (1892-1962).

Under åren 1914 till 1928 kom ytterligare nio syskon till världen. Alla utom två avväxte upp och blev vuxna.


Bror gick en våldsam död tillmötes. Han mördades under midsommarhelgen 1941.


   • 1914 - brodern Viktor Emanuel föds
   • 1916 - brodern Erik Edvin föds
   • 1916 - flyttar till Sattajärvi där han kommer att bli jordbruksarbetare
   • 1917 - brodern Eino Artur föds
   • 1919 - brodern Viktor Emanuel avlider av skrofler (barntuberkulos)
   • 1920 - systern Sonja Ester föds
   • 1921 - systern Helmi Maria föds
   • 1924 - brodern Vilhelm Bernhard föds
   • 1925 - systern Emma Sofia föds
   • 1927 - brodern Vilhelm Bernhard avlider av tuberkulos
   • 1927 - brodern Bernhard Waldemar föds
   • 1928 - systern Elsa Ingeborg föds
   • 1930 - fadern Enok Emanuel avlider av tuberkulos
   • 1932 - skrivs in till militärtjänst i Norrbotten inskrivningsområde


Bror Oskar avled 22 juni 1941. Han blev 28 år.


_______________________________________________________________________________________

Eva Ingamaj Hurula (född Johansson), född 1925 i Kivijärvi, Norrbotten


Astas syster Alinas svärdotters ingifta moster


Eva är dotter till Frans August Johansson (1880-1957) från Paturi och Hildur Amanda Brännvall (1892-1886) från Teurajärvi. Våren 1946 gifte hon sig med Bruno Edvin Hurula (1925-2004) från gården Aapo i Kivijärvi och tillsammans fick dom tre barn; två döttrar och en son.


Fadern är bror till Svea Maria (1929-1965) vars dotter Gunilla (f 1952) är gift med Astas systerson Göran (f 1950). Hans mor är Astas syster Alina (1926-2015).


    • 1928 - brodern Frans Rune Harald föds
    • 1929 - brodern Frans Rune Harald avlider
    • 1929 - systern Anna Aurora föds
    • 1931 - systern Agnes Dagmar föds
    • 1932 - systern Julia Gunborg föds
    • 1934 - brodern Bror Göran föds
    • 1942 - systern Valborg Gunhild avlider av TBC
    • 1946 - gifter sig med Bruno Edvin Hurula från Aapo i Kivijärvi
    • 1948 - dottern Eva Agneta föds
    • 1950 - bosatt i Kivijärvi
    • 1950 - sonen Bruno Sven-Erik föds
    • 1955 - dottern Kerstin Ingela Alice föds
    • 1957 - fadern Frans August avlider
    • 1960 - bosatt i Kivijärvioch arbetar som barnbespisningsföreståndare
    • 1986 - modern Hildur Amanda avlider
    • 1998 - systern Tekla Ingeborg avlider
    • 1999 - systern Karin Amanda avlider
    • 2001 - systern Tora Sofia avlider
    • 2004 - maken Bruno Edvin avlider
    • 2005 - systern Göta Maria avlider
    • 2006 - brodern Bror Göran avlider


Eva Ingamaj avled i Kiruna 28 maj 2008. Hon blev 82 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Tjugonionde december

_______________________________________________________________________________________

Hulda Serafima Sofia Sandberg (född Carlsdotter), född 1882 i Eringsboda, Blekinge


Everts mors halvsyster


Hulda Serafima Sofia är Sissa Carlsdotters (1862-1938) första barn. Fadern hette Carl Peter Petersson (f 1858) från Kårshult, Tving.

Ett annat av Sissas barn hette Ellen (1897-1935) som i sin tur är Everts mor.


I april 1900 gifter sig Hulda med Elof Elis Sandberg Bjersander (1876-1928) från Krasse, Gotland och tillsammans får dom fem barn.


    • 1888 - halvbrodern Theodor Wilhelm föds
    • 1891 - brodern Carl Alfred Wilhelm föds
    • 1891 - flyttar till Fösingsmåla
    • 1893 - modern Sissa skiljer sig från Huldas far Carl som sedan 1883 vistas i Amerika
    • 1894 - modern Sissa gifter sig med Olof Johansson - Everts morfar - från Abborramåla
    • 1894 - halvbrodern Bernard föds
    • 1894 - halvbrodern Bernard avlider
    • 1896 - halvsystern Edla Olivia föds
    • 1897 - halvsystern Edla Olivia avlider
    • 1897 - halvsystern Ellen Karolina Sofie - Everts mor - föds 
    • 1898 - flyttar till Stora Vikare i Viklau församling, Gotland och arbetar som piga hos hemmansägare Lars Pettersson
    • 1899 - halvbrodern Oskar Bernhard föds
    • 1900 - gifter sig med Elis Sandberg Bjersander från Krasse, Gotland
    • 1901 - halvsystern Sevia Nina Linnea föds
    • 1900 - sonen Ehrenfrid Oscar föds
    • 1903 - sonen Gösta Evert Viktor föds
    • 1903 - halvbrodern Josef Sigfrid föds
    • 1904 - flyttar till Stora Hästnäs strax utanför Visby
    • 1905 - flyttar till Prästgården i Roma
    • 1907 - sonen Karl Herbert Sigfrid föds
    • 1907 - halvbrodern Olof Herbert Ferdinand föds
    • 1907 - flyttar till Snäckarve, Stenkumla
    • 1908 - halvbrodern Olof Herbert Ferdinand avlider
    • 1911 - dottern Alice Maria Sofia föds
    • 1914 - flyttar till Lere, Endre
    • 1915 - flyttar till Suderbys, Västerhejde
    • 1923 - styvfadern Olof - Everts morfar - avlider av ålderdomssvaghet
    • 1929 - fosterdottern Karin Gertrud Gunvor föds
    • 1935 - halvsystern Ellen Karolina Sofie - Everts mor - avlider av lungsot
    • 1938 - modern Sissa - Everts mormor - avlider av lunginflammation
    • 1939 - flyttar till kvarteret Skeppet 3 i Visby
    • fram till sin död 1951 - bosatt på Slottsterassen i Visby


Hulda avled i Visby 3 april 1951. Hon blev 68 år och ligger begravd på Västerhejde Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Oskar Olof Karkea, född 1885 i Lautakoski, Norrbotten


Astas svägerska Ruths fasters andra make


Oskar är son till Karl Johan Persson Karkea (1941-1907) och Greta Stina Andersdotter (1841-1904). Båda kommer från Tärendö.


I januari 1929 gifter sig Oskar med änkan och sjubarnsmamman Maria Maximiliana Isaksdotter Kalla (1888-1965) från byn Saittajärvi i Tärendö. Oskar och Greta får tillsammans fyra barn födda under åren 1926 till 1935.


Marias yngre bror Oskar Fredrik (1897-1986) är far till Astas svägerska Ruth (1926-2007). Ruths make var Astas bror Fahle Artur (1929-1981).


Oskar Olof avled i Lautakoski 28 september 1969. Han blev 83 år och ligger begravd på Junosuando kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Sandra Angelika Kyrö, född 1892 i Suaningi, Norrbotten


Astas mormors syster


Sandras föräldrar var Per Persson Kyrö (1853-1922) från Suaningi och Matilda Gustafsdotter Haapaniemi (1856-1899) från gården Paha i Suaningi.


Sandras storasyster Hilda Maria (1878-1903) är Astas mormor.


Sandra avled i Suaningi 4 augusti 1911. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 18 år.

_______________________________________________________________________________________

december Trettionde december

_______________________________________________________________________________________

Hildur Amanda Bergdahl Palo, född 1890 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas syster Alinas svärmor 


Hildur är dotter till Magnus Bergdahl (1863-1936) från Turtola och Lea Hansdotter Palo (1858-1920) från Korpilombolo.


Hildur Amanda som bl a drev ett kafé i Korpilombolo, fick ytterligare sju barn. Fadern till de fem första var okänd. Bland dessa finns Åke (1922-1975) som 1947 gifte sig med Astas syster Alina (1926-2015).

De tre sistfödda barnen fick hon tillsammans med Isak Arvid Isaksson (1882-1965). Paret var aldrig gifta med varandra.


    • 1893 - brodern John Magnus föds
    • 1893 - brodern John Magnus avlider
    • 1894 - brodern John föds
    • 1913 - föräldrarna skiljer sig
    • 1913 - dottern Kerstin Hildur Elise föds
    • 1917 - sonen Arne Erik Artur föds
    • 1919 - sonenAlgot Manfred föds
    • 1920 - modern Lea avlider av lunginflammation
    • 1922 - sonen Åke Gunnar - Astas svåger - föds
    • 1924 - sonen Birger Arvid föds
    • 1925 - sonen Bertil Harry föds
    • 1928 - dottern Gertrud May föds
    • 1928 - dottern Gertrud May avlider
    • 1933 - dottern Eira Gunborg föds
    • 1936 - fadern Magnus avlider av ålderdomssvaghet


Hildur avled i Korpilombolo 3 mars 1941. Dödsorsaken var tuberkulos. Hon blev 50 år och ligger begravd på Korpilombolo Kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Trettioförsta december

_______________________________________________________________________________________

Maria Christina Abrahamsson (född Carlsdotter), född 1836 i Rammendal, Småland


Everts fars kusin Annas svärmor 


Maria gifte sig 1859 med Carl Viktor Abrahamsson (1834-1906) från Överström i grannförsamlingen Ukna. Sonen Johan Ferdinand (1878-1931) gifte sig i november 1902 med Anna Charlotta Lundgren (1877-1947) och tillsammans fick dom fem barn. Dessa föddes under åren 1906 till 1916 är sysslingar till Evert. Syskonens morfar Johan Alfred Lundgren (1850-1932) är äldre bror till Everts farfar Emil (1864-1940).


Vid tre års ålder flyttade Maria Christina med familjen till torpet Ramgölen och dit kom så småningom den blivande maken Carl Viktor. Året var 1859 och dagen före nyårsafton samma år gifter Maria och Carl.

Paret blir kvar på torpet livet ut.


Maria Christina avled i Ramgölen 17 december 1921. Dödsorsaken var ålderdomssvaghet. Hon blev 84 år.


_______________________________________________________________________________________

Anna Maria Henriksdotter Saatio, född 1868 i Iso Puolamajärvi, Norrbotten


Astas mors styvmor Hildas kusin


Anna Marias föräldrar var Henrik Henriksson Saatio (1831-1885) och Christina Ulrica Nilsdotter (1844-1873).

 

Moderns bror Erik Nilsson Jatko (1839-1917) blev tillsammans med Britta Johanna Andersdotter Heikkilä (1847-1925) föräldrar till sex barn. Ett av dessa, döpt till Hilda Karolina (1887-1966), gifte sig i augusti 1909 med änklingen Isak Benjamin Rantapää (1878-1945) från Pirttiniemi. Hans första hustra Hilda Maria Kyrö Persdotter (1878-1903) hade avlidit sex år tidigare. Isak och Hilda Maria är Astas morföräldrar.


Anna Maria avled i Iso Puolamajärvi 24 januari 1887. Dödsorsaken var lungsot. Hon blev 18 år.


_______________________________________________________________________________________

Hilda Kristina Pettersson (född Liflig), född 1869 i Bro, Gotland


Everts farmors svägerska 


Hilda föddes i Bro församling som ligger ca 15 km från Visby vid vägen mot Tingstäde. Föräldrar var båtsmannen Petter Emanuel (1830-1900) från Väskinde och Catharina Gabrielsdotter (1830-1891) från Runsten.


I september 1893 gifte sig Hilda med muraren Ludvig Fredrik Pettersson (1870-1945) från Ahner i Boge församling på östra Gotland. Om paret fick några barn är än så länge okänt.


Makens syster Vendla (1861-1907) är Everts farmor. Hon gifte sig med kronobåtsmannen och senare jordbruksarbetaren Emil (1864-1940) från Ålkärr som ligger i norra delen av Kalmar län. Emil kom till Gotland hösten 1882 och blev kvar på ön fram till sin död sommaren 1940.


Hilda Kristina avled i Visby 2 november 1948. Hon blev 78 år.


_______________________________________________________________________________________

Jenny Mariana Aunes (född Niva), född 1908 i Korpilombolo, Norrbotten


Astas mors syssling


Jenny är dotter till Oskar Britasson Niva (1869-1949) från Teruajärvi och Hilma Haapaniemi (1876-1961) från Suaningi. I familjen fanns ytterligare åtta syskon. Barnen kom till världen under åren 1903 till 1918.


Hösten 1930 flyttade Jenny till Stockholm och där bodde hon fram till oktober 1932 då hon flyttade tillbaka hem till Korpilombolo. I november 1953, vid 44 års ålder, gifter sig Jenny med Johan Henrik Aunes (1897-1977) från Övertorneå.


Jennys mormor Helena (1848-1889) är är äldre syster till Astas mormors mor Matilda (1856-1899). Jenny är alltså syssling till Astas mor Hilma (1899-1979).


Jenny Mariana avled i Haapakylä 12 juli 1989. Hon blev 80 år och ligger begravd på Matarengi kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

Maj Ann-Mari Westman (född Kalla), född 1932 i Ohtanajärvi, Norrbotten


Astas bror Fahles svägerska 


Maj var nummer sju i ordningen i en skara på elva syskon. Föräldrar var lekmannapredikanten Oskar (1897-1986) och Edla Sofia (1895-1988). Majs storasyster Ruth (1926-2007) var gift med Astas bror Fahle (1929-1981).


Maj avled 17 oktober 1990 i Korpilombolo. Hon blev 57 år och ligger begravd på Korpilombolo kyrkogård.


_______________________________________________________________________________________

december Övriga december

_______________________________________________________________________________________

Annika, född 1967


Astas systerdotter


Annika är yngsta barnet till Alina (1926-2015) och Åke (1922-1975). Alina var Astas storasyster.


Caroline, född 1975


Astas bror Fahles dotterson Christers sambo

 

Carloline lever tillsammans med Christer (f 1977) som är Astas bror Fahles (1929-1981) dotterson.


Lisbeth, född 1961


Astas brorsdotter


Lisbeth är dotter till Bertil (f 1941) och Britta (f 1941). Bertil är Astas yngste bror.


Mona-Lisa, född 1959


Everts bror Olofs svärdotter


Mona-Lisa var gift med Everts brorson Christer (1954-2010) och tillsammans fick dom tre barn - Johanna (f 1983), Josefin (f 1986) och Erik (f 1994).


_______________________________________________________________________________________